Follow
Iryna Mykhailova, Ирина Михайлова, Ірина Михайлова
Iryna Mykhailova, Ирина Михайлова, Ірина Михайлова
Verified email at aprodos.kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Моделирование процесса бесконтактной лазерной деформации адаптивным методом
ЛФ Головко, СА Лукьяненко, ИЮ Михайлова, ВА Третяк
Электронное моделирование, 2011
162011
Моделювання температурного поля при зміцненні матеріалів лазерним випромінюванням
ЛФ Головко, СО Лук’яненко, ДС Смаковський, ІЮ Михайлова, ...
Моделювання та інформаційні технології, 28-35, 2008
62008
Моделирование адаптивным сеточным методом температурного поля при лазерной наплавке порошковых материалов
ЛФ Головко, СА Лукьяненко, ДС Смаковский, ВА Агеенко, ...
Электронное моделирование, 2009
42009
Об’єктно-реляційна СУБД Caché. Багатовимірний сервер даних і способи реалізації бізнес логіки засобами вбудованої мови Caché ObjectScript
ВІ Гайдаржи, ІЮ Михайлова
Освіта України, 2015
32015
Методы моделирования температурного поля при бесконтактной лазерной деформации пластины
СА Лукьяненко, ИЮ Михайлова
Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 182-187, 2014
32014
Моделювання двопроменевої лазерної деформації
ІЮ Михайлова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (7 (61)), 33-38, 2013
32013
Моделювання двопроменевої лазерної деформації
ІЮ Михайлова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (7 (61)), 33-38, 2013
32013
Об’єктно-реляційна СУБД Caché. Засоби створення віконних застосувань мовами C#, Java, Delphi та Python
ІЮ Михайлова, ВІ Гайдаржи
Освіта України, 2016
2*2016
Моделювання температурного поля з урахуванням залежності фізичних характеристик від температури
ИЮ Михайлова
Технологический аудит и резервы производства, 12-15, 2013
22013
КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ ПОНАЛОГУНА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМРЕГИОНОВ ИЛИ ФАКТОР УСИЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
ИЮ Михайлова
НАЛОГИ И НАЛОГОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ, 16-28, 2016
2016
Постреляційні бази даних
ІЮ Михайлова
НТУУ «КПІ», 2016
2016
Спосіб розпаралелювання обчислень при моделюванні теплових полів з використанням адаптивних сіток
СО Лук’Яненко, ІЮ Михайлова, ТА Лемкін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (8 (62)), 52-55, 2013
2013
Спосіб розпаралелювання обчислень при моделюванні теплових полів з використанням адаптивних сіток
СО Лук’Яненко, ІЮ Михайлова, ТА Лемкін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (8 (62)), 52-55, 2013
2013
Спосіб розпаралелювання обчислень при моделюванні теплових полів з використанням адаптивних сіток
СО Лук’Яненко, ІЮ Михайлова, ТА Лемкін
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (8 (62)), 52-55, 2013
2013
Моделирование температурного поля с учетом зависимости физических характеристик от температуры
ИЮ Михайлова
Технологический аудит и резервы производства 5 (4 (13)), 12-15, 2013
2013
Адаптивные методы моделирования температурного поля при лазерном облучении пластины
СА Лукьяненко, ИЮ Михайлова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (5 (66)), 12-16, 2013
2013
Адаптивные методы моделирования температурного поля при лазерном облучении пластины
СА Лукьяненко, ИЮ Михайлова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (5 (66)), 12-16, 2013
2013
Спосіб функціонального тестування точності результатів, отриманих з використанням адаптивної сітки
ІЮ Михайлова
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 124-132, 2012
2012
Modelling of laser contactless deformation using two rays
ІЮ Михайлова
Technology audit and production reserves 3 (2 (5)), 47-48, 2012
2012
Моделювання лазерної безконтактної деформації за використання двох променів
ІЮ Михайлова
Технологический аудит и резервы производства 3 (2 (5)), 47-48, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20