Ganna Goloborodko, Ганна Голобородько, Анна Голобородько, Hanna Holoborodko
Ganna Goloborodko, Ганна Голобородько, Анна Голобородько, Hanna Holoborodko
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
НазваПосиланняРік
FUNCTIONING PRINCIPL ES OF THE INTERNAL Q UALITY ASSURANCE SYSTEM OF EDUCATIONAL SERVICES
GA Oborskiy, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Odes’ kyi Politechnichnyi Universytet. Pratsi, 70-73, 2016
52016
Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм
ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
22014
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
12017
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
12016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
Резание и инструмент в технологических системах= Cutting & tool in …, 2015
12015
Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания
ГА Оборский, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 179-185, 2014
12014
Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания
ВМ Тонконогий, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструмент в технологических системах, 215-222, 2014
12014
Выбор параметров и геометрии абразивных элементов конической абразивно-выглаживающей развертки с учетом припуска на обработку
ТГ Джугурян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
НТУ" ХПИ", 2012
12012
Выбор рациональных материалов рабочих элементов абразивно-выглаживающих разверток с учетом условий обработки
ВМ Тонконогий, ЛМ Перпери, ЛВ Бовнегра, АМ Голобородько
Сучасні технології в машинобудуванні, 218-222, 2010
12010
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЛЕЗОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ ІЗ НАДТВЕРДИХ МАТЕРІАЛІВ
ГМ Голобородько, ВД Абмаєв
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі, 68-70, 2019
2019
IMPROVING THE MODEL OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS PROCESSES ASSESSMENT
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
2018
Проблеми обробки отворів з переривчастою геометрією
ГМ Голобородько, ІК Герасько
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 79-82, 2018
2018
Підвищення точності обробки отворів інструментами однобічного різання
ГМ Голобородько, АО Фірсова
Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі 7, 75-78, 2018
2018
Багаторівнева модель управління процесом
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
Обмеження застосування магнітних датчиків вібропереміщень
V Tonkonogiy, Y Palennyy, V Gugnin, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
Ограничения применения магнитных датчиков виброперемещений
ВМ Тонконогий, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Многоуровневая модель управления процессом
ЛМ Перпери, ГА Оборский, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Measurement of dynamic characteristics of technological system
GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 19-23, 2016
2016
СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ
АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ВП Гугнин
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20