Ganna Goloborodko, Ганна Голобородько, Анна Голобородько, Hanna Holoborodko
Ganna Goloborodko, Ганна Голобородько, Анна Голобородько, Hanna Holoborodko
Підтверджена електронна адреса в opu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підходи до оцінювання компетентностей та вимірювання результатів навчання освітніх програм
ГО Оборський, ЛМ Перпері, ГМ Голобородько
НТУ" ХПІ", 2017
32017
Магнитный датчик бесконтактного измерения виброперемещений
ЮГ Паленный, ЛМ ПЕРПЕРИ, ВП ГУГНИН, АМ ГОЛОБОРОДЬКО
Ю. Г. Паленный, ЛМ Перпери, ВП Гугнин и др.//Вимірювальна та Обчислювальна …, 2016
32016
Functioning principles of the internal quality assurance system of educational services
GA Oborsky, GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 70-73, 2016
32016
Вимірювальний стенд для експериментального визначення параметрів вільних коливань
ГМ Голобородько, ЛМ Перпері, ЮГ Паленний, РП Мигущенко
Системи обробки інформації, 48-51, 2016
32016
Бесконтактное измерение относительных перемещений инструмента и детали в процессе резания
ГА Оборский, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, ЛМ Перпери, ...
НТУ" ХПИ", 2015
32015
Мониторинг, измерение и оценка качества профессиональной подготовки специалистов
ВП Гугнин, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ЕН Глушкова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2014
32014
Механизм возникновения колебаний при обработке однолезвийными коническими развертками одностороннего резания
ВМ Тонконогий, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
НТУ" ХПИ", 2014
22014
Аспекти формування критеріїв оцінки якості освітніх послуг
ЛМ Перпері, ГО Оборський, ЮГ Паленний, ГМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Механіко …, 2017
12017
Математическая модель динамической системы процесса резания однолезвийной разверткой одностороннего резания
ГА Оборский, АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери
Резание и инструменты в технологических системах, 179-185, 2014
12014
IMPROVING THE MODEL OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS PROCESSES ASSESSMENT
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko, Y Palennyy
2018
Условия применения магнитных датчиков виброперемещений
ВМ Тонконогий, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, АМ Голобородько
Вісник Національного технічного університету Харківський політехнічний …, 2017
2017
Багаторівнева модель управління процесом
L Perperi, H Oborskyi, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
Обмеження застосування магнітних датчиків вібропереміщень
V Tonkonogiy, Y Palennyy, V Gugnin, G Goloborodko
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2017
2017
Ограничения применения магнитных датчиков виброперемещений
ВМ Тонконогий, ЮГ Паленный, ВП Гугнин, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Многоуровневая модель управления процессом
ЛМ Перпери, ГА Оборский, АМ Голобородько
НТУ" ХПИ", 2017
2017
Measurement of dynamic characteristics of technological system
GM Goloborodko, LM Perperi, VP Guhnin, YG Palennyi
Праці Одеського політехнічного університету, 19-23, 2016
2016
СТАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОСТИ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ КОНИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ
АА Оргиян, АМ Голобородько, ЛМ Перпери, ВП Гугнин
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
Статична модель стійкості процесу різання прецизійних конічних отворів
АА Оргіян, АМ Голобородько, ЛМ Перпері, ВП Гугнін
Наукові нотатки, 111-113, 2015
2015
ЛМ Перпери
ВМ Тонконогий
2014
Повышение точности и качества обработки конических отверстий абразивно-выглаживающим развертыванием
ВМ Тонконогий, ЛМ Перпери, ВМ Рязанцев, АМ Голобородько
Резание и инструменты в технологических системах, 264-268, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20