Сергій Олегович Савченко
Сергій Олегович Савченко
Професор маркетингу, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту
Verified email at cim.uch.net - Homepage
TitleCited byYear
Модель оптимального финансового менеджмента высшего учебного заведения
СО Савченко
Економічна кібернетика. Міжнародний журнал, 51-52, 2008
52008
Моделирование оптимального распределения финансовых средств высшего учебного заведения
СО Савченко, ВВ Меженская
Вісн. Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 156, 2011
32011
Моделі інноваційного управління вищим навчальним закладом
С Савченко
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. Донецьк., 2010
3*2010
Использование промышленных схем управления персоналом в сфере образования
Ю Лисенко, В Андрієнко, С Савченко
Модели и методы управленческого консультирования. Под общ. ред. Ю.Г…, 2009
2*2009
Моделирование внутривузовской системы обеспечения качества образования с использованием стратегической карты
С Савченко, В Тимохин
Модели управления в рыночной экономике, Общ. ред. Ю.Г. Лысенко;, 462-468, 2008
2*2008
Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів
СО Савченко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 193-200, 2015
12015
Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів в Україн
С Савченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка 46 (2), 16–20., 2015
12015
Вплив макроекономічних факторів на флуктуацію економічних процесів
С Савченко
Маркетинг і менеджмент інновацій 2, 193-200, 2015
12015
Моделирование рейтинговой оценки деятельности преподавателей высшего учебного заведения
С Савченко
Новое в экономической кибернетике: сб. науч. ст. под общ. ред. Ю.Г. Лысенко…, 2010
12010
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫМИ ПРОЕКТАМИ
СО Савченко
Економічна кібернетика. Міжнародний журнал, 51-52, 2009
12009
Вдосконалення системи управління вищого навчального закладу на основі концепції маркетингу
СО Савченко
Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. Серія…, 2008
12008
ВУЗ в системе информационного аутсорсинга
СО Савченко
Модели управления в рыночной экономике: Сб. научн. тр. Общ. ред. и предисл…, 0
1
Оценка системы менеджмента качества в высшем учебном заведении
СО Савченко, АЮ ПЕНДЮРИН
Научный информационный журнал Бизнес Информ, 193-196, 0
1
Інноваційні технології антикризового управління вищою освітою: аналіз, методології і системні рішення
Рамазанов
2016
Модель оцінки ефективності системи управління якістю вищого навчального закладу
СС О.
Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту, 2016
2016
ВИЗНАЧЕННЯ НАЙБІЛЬШ ВПЛИВОВИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ФЛУКТУАЦІЮ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
СО Савченко
ББК 65.052 Ф 59 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ, 2016
2016
Влияние макроэкономических факторов на флуктуацию экономических процессов
СО Савченко
Маркетинг и менеджмент инноваций, 193-200, 2015
2015
Основні принципи процесного та проектного підходів в управлінні ВНЗ з орієнтацією на споживача
С Савченко
Глобальні та національні проблеми економіки Електронне наукове видання…, 2015
2015
The Modelling оf Education Services and Labour Markets From Marketing Position
S Savchenko
Economic Processes Management: International Scientific E-Journal. № 3…, 2015
2015
The modelling of education services and labour markets from marketing position
SO Savchenko
Sumy State University, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20