Подписаться
Каськів Мар'яна Володимирівна
Каськів Мар'яна Володимирівна
Доцент кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, НУВГП
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuwm.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив забруднення атмосферного повітря на стан захворюваності населення м. Рівне
СМ Лико, МВ Каськів
Питання біоіндикації та екології, 276-288, 2013
52013
Цитогенетичний моніторинг як метод інтегральної оцінки урбанізованих територій міста Рівне, аналіз стану проблеми
ОП Мялюк, МВ Каськів
Вісник медичних і біологічних досліджень, 45-49, 2022
2022
Методичні рекомендації з оцінки ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря для здобувачів вищої освіти другого (магістерського рівня) за освітньо …
МВ Каськів, ЗМ Буднік
2022
ЕКОЛОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯК НАСЛІДОК РОЗВИТКУ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ
АЙ Гурський, МВ Каськів
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2021
2021
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ХВОРОБ, ЯКІ ОБУМОВЛЕНІ ПОРУШЕННЯМ ОБМІНУ РЕЧОВИН (ОЖИРІННЯ), ТА ШЛЯХИ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ЇХ ПОДОЛАННЯ
АЙ Гурський, МВ Каськів
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2020
2020
Методичні вказівки для виконання практичних робіт з навчальної дисципліни" Стійкі органічні забруднювачі в агросфері" для здобувачів вищої освіти третього (phD) рівня за …
МО Клименко, ОО Бєдункова, ОА Ліхо, НМ Вознюк, ЛМ Стецюк
2020
Застосування інформаційних технологій в освітньому процесі Рівненської медичної академії
М Каськів, Г Сергеєва, С Гуцман
Нова педагогічна думка, 25-28, 2019
2019
Оцінювання стану міста Рівне за показниками цитогенетичного моніторингу
МО Клименко, ДВ Лико, АМ Прищепа, МВ Каськів
НУВГП, 2018
2018
Негативний вплив тютюнопаління на організм підлітків
ІМ Григус, МВ Каськів
Біологічні дослідження–2017: Збірник наукових праць., 224-227, 2017
2017
Еколого-генетичний аналіз клітин слизової оболонки рота за мікроядерним тестом дітей дошкільного віку у м. Рівне
МВ Каськів, МО Клименко, АМ Прищепа
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2015
2015
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮВАЧІВ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ м. РІВНЕ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
МВ Каськів
«БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ–2014»: Збірник наукових праць V Всеукраїнської …, 2014
2014
Поширеність хвороб органів дихання серед населення міста Рівного
М Каськів, А Прищепа
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі …, 2013
2013
INFLUENCE OF ATMOSPHERIC AIR CONTAMINATION ON THE STATE OF POPULATION INCIDENCE OF RIVNE
ДВ Лико, МВ Каськів
Питання біоіндикації та екології, 276-288, 2013
2013
Моніторинг здоров’я населення м. Рівне
МВ Каськів
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
2013
Гриб ЙВ, Прищепа АМ, Троцюк ВС, Петрук АМ
ДЙ Войтишина, КЮ Громаченко, МС Яковишина, АЙ Гурський, ...
Гопчак ІВ
МС Яковишина, АЙ Гурський, МВ Каськів, ІІ Залеський, ХА Майборода, ...
БІОІНДИКАЦІЯ ЯК МЕТОД ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОЦІНКИ УРБАНІЗОВАНИХ ТЕРИТОРІЙ
МВ Каськів
Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної …, 0
ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН
О ЖМУРКО
PROFESIONAL DEVELOPMENT OF PERSONALITY: problems and perspectives, 134, 0
ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАБРУДНЮВАЧІВ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ М. РІВНЕ НА СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
ІМ Григус, МВ Каськів
Костріков СВ
МВ Куценко, ДВ Лико, МВ Каськів, КА Маца, ВА Пересадько, ВМ Петлін, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20