Підписатись
Liubov Smoliar
Liubov Smoliar
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polуtechnic Institute»
Підтверджена електронна адреса в library.kpi.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Дослідження тенденцій розвитку кадрового потенціалу на промислових підприємствах України
ЛГ Смоляр, ОО Грамотенко
Економіка та держава, 96-99, 2008
532008
Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі
Л Смоляр
Режим доступу: http://party. civicua. org/women/zhruh. htm, 2000
282000
Мережеві структури як сучасна форма організації економічної діяльності
ЛГ Смоляр, ОА Котенко
Ефективна економіка, 92-95, 2012
262012
Облік і аудит
ЛГ Смоляр, РЮ Овчарик, ОВ Кам’янська
К.: Ліра, 2013
252013
Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
ЛГ Смоляр, МД Коцюба
Економіка та держава, 26-29, 2008
212008
Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства
ЛГ Смоляр, АА Халімон
Актуальні проблеми економіки, 104, 2010
152010
Знання як стратегічний ресурс сучасного підприємства
ЛГ Смоляр, НВ Коба
Проблеми економіки та управління, 641-647, 2008
132008
Дослідження тенденції управління персоналом на поліграфічних підприємствах України
ЛГ Смоляр, ОО Грамотенко
Економіка та держава, 96-99, 2016
82016
Управління портфелем інноваційних проектів підприємства
ЛГ Смоляр, ОЮ Лободзинська
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
82014
Управління бізнес-процесами у сфері технологічних інновацій на підприємстві
ЛГ Смоляр, ЛА Здрилюк
Ефективна економіка 12, 2013
82013
Сучасні підходи до управління фінансовими ресурсами вітчизняних підприємств
ТГ Лизунова, ЛГ Смоляр
НТУУ" КПІ", 2014
72014
Трансфер технологій—важлива складова інноваційного розвитку
ЛГ Смоляр, ОВ Кам'янська
Вісник Інституту економічного прогнозування, 48-54, 2004
72004
Основні напрями вдосконалення системи управління відтворенням кадрового потенціалу соціальної сфери
ІВ Мосійчук
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 139-142, 2013
52013
Роль соціального капіталу у стратегічному управління інноваційним розвитком підприємства
ЛГ Смоляр, АА Халімон
Актуальні проблеми економіки, 201-209, 2010
52010
Управління процесом розробки і освоєння виробництва нових продуктів
ЛГ Смоляр, КО Бояринова, ОВ Кам'янська
52010
Знання як стратегічний ресурс сучасного підприємства [Електронний ресурс]
ЛГ Смоляр
ЛГ Смоляр, НВ Коба.– Режим доступу http://ena. lp. edu. ua 8080, 0
5
Трансформаційні ефекти цифровізації у забезпеченні розвитку промислового виробництва в умовах Індустрії 4.0
ЛГ Смоляр, ОІ Іляш, ОО Трофименко
Підприємництво та інновації, 24-30, 2021
42021
JEL Classification: O11, O21, O31, O57 Смоляр ЛГ, канд. екон. наук, професор, ректор, Міжнародний університет фінансів, професор кафедри менеджменту та інновацій
ОІ Іляш
42020
Цифрова трансформація та розвиток інноваційних бізнес-моделей
ЛГ Смоляр
Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи, 140-141, 2023
22023
Композиція порівняльних характеристик соціальної політики європейських країн
ОІ Іляш, РЛ Лупак, ЛГ Смоляр, ВЄ Хаустова, КО Бояринова
Бізнес Інформ, 24-32, 2023
12023
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20