Andrey Karyuk
Andrey Karyuk
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Фізика» для студентів напрямів підготовки «Комп’ютерні науки»,«Видавничо-поліграфічна справа …
ОО Бондаренко, ВЮ Вдовьонков, ОМ Гоков, ЄА Жидко, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2008
6*2008
Перспективы и проблемы развития альтернативной энергетики в Украине
ЕИ Славута, ВВ Звягина
52010
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з курсів «Сучасні способи зведення монолітних будівель та інженерних споруд» для студентів 5 …
МГ Костюк
22008
РЕЗУЛЬТАТИ ПЕРЕВІРКИ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТРАНСФОРМАТОРА ІЗ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОЮ НАМОТКОЮ ОБМОТОК
ІТ Карпалюк, АВ Дорохов, АО Карюк
12015
Організаційні аспекти застосування методів матричного моделювання в оцінці економічного ризику діяльності підприємств
ТІ Світлична
Коммунальное хозяйство городов, 398-403, 0
1
Конспект лекцій з курсу «Електрична частина станцій та підстанцій»(частина 1)(для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 141–Електроенергетика, електротехніка …
ВМ Гаряжа, АО Карюк
2018
Вищі гармоніки в промислових та побутових системах електропостачання
АО Карюк, ТС Ієрусалімова, ОО Сєдова
Харківський національний технічний університет сільського господарства ім …, 2017
2017
Вплив розподіленої генерації на параметри енергосистеми
ІТ Карпалюк, АО Карюк, ТС Ієрусалімова, ОО Сєдова
ХНТУСГ, 2017
2017
Методика энергосбережения построенная на мониторинге данных электропотребления в ЖКХ как связной функции качества теплоснабжения
ИТ Карпалюк, АВ Дорохов, АО Карюк
Харківський національний університет міського господарства ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
МЕТОДИКА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ, ЯКА ПОБУДОВАНА НА МОНІТОРІНГУ ДАНИХ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В ЖКГ ЯК ЗВ'ЯЗКОВОЇ ФУНКЦІЇ ЯКОСТІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ІТ Карпалюк, АВ Дорохов, АО Карюк
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
2015
Потенциал использования мобильных ит устройств на коммуникационную сферу управления в городском хозяйстве
ИТ Карпалюк, АИ Кузнецов, АА Карюк
Харківська національна академія міського господарства, 2013
2013
Мониторинг тепловых сетей на основе модели с обработкой нечетких данных
ИТ Карпалюк, АА Карюк, ВВ Гагарин
Харківська національна академія міського господарства, 2013
2013
Стратегия выбора информационной платформы для построения систем служб городского хозяйства
ИТ Карпалюк, АА Карюк
Харківська національна академія міського господарства, 2013
2013
Методичні вказівки та завдання до розрахунково-графічної роботи з дисципліни" Теорія ймовірностей та математична статистика"
НГ Панченко, МЄ Резуненко, ЛO Балака, АП Рибалко
УкрДАЗТ, 2012
2012
Анализ проблем связанных с согласованием потребителей и источников питания по основным показателям качества электрической энергии
ИТ Карпалюк, АА Карюк
НТУ" ХПИ", 2012
2012
Аналіз проблем пов'язаних з погодженням споживачів та джерел живлення за основними показниками якості електричної енергії
ИТ Карпалюк, АА Карюк
Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Проблеми удосконалювання електричних машин i …, 2012
2012
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Електропостачання та електрозбереження»(для студентів 3, 4 курсів денної і заочної форм навчання за напрямом 6.030601 …
ДМ Калюжний
2010
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Фізичні основи джерел світла"(№ 471).
ЛА Назаренко, ЄВ Шепілко, ГО Петченко
2008
Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Інформатика»(для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101" Будівництво" спеціальності …
ТБ Воронкова, ІТ Карпалюк, АО Карюк
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з курсу «Інформатика»(для студентів 1 курсу ФПО та ЗН заочної форми навчання напряму підготовки 6.030504 «Економіка …
ТБ Воронкова, ІТ Карпалюк, АО Карюк
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20