Марина Жукова Maryna Zhukova Marina Zhukova
Марина Жукова Maryna Zhukova Marina Zhukova
доцент фізіології, Вищий державний навчальний заклад "Українська медична стоматологічна академія
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механизм терапевтического эффекта цитомедина из пародонта на течение экспериментального пародонтита
ЮИ Силенко, ВП Мищенко, ДЛ Токарь, ВХ Хавинсон, МЮ Жукова, ...
Издательство" Медицина", 1991
71991
Сравнительное исследование физиологического воздействия пептидніх комплексов сердца при экспериментальной патологии миокарда
АП Павленко, ВН Соколенко, МЮ Жукова
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2013
42013
Деякі питання щодо викладання фізіології іноземним студентам
ВМ Соколенко, МЮ Жукова, ЛЕ Весніна, ОВ Коковська, ...
Мир медицины и биологии 9 (2-1 (37)), 2013
32013
Оптимізація інформаційно-навчального забезпечення навчання англомовних студентів-іноземців
ІВІ Міщенко, ТМ Запорожець, МЮ Жукова, ГП Павленко, ВП Міщенко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2008
22008
Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології
МД Король, ЮІ Силенко, МЮ Жукова, ВП Міщенко, МД Король, ...
21995
Нормальная физиология
ВП Мищенко, МЮ Жукова, ВН Соколенко, ВП Міщенко, МЮ Жукова, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2007
12007
Проблеми навчання іноземних студентів на кафедрі нормальної фізіології
ВП Міщенко, МЮ Жукова, ЗК Моргун, ТМ Запорожець, ГП Павленко, ...
Тернопільський державний медичний університет, 2002
12002
Деякі аспекти дистанційного навчання майбутніх стоматологів у ВНЗ України
КЄ Юдіна, МЮ Жукова, КЕ Юдина, МЮ Жукова
Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2020
2020
Контроль знань із фізіології студентів медичного ЗВО в контексті державної стратегії розвитку медичної освіти
МЮ Жукова, КЄ Юдіна, ОВ Коковська, НМ Шарлай, МЮ Жукова, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Компетентнісний підхід у викладанні предмету біологічного циклу в системі підготовки майбутніх лікарів
ІВ Міщенко, МЮ Жукова, КЄ Юдіна, НМ Шарлай, ИВ Мищенко, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Новітні тенденції освітнього процесу з професійної підготовки медичних фахівців
ОВ Коковська, ІВ Міщенко, ГП Павленко, МЮ Жукова, КЄ Юдіна, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Фізіологія системи дихання. Модуль 2. Фізіологія вісцеральних систем
ВМ Соколенко, ЛЕ Весніна, МЮ Жукова, ІВ Міщенко, ОВ Ткаченко, ...
ПП" Астрая", 2019
2019
Мотиваційна сфера майбутньої професійної діяльності, ії особливості в студентів закладів вищої медичної освіти
КЄ Юдіна, ІВ Міщенко, ОВ Коковська, МЮ Жукова, КЕ Юдина, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Інтерпретація генезису і розвитку східнослов’янського акання в мовознавстві 2-ї половини ХХ ст.(лінгвоісторіографічний аспект)
А Орел, М Жукова
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 25-29, 2018
2018
Проблеми формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції у мовному ВНЗ
І Коротяєва, М Жукова
Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології, 224-231, 2018
2018
Физиология системы дихания. Модуль 2: Физиология висцеральных систем
ВН Соколенко, ЛЭ Веснина, МЮ Жукова, ИВ Мищенко
2018
Формування професійних компетенцій студентів стоматологічного факультету вищих медичних навчальних закладів як компонент якості освіти
КЄ Юдіна, ІВ Міщенко, МЮ Жукова, ОВ Коковська, ГП Павленко
2018
Використання похідних саліцилової кислоти як біорегуляторів вуглеводного обміну
ВМ Соколенко, ОР Пуденко, МЮ Жукова, ТС Новосьолова, АГ Бажан
Вісник проблем біології і медицини 1 (2 (144)), 2018
2018
Вивчення сурядності й підрядності в мовознавстві 70-х років ХХ століття–початку ХХІ століття
АС Ніколайчук, МЮ Жукова
Молодий вчений, 216, 2017
2017
Можливості використання інноваційних технологій для самостійної роботи в процесі вивчення фізіології
ІВ Міщенко, МЮ Жукова, КЄ Юдіна, ТА Сухомлин, ГП Павленко, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20