Підписатись
Рингач НО
Рингач НО
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ
Підтверджена електронна адреса в idss.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Громадське здоров’я як чинник національної безпеки: монографія
НО Рингач
К.: НАДУ, 2009
84*2009
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
ЕМ Лібанова, НО Рингач
37*2013
Смертність населення України у трудоактивному віці: монографія
ЕМ Лібанова, НМ Левчук, НО Рингач, ОП Рудницький, СА Понякіна, ...
К.: Ін-т демографії та соц. досліджень НАН України, 2007
32*2007
Державне управління охороною здоров’я як складовою системи забезпечення національної безпеки
НО Рингач
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з …, 2010
212010
Мінімізація демографічних загроз як необхідний компонент політики забезпечення національної безпеки України
НО Рингач
Ефективність державного управління.–2008.–Вип 14 (15), 140-145, 2008
172008
Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки
НО Рингач
Стратегічні пріоритети 1, 102-111, 2008
162008
Державне управління забезпеченням національної безпеки та чинники громадського здоров’я
М Білинська, Н Рингач
Теорія та практика держ. упр.: зб. наук. пр.–Х.: Магістр, 417-425, 2008
142008
Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістичних заходів
ІО Курило, НО Рингач
Статистика України, 80-89, 2007
132007
Передчасна смертність як загроза національній безпеці України
НО Рингач
Охорона здоров’я в Україні, 25, 2007
132007
Смертность населения Украины в трудоактивном возрасте
Є Либанова, Н Левчук, Е Рудницкий, Н Рынгач, С Понякина, П Шевчук
Демоскоп Weekly, 2008
122008
Экономический эквивалент потерь вследствие преждевременной смертности в Украине
НА Рынгач
Демографія та соціальна економіка, С. 39-49., 2016
11*2016
Передчасна смертність населення України: вікові особливості
НО Рингач
Україна. Здоров’я нації, 2007
112007
Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою
НО Рингач
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 64-76, 2014
102014
Проблема надсмертності чоловіків в Україні: ґендерний аналіз у державному управлінні охороною громадського здоров’я
НО Рингач
Стратегічні пріоритети, 8, 2008
102008
Порівняльний аналіз розвитку систем охорони здоров’я деяких країн колишнього СРСР як метод оцінки напрямів державного управління охороною здоров’я України.[Електронний ресурс]
ОВ Виноградов, НО Рингач
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej6/txts/07vovurz. htm …, 2007
102007
Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, НО Рингач
К.: Український ін т соціальних досліджень ім. О. Яременка, 2008
9*2008
Роль чинників, по’язаних зі здоров’ям, у Стратегії Національної безпеки України та приіоритети державного управління
Н Рингач
Зб. наук. пр. НАДУ, 293-304, 2007
82007
Старіння населення в Україні як стимул змін у національній охороні здоров’я
НО Рингач
Східноєвропейський журнал громадського здоров'я, 17, 2012
7*2012
Покращення репродуктивного здоров’я населення як напрям поліпшення умов реалізації дітородної активності
НО Рингач
Medix anti–aging, 46-50, 2010
72010
Надсмертність чоловіків: нагальна проблема українського соціуму
НО Рингач
Журнал укр. лікарської еліти, 07, 2009
72009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20