Підписатись
Рингач НО
Рингач НО
Інститут демографії та соціальних досліджень ім. МВ Птухи НАНУ
Підтверджена електронна адреса в idss.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Громадське здоров'я як чинник національної безпеки
НО Рингач
Nacionalʹna akademija deržavnoho upravlinnja pry Prezydentovi Ukraïny, 2009
101*2009
Соціальні результати державних програм: теоретико-методологічні та прикладні аспекти оцінювання
ЕМ Лібанова, НО Рингач
43*2013
Державне управління охороною здоров’я як складовою системи забезпечення національної безпеки
НО Рингач
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з …, 2010
272010
Смертність населення України у трудоактивному віці
ЕМ Лібанова
К.: Ін-т демографії та соціальних досліджень НАН України, 2007
202007
Мінімізація демографічних загроз як необхідний компонент політики забезпечення національної безпеки України
НО Рингач
Ефективність державного управління.–2008.–Вип 14 (15), 140-145, 2008
192008
Погляд на проблему передчасної смертності населення України крізь призму національної безпеки
НО Рингач
Стратегічні пріоритети 1, 102-111, 2008
172008
Smertnist naselennia Ukrainy u trudoaktyvnomu vitsi.(Mortality in working ages in Ukraine)
E Libanova, N Levchuk, N Ryngach, O Rudnytskyi, S Poniakina, ...
Kyiv: IDSS [in Ukrainian], 2007
15*2007
Передчасна смертність як загроза національній безпеці України
НО Рингач
Охорона здоров’я в Україні, 25, 2007
152007
Державне управління забезпеченням національної безпеки та чинники громадського здоров’я
М Білинська, Н Рингач
Теорія та практика держ. упр.: зб. наук. пр.–Х.: Магістр, 417-425, 2008
142008
Проблема надсмертності чоловіків в Україні: ґендерний аналіз у державному управлінні охороною громадського здоров’я
НО Рингач
Стратегічні пріоритети, 8, 2008
142008
Народжуваність в Україні: аналіз детермінант та статистична оцінка ефектів пронаталістичних заходів
ІО Курило, НО Рингач
Статистика України, 80-89, 2007
132007
Смертность населения Украины в трудоактивном возрасте
Є Либанова, Н Левчук, Е Рудницкий, Н Рынгач, С Понякина, П Шевчук
Демоскоп Weekly, 2008
122008
Рівень і тенденції поширення тютюнокуріння, вживання алкоголю та наркотичних речовин серед учнівської молоді України
ОМ Балакірєва, ТВ Бондар, НО Рингач
К.: Український ін т соціальних досліджень ім. О. Яременка, 2008
11*2008
Порівняльний аналіз розвитку систем охорони здоров’я деяких країн колишнього СРСР як метод оцінки напрямів державного управління охороною здоров’я України.[Електронний ресурс]
ОВ Виноградов, НО Рингач
Режим доступу: http://www. academy. gov. ua/ej6/txts/07vovurz. htm …, 2007
112007
Передчасна смертність населення України: вікові особливості
НО Рингач
Україна. Здоров’я нації, 2007
112007
Ризики для громадського здоров’я та системи охорони здоров’я в Україні, спричинені соціально-економічною і політичною кризою
НО Рингач
Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки, 64-76, 2014
102014
Экономический эквивалент потерь вследствие преждевременной смертности в Украине
НА Рынгач
Демографія та соціальна економіка, С. 39-49., 2016
9*2016
Хвороби органів травлення: історичні паралелі змін класифікації та епідеміологічної ситуації
НО Рингач, АО Керецман
Семейная медицина, 137-141, 2015
9*2015
Старіння населення в Україні як стимул змін у національній охороні здоров’я
НО Рингач
Східноєвропейський журнал громадського здоров'я, 17, 2012
8*2012
Демографічна ситуація в Україні у контексті епідемії ВІЛ/СНІДу
НО Рингач
Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція, 6-12, 2011
82011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20