Victoria Roienko Вікторія Роєнко Виктория Роенко Вікторія Боженко Виктория Боженко Victoria Bozhenko
Victoria Roienko Вікторія Роєнко Виктория Роенко Вікторія Боженко Виктория Боженко Victoria Bozhenko
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2011
47*2011
Нові вектори розвитку страхового ринку України: монографія
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва
Суми: Університетська книга, 2012
402012
Контролінг грошових потоків
ЛЛ Гриценко, ЛЛ Гриценко, ІМ Боярко, ВВ Роєнко
ТОВ Наш формат, 2010
302010
Проблеми розвитку фондового ринку України в умовах фінансової глобалізації
ЛЛ Гриценко, ВВ Роєнко, ЛЛ Гриценко
Вид-во СумДУ, 2010
282010
Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навч. посібник
СМ Фролов, ОВ Козьменко, АО Бойко
СМ Фролов, ОВ Козьменко, АО Бойко/–Суми: ДВНЗ УАБС НБУ, 2015
15*2015
Структуризація інвестиційних ризиків страхових компаній
ОВ Козьменко, ВВ Роєнко, ВВ Роенко
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2012
102012
Взаємодія страхового і фондового ринків при формуванні конвергентної моделі фінансового ринку
ОМ Пахненко, ЕМ Пахненко, ВВ Роєнко, ВВ Роенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012
82012
Evaluation and Use of Indicators of Insurance Companies' Investment Activities
O Kozmenko, V Roienko
Investment Management and Financial Innovations 10 (3), 2013
72013
Тестування гіпотези ризик-дохідність при побудові оптимального інвестиційного портфеля страхової компанії
ВМ Олійник, ВВ Роєнко
Економічний форум, 218-225, 2015
5*2015
Фактори, що визначають процес формування та використання інвестиційного потенціалу страхових компаній
ВВ Роєнко, ВВ Роенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
42011
Методичні засади інвестиційної діяльності страхових компаній
ВВ Роєнко, ВВ Роенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2013
32013
Страховий і перестраховий ринки в епоху глобалізації
ОВ Козьменко, СМ Козьменко, ТА Васильєва, ТА Васильева, ...
Унівеситетська книга, 2011
32011
Nowcasting income inequality in the context of the Fourth Industrial Revolution
OV Kuzmenko, VV Roienko
Sumy State University, 2017
22017
Risk assessment of using insurance companies in suspicious transactions
A Boyko, V Roienko
Економічний часопис-ХХІ, 73-76, 2014
22014
Довірче управління активами як інструмент підвищення ефективності управління інвестиційними ресурсами страхових компаній
ВВ Роєнко
ЖДТУ, 2011
22011
Оптимізація структури страхового портфелю за рахунок операцій перестрахування
АО Бойко, АА Бойко, ВВ Роєнко, ВВ Роенко
Харківський національний економічний університет, 2011
22011
Світові тенденції інвестиційної діяльності страхових компаній
ВВ Роєнко, ВВ Роенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
22011
Прогнозування соціально-економічного розвитку України з урахуванням впливу тіньових схем виведення капіталу
ОВ Кузьменко, АО Бойко, ВВ Боженко
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія…, 2018
12018
Банки як структурні елементи в поширенні тіньових процесів в економіці
ВВ Роєнко, ВВ Роенко
Сумський державний університет, 2017
12017
Оцінка ефективності функціонування машинобудівних підприємств
ВВ Роєнко, КМ Гуленок
Молодий вчений, 147-150, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20