Підписатись
Kateryna Tychyna / Катерина Олександрівна Тичина
Kateryna Tychyna / Катерина Олександрівна Тичина
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці
НМ Бабич, КО Кібальна, ТВ Мельніченко, КО Тичина
Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської …, 2017
72017
Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення
КО Тичина
Логопедія, 74-83, 2017
42017
Шляхи формування конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами LEGO–конструювання
Т Катерина
Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови, 236-251, 2020
32020
Особливості міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей старшого дошкільного віку із тяжкими порушеннями мовлення
КО Тичина
Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського …, 2018
22018
Корекція самооцінки дітей старшого дошкільного віку з заїканням засобами активного соціально-психологічного навчання
ОМ Гріньова, КО Кібальна
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2012
22012
Imaginative thinking formation in senior preschool children with speech disorders
A Nikolenko, K Tychyna, O Taran, N Babych
Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Pedagogy and …, 2023
12023
Diagnostics of the Parameters of the Syllaborhythmic Speech Structure in Pre-School Children with Complex Disoders
N Babych, K Tychyna
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N–Educatio Nova, 359-376, 2021
1*2021
Auditory Gnosis Dysfunctions in Preschool Children with Severe Speech Disorders
N Babych, K Tychyna
The New Educational Review 64, 259-270, 2021
12021
Формування кінестетичного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
КД Тичина Катерина
Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання …, 2020
12020
Формування артикуляційного праксису у дітей дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення
КО Тичина, Н Кібальна
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції" Сучасний світ і …, 2019
12019
Вивчення компонентів міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей із тяжкими порушеннями мовлення
КО Тичина
12017
Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів)
ОП Таран, НМ Бабич, ГВ Супрун, ТВ Мельніченко, КО Кібальна, ...
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2017
12017
Особливості діагностики міжособистісних відносин у сімях, які викховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення
КО Кібальна, КО Тичина
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових …, 2016
12016
Особливості просторових уявлень у дітей старшого дошкільного віку із порушенням мовленнєвого розвитку
КО Кібальна, СС Попович, КО Тичина
Науковий вісник Миколаївського національного університету імені ВО …, 2015
12015
Критеріально-показникова база діагностики складоритмічної структури мовлення
Н Бабич, К Тичина
Бердянськ: БДПУ, 2020
2020
Kształtowanie adekwatnej samooceny studentów jako warunek rozwoju zawodowego logopedy
N Babych, K Tychyna
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N–Educatio Nova, 2019
2019
Формування конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку з порушеннями зору та мовлення засобами Lego–конструювання
КО Тичина, ВС Музика
Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції" Сучасний світ і …, 2019
2019
Forming Adequate Self-Assessment in Students as a Requirement of Their Professional Development
N Babych, K Tychyna
Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio N–Educatio Nova, 2019
2019
Вплив колискових пісень на мовленнєвий розвиток дітей
НМ Бабич, КО Тичина
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія …, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У СІМ’ЯХ, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ТЯЖКИМИ ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ (Дисертація)
КО ТИЧИНА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МП ДРАГОМАНОВА, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20