Follow
Ірина Анатоліївна Нечаєва
Ірина Анатоліївна Нечаєва
НУ "Запорізька політехніка", факультет економіки та управління, кафедра менеджменту
Verified email at zntu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості прийняття українських рішень, їх оцінка та оцінювання в умовах кризи
ІАIN Нечаєва
Економічний аналіз 29 (1), С.156-163, 2019
202019
Методика оцінки інвестиційної привабливості IT-компанії за допомогою показників аналізу акцій та інтегрального показника інвестиційної привабливості
КГ Коляда, ТВ Пуліна, ІА Нечаєва
Інвестиції: практика та досвід, 41-45, 2018
132018
Методичні основи використання програмно-цільового підходу в управлінні інвестиційною програмою розвитку промислового підприємства
ІА Нечаєва, ПВ Гудзь
Економічний вісник Донбасу, 2010
12*2010
Особливості управління підприємством на основі використання сучасних технологій і систем менеджменту
ІА Нечаєва, МВ Кабак
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" 1 (№ 9), -, 2017
112017
Формування системи показників якості вищої освіти
ІА Нечаєва, ГД Нечаєва
Економіка і регіон, 79-83, 2012
92012
Визначення факторів інвестиційного розвитку металургійних підприємств у кризових умовах
І Нечаєва
ТНЕУ, 2010
92010
Напрями, особливості та проблеми формування та використання місцевих фінансів в Україні в умовах бюджетної децентралізації
ІА Нечаєва
Економіка та держава 1 (№ 7), С. 40 – 48., 2017
82017
Оцінка ефективності менеджменту організації на прикладі машинобудівного підприємства
ІА Нечаєва, ІО Савчук
Молодий вчений, 635-639, 2016
82016
Інвестиційний розвиток: поняття, зміст та форми
ІА Нечаєва
Теорія і практика сучасної економіки 2, С.69-71, 2009
82009
Оцінка прозорості та відкритості комунального підприємства (установи, організації) як запорука ефективного використання місцевих фінансів і територіального розвитку
ІА Нечаєва
Проблемы экономики, 265-273, 2020
72020
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА В СЕКТОРІ ІТ-ПОСЛУГ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ЄАД І. А. Нечаєва
Електронний журнал «Ефективна економіка», 2018
72018
Аналіз формування та витрачання публічних фондів грошових коштів в умовах бюджетної децентралізації
ІА Нечаєва
Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка", 2017
72017
Особливості використання інструментів стратегічного менеджменту з метою комплексної оцінки фінансової діяльності підприємства
ІА Нечаєва, КФ Забаріна
Економічний аналіз, 37-43, 2014
72014
Аналіз можливості та обґрунтування необхідності створення проєктів розвитку людського потенціалу регіону
І Нечаєва, О Борисенко, Н Онуфрієнко
Економіка та суспільство, 2021
62021
Використання організаційно-фінансового механізму державно-приватного партнерства: досвід Великобританії.
ІА Нечаєва
Електронний журнал «Ефективна економіка», 2020
62020
Бюджетна децентралізація: підсумки, результати та наслідки перших етапів її впровадження для місцевих фінансів (на прикладі Запорізької області)
ІА Нечаєва
Інвестиції : практика та досвід 1 (№ 19), С. 72 – 81., 2017
62017
Оцінка синергетичного ефекту від створення вертикально інтегрованих структур
І Нечаєва
ТНЕУ, 2011
62011
іннОВації Як інструмент антикризОВОГО уПраВліннЯ ПіДПриЄмстВОм
ІА Нечаєва, ЛВ Шитікова
Вісник Херсонського національного технічного університету, 97-106, 2022
52022
Використання гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі громади
ІА Нечаєва, АІ Костецька, АИ Костецкая
International Scientific Journal “Internauka”. Series:“Economic Sciences”, 2021
52021
Реформа системи соціального страхування як засіб зміцнення соціально-економічної безпеки України в умовах перманентної кризи.
ІА Нечаєва
ТОВ" ДКС-Центр", 2020
52020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20