Підписатись
Starchenko Grygoriy / Старченко Григорій Володимирович / Старченко Григорий Владимирович
Starchenko Grygoriy / Старченко Григорій Володимирович / Старченко Григорий Владимирович
RESEARCH AND EDUCATIONAL INNOVATION CENTER OF SOCIAL TRANSFORMATIONS. Chernihiv, Ukraine.
Підтверджена електронна адреса в reicst.sgv.in.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Socio-economic viability of public management in the context of European integration processes.
I Kosach, A Duka, G Starchenko, O Myhaylovska, A Zhavoronok
Administration & Public Management Review, 2020
422020
Управління проектами: теорія та практика : навч. посіб.
ГВ Старченко
Чернігів : видавець Брагинець О. В., 2018
312018
Операційний менеджмент
ГВ Старченко, ІВ Калінько, ІА Косач
К.: Кондор-Видавництво, 2014
15*2014
Проактивне управління проектами в публічній сфері
ГВ Старченко
Публічне адміністрування: наукові дослідження та розвиток, 84-91, 2017
72017
Системна модель управління якістю організаційних проектів
ГВ Старченко, ІА Баранюк
Управління розвитком складних систем Збірник наукових праць, 64–68, 2011
72011
Світовий досвід повоєнного відновлення економіки: уроки для України
АП Дука, ГВ Старченко
Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління, 2022
62022
Proiektno-oriientovane upravlinnia innovatsiinym rozvytkom natsionalnoi ekonomiky: teoriia, metodolohiia ta praktyka
GV Starchenko
Kyiv [in Ukrainian], 2019
62019
Моделирование качества выпускаемой продукции на основе модифицированного цикла Деминга
ВИ Польшаков, ГВ Старченко
Управление проектами и развитие производства, 113-121, 2001
62001
Proektnyi pidkhid ta yoho vplyv na innovatsiinyi rozvytok natsionalnoi ekonomiky v umovakh hlobalizatsiinykh vyklykiv [Project approach and its impact on the innovative …
GV Starchenko
Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal “Internauka”. Serija:" Ekonomichni nauky 5, 90-99, 2019
52019
Модель проектно-орієнтованого управління інноваційним розвитком національної економіки
ГВ Старченко
Економіка та держава, 34-38, 2019
52019
Організаційне управління інноваційним розвитком проектно-орієнтованих підприємств
ГВ Старченко
Харків.: Видавництво "Діса плюс", 2015
52015
Використання бенчмаркінгу у формуванні конкурентноспроможного профілю підприємства
ЛС Ладонько, ІВ Калінько, ГВ Старченко
Науковий вісник ЧДІЕУ, 8, 2010
52010
Оцінка ефективності проекту за допомогою системної моделі управління якістю проектів
ГВ Старченко
Управління проектами: стан та перспективи., 260-263, 2007
52007
Проектний підхід та його вплив на інноваційний розвиток національної економіки в умовах глобалізаційних викликів
ГВ Старченко
Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні науки», 90-99, 2019
42019
Інноваційна модель розвитку економіки України: проектно-орієнтований підхід
ГВ Старченко
Ефективна економіка, 2019
42019
ПРОЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
ГВ Старченко
Редакційна колегія: ДА Бушуєв АМ Найдьон, 273, 2021
32021
Державно-приватне партнерство як фінансовий механізм забезпечення інноваційного розвитку національної економіки
НВ Філіпова, ГВ Старченко
Інфраструктура ринку, 125-132, 2019
32019
Проактивное управление проектами инновационного развития национальной экономики
ГВ Старченко
Colloquium-journal, 134-136, 2019
32019
Організаційне управління інноваційним розвитком підприємств
ГВ Старченко, ІА Баранюк
Науковий вісник ЧДІЕУ. Серія 1, Економіка: збірник наукових праць, 146-153, 2012
32012
Методы управления проектами организационного развития
ГВ Старченко, ІА Баранюк
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 68-72, 2011
3*2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20