To edit, sign in as zaharova.ira2308@gmail.com.
Ірина Захарова (Ирина Захарова, Iryna Zakharova)
Ірина Захарова (Ирина Захарова, Iryna Zakharova)
Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи інформаційно-аналітичної діяльності: навч. посіб.
ІВ Захарова, ЛЯ Філіпова
Київ: Центр учбової літератури, 2013
832013
Аналітична складова інформаційної діяльності: уточнення сутності, ознак і процесів
ЛЯ Філіпова, ІВ Захарова
Вісник Харківської державної академії культури, 44-52, 2009
142009
Роль земств у розвитку народної освіти в Україні (1864-1917 рр.)
ІВ Захарова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних…, 2002
132002
Напрями і зміст підготовки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності
І Захарова
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер…, 2009
22009
Керування документообігом на основі процесного підходу
Colloquium-journal, 17-20, 2021
2021
ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК СПЕЦІАЛЬНОСТІ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ
ІВ Захарова
СЕРІЯ: ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ, с. 43-53, 2012
2012
Щодо формування інформаційної компетентності фахівців з документознавства та інформаційної діяльності
ІВ Захарова
Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми…, 2010
2010
Щодо дефініції документа як невід’ємного елемента ділової практики
ІВ Захарова
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття…, 2008
2008
Формування моделі фахівця інформаційної галузі
ІВ Захарова, НМ Поліщук
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки., с. 19-24, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9