Зав'ялова Т.В  \ Завьялова Т.В. \ Зав'ялова Тетяна Василівна \ Zavialova T
Зав'ялова Т.В \ Завьялова Т.В. \ Зав'ялова Тетяна Василівна \ Zavialova T
старший викладач кафедри фізичної географії і геології Мелітопольський державний педагогічний
Підтверджена електронна адреса в mdpu.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
геологія, геоморфологія, геологогеоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія/ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко, ОВ Непша та ін., відп. ред. ЛМ Даценко
ПЗ Приазов’я
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 177-228, 2014
572014
Північно-Західне Приазов’я: геологія, геоморфологія, геолого-геоморфологічні процеси, геоекологічний стан: монографія
Л. М. Даценко В. В. Молодиченко О.В. Непша та ін.
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2014
172014
Воровка ВП Фізична географія Запорізької області: Хрестоматія
ЛМ Даценко, ВВ Молодиченко
Мелітополь: Вид-во МДПУ ім. Б. Хмельницького/, 2014
162014
Якість поверхневих та підземних вод Запорізької області та її вплив на здоров’я населення
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Збірник статей, тез і доповідей Всеукраїнської науково-практичної …, 2018
142018
Геолого-екологічна оцінка підземних вод у четвертинних відкладах басейну річки Молочної
Прохорова Л.А. Непша О.В. Зав'ялова Т.В.
Регіональні проблеми України: географічний аналіз та пошук шляхів вирішення …, 2017
132017
Екологічна освіта та виховання молоді як основа екологічної культури суспільства
Прохорова Л.А. Завялова Т.В. Непша О.В.
Дискурс в умовах мінливості соціокультурного простору: матеріали …, 2018
122018
Готовність майбутніх вчителів географії до екологічного виховання учнівської молоді у сучасній загальноосвітній школі
Л Прохорова, Т Зав’ялова, О Непша
Екологія–філософія існування людства: зб. наук. пр., 96-100, 2018
122018
Лишайники та ліхенофільні гриби геологічної пам’ятки природи «Кам’яна Могила»(Запорізька область, Мелітопольський район)
ОЄ Ходосовцев, ТВ Зав’ялова
Чорноморськ. ботан. журн 4 (2), 264-272, 2008
112008
Геоекологічні проблеми зрошуваних земель на півдні України
ОВ Непша, ЛА Прохорова, ТВ Зав’ялова
Актуальные научные исследования в современном мире 27 (1 (45)), 38-43, 2019
102019
Динамика склонов северо-западного побережья Азовского моря
ЛН Даценко, ЛМ Даценко, ТВ Завьялова, ВМ Иванова, СВ Гришко, ...
92010
Methods of improving effectiveness of agrolandscape utilization in Zaporizhia oblast (Ukraine)
DS Bondarets, NN Stetsishin, LA Prokhorova, TV Zavyalova
Geography and Natural Resources 35 (2), 188-192, 2014
82014
Місце екскурсій та походів у вивченні корисних копалин в шкільному курсі географії
ЛМ Даценко, ЛН Даценко, ТВ Зав’ялова, ОВ Непша, ЮІ Самек
Умань: СПД Сочінський, 2008
82008
Формування екологічних знань в курсі географії загальноосвітньої школи
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова
Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку: матеріали ІІІ …, 2019
72019
The lichen–forming and lichenicolous fungi of the geological nature monument «Kamyana Mogyla»(Zaporizka oblast, Melitopolskiy district)
AY KHODOSOVTSEV, TV Zavyalova
Chornomors’k. bot. z 4 (2), 264-272, 2008
72008
The lichen–forming and lichenicolous fungi of the geological nature monument «Kamyana Mogyla»(Zaporizka oblast, Melitopolskiy district)
AY KHODOSOVTSEV, TV Zavyalova
Chornomors’k. bot. z 4 (2), 264-272, 2008
72008
Формування геолого-геоморфологічних навичок та вмінь учнів на уроках географії в освітніх установах
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
52019
Геоекологічні проблеми використання підземних вод Запорізької області та шляхи їх вирішення
ЛА Прохорова, ОВ Непша, ТВ Зав’ялова
Екологічні дослідження у вищих навчальних закладах: збірка наукових праць …, 2018
52018
Екологічна освіта в міжпредметних зв’язках географії і біології
Прохорова Л.А. Непша О.В. Завялова Т.В.
Екологічна стратегія майбутнього: досвід і новації: матеріали Всеукраїнської …, 2017
52017
Підземні мінеральні води родовища санаторію “Кирилівка” (Запорізька область).
Прохорова Л.А. Непша О.В. Завялова Т.В.
Нові виміри сучасного світу: матеріали Х міжнародної науково-практичної …, 2014
52014
Геологические особенности строения обвально-оползневого участка в с. Ботиево (Приазовский район)
ЛН Даценко, ТВ Завьялова, АВ Непша
Просторовий аналіз природних і техногенних ризиків в Україні: зб. наук. пр …, 2009
52009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20