The Annals of Legal History, Аннали юридичної історії, Анналы юридической истории
The Annals of Legal History, Аннали юридичної історії, Анналы юридической истории
International Center for Civil Political Science
Підтверджена електронна адреса в vnmu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Византия, германцы и славяне у истоков международной правосубъектности государств: римское юридическое наследие и проблема исторического неравенства возможностей
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 1 (2), 59-92, 2017
122017
Смена эпох: очерк формирования римско-византийской доктрины международного права (III-VI века)
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 2 (Номер 1-2. Січень-червень 2018.), 63-108, 2018
72018
Еволюція міжнародно-правового статусу Ватикану: історія, сьогодення, українські акценти
ВМ Мельник
Вінниця: Мерькюрі-Поділля, 2017
52017
Правовые различия средневековых европейских городов: истоки и региональные особенности
ЯГ Риер
Аннали юридичної історії 1 (1), 22-29, 2017
32017
Значение и место Статута 1566 года в правовом развитии Великого Княжества Литовского
ТИ Довнар
Аннали юридичної історії 1 (1), 30-37, 2017
22017
Средневековые тенденции в области зарождения и развития норм о криминальном банкротстве на территории некоторых Восточнославянских земель
КС Захилько
Аннали юридичної історії 2 (Номер 1-2. Січень-червень 2018.), 2018
12018
Реконструкція звичаєвого права середньовічної Скандинавії за матеріалами ісландських саг: постановка проблеми
ВБ Кіорсак
Аннали юридичної історії 1 (1), 80-86, 2017
12017
Первый франко-византийский конфликт: анализ событий 550-х годов
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 3 (3-4), 51-67, 2020
2020
Борьба Византии за право владения Италией: историко-юридическая характеристика войны 541-552 гг.
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 3 (1-2), 65-104, 2020
2020
Навіщо нам податки? Держава як спільний бізнес. Нариси за редакцією Наталії Ковалко та Віктора Мельника
НМ Ковалко, ВМ Мельник, МВ Кушнарьов, ЯГ Риер, ОБ Келлер, ...
Київ: ТОВ «Якабу Паблішинг», 2019., 2019
2019
Налоги и сборы античной и средневековой Европы в контексте исторического развития
ЯГ Риер
Аннали юридичної історії 2 (Номер 1-2. Січень-червень 2018.), 16-37, 2018
2018
Ідея, еволюція та право: вступні нотатки головного редактора
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 2 (1-2), 13-15, 2018
2018
Несколько слов об очередном выпуске
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 1 (3-4), 10-11, 2018
2018
Северная Африка между вандалами и византийцами: первая война за историческое право государства на территорию
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 1 (3-4), 15-23, 2017
2017
Громадянська політологія: між історією громадянства та громадянською історією (Вступ до дискусії)
ВМ Мельник, ФМ Кирилюк
Збірник тез і матеріалів доповідей Міжнародної наукової конференції «Наукові …, 2017
2017
Рецензія на книгу Олени Петрушенко та Віктора Мельника «Українці та українська мова в Словаччині».
ФМ Кирилюк
Аннали юридичної історії 1 (1), 202-203, 2017
2017
Католицизм і Київська Русь (Рецензія-реактуалізація монографії Ю. Ю. Свідерського «Боротьба південно-західної Русі проти католицької експансії в Х-ХІІІ ст.». — Київ: Наукова …
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 1 (1), 201, 2017
2017
О политико-юридическом аспекте скифской проблемы (Рецензия на книгу В. Ю. Мурзина «Скифская проблема глазами автора». – Киев: ФОП «Видавець Олег Філюк», 2014. – 120 с.).
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 1 (1), 198-200, 2017
2017
Український переклад книги про Папу Римського (Рецензія на український переклад книги Саверіо Гаети «Франциск Папа: Життя і виклики». / пер. з італ. К. Зінченка. – Львів …
ВМ Мельник
Аннали юридичної історії 1 (1), 197-198, 2017
2017
Армянские источники по истории украинской медицины в работах Ярослава Дашкевича (По поводу книги Я. Р. Дашкевича «Постаті: Нариси про діячів історії, політики, культури»)
АМ Панькив
Аннали юридичної історії 1 (1), 194-197, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20