Підписатись
Andriy Hospodarskyy, Господарський А.Я.
Andriy Hospodarskyy, Господарський А.Я.
TNMU, доцент кафедри загальної хірургії, Тернопільський національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities
AI Tsvyakh, AJ Hospodarskyy
Telemedicine and e-Health 23 (12), 1011-1015, 2017
182017
Telerehabilitation of the knee joints of patients with polytrauma
AI Tsvyakh, AY Hospodarskyy, NO Marchenkova, IR Kopytchak, ...
Wiad Lek 74 (1), 48-51, 2021
52021
Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities. Telemed JE Health. 2017; 23: 1011–1015
A Tsvyakh, A Hospodarskyy
32016
Telerehabilitation of patients with injuries of the elbow joint of the upper extremities
AI Tsvyakh, AJ Hospodarskyy
Telemed JE Health 24, A1-A64, 2018
22018
Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах ризику розвитку реперфузійних ускладнень
ІК Венгер, СЯ Костів, АЯ Господарський, ОБ Колотило, ОІ Зарудна, ...
Серце і судини (науково-практичний журнал), 2018
22018
Hospodarskyy Telerehabilitation of Patients with Injuries of the Lower Extremities
AI Tsvyakh, J Andriy
Telemedicine and e-Health.-Mary Ann Liebert, Inc 23 (12), 2017
22017
Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру
СЙ Запорожан, АГ Шульгай, АІ Цвях, АЯ Господарський, ІР Копитчак, ...
Медична освіта, 95-97, 2017
22017
Інтраопераційна оцінка життєздатності кишечника у хворих із товстокишковою непрохідністю
ЛЯ Ковальчук, АЯ Господарський, МО Гусак
Шпитальна хірургія, 134-135, 2012
22012
Телемедицина і телеконсультація в хірургії
ОЛ Ковальчук, АЯ Господарський
Шпитальна хірургія, 176-178, 2001
22001
Telerehabilitation of patients with injuries of the elbow joint of the upper extremities
A Hospodarskyy
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, e516, 2018
12018
Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетичної стопи
ПО Герасимчук, ІМ Дейкало, СЙ Запорожан, ДБ Фіра, ...
Вісник наукових досліджень, 77-80, 2017
12017
Нові підходи до вибору операційного втручання у хворих з поєднаними захворюваннями аноректальної зони
РВ Буратинський, АЯ Господарський, РС Древніцький, ЯФ Чайківський
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука, 95-98, 2016
12016
Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної РН–метрії
ЛЯ Ковальчук, ЮМ Футуйма, АД Беденюк, ОМ ГУСАК, ...
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ, 8, 2007
12007
INNOVATIVE METHODS FOR TELEMEDICINE MONITORING OF PAIN AFTER HEMORRHOIDECTOMY
IY Dziubanovskyi, AI Tsvyakh, AY Hospodarskyi, RS Drevnitskyi
Тернопільський державний медичний університет, 2020
2020
Інноваційні підходи в організації телемедичної допомоги, її засоби та перспективи розвитку
АВ Павлишин, АІ Цвях, ПО Герасимчук, АЯ Господарський
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 153-166, 2019
2019
Surgical tactics in patients with skeletal and abdominal trauma according to immunological status
AI Tsvyakh, IY Dziubanovskyi, AY Hospodarskyy, RS Drevnitskyy
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу
АІ Цвях, ІЯ Дзюбановський, АЯ Господарський, РС Древніцький
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука, 70-74, 2018
2018
MODERN APPROACHES TO ORTHOPEDIC AND TRAUMA INTERNSHIP DOCTORS TRAINING IN THE SIMULATION TRAINING CENTER
SY Zaporozhan, AH Shulhai, AI Tsviakh, AY Hospodarskyi, IR Kopytchak, ...
Ternopil State Medical University, 2017
2017
RESULTS OF COMPLEX DIFFERENTIAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
PO Gerasymchuk, IM Deykalo, SY Zaporozhan, DB Fira, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
New approaches to choice of surgical treatment of patients with combined diseases of anorectal region
RV Buratynskyi, AY Hospodarskyi, RS Drevnitskyi, YF Chaykivskyi
Ternopil State Medical University, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20