Andriy Hospodarskyy, Господарський А.Я.
Andriy Hospodarskyy, Господарський А.Я.
TDMU, доцент кафедри загальної хірургії, Тернопільський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities
AI Tsvyakh, AJ Hospodarskyy
Telemedicine and e-Health 23 (12), 1011-1015, 2017
32017
Телемедицина і телеконсультація в хірургії
ОЛ Ковальчук, АЯ Господарський
Шпитальна хірургія, 176-178, 2001
22001
Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетичної стопи
ПО Герасимчук, ІМ Дейкало, СЙ Запорожан, ДБ Фіра, ...
Вісник наукових досліджень, 77-80, 2017
12017
Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної РН–метрії
ЛЯ Ковальчук, ЮМ Футуйма, АД Беденюк, ОМ ГУСАК, ...
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ, 8, 2007
12007
Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу
AI Tsvyakh, IY Dziubanovskyi, AY Hospodarskyy, RS Drevnitskyy
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 70-74, 2018
2018
Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities
A Tsvyakh
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, e515-e516, 2018
2018
Telerehabilitation of patients with injuries of the elbow joint of the upper extremities
A Hospodarskyy
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, e516, 2018
2018
Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах ризику розвитку реперфузійних ускладнень
ІК Венгер, СЯ Костів, АЯ Господарський, ОБ Колотило, ОІ Зарудна, ...
Серце і судини, 76-79, 2018
2018
Telerehabilitation of Patients with Injuries of the Lower Extremities
AJ Hospodarskyy
TELEMEDICINE and e-HEALTH, 2017
2017
MODERN APPROACHES TO ORTHOPEDIC AND TRAUMA INTERNSHIP DOCTORS TRAINING IN THE SIMULATION TRAINING CENTER
SY Zaporozhan, AH Shulhai, AI Tsviakh, AY Hospodarskyi, IR Kopytchak, ...
Ternopil State Medical University, 2017
2017
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ В УМОВАХ СИМУЛЯЦІЙНОГО ТРЕНІНГОВОГО ЦЕНТРУ
SY Zaporozhan, AH Shulhai, AI Tsviakh, AY Hospodarskyi, IR Kopytchak, ...
Медична освіта, 2017
2017
RESULTS OF COMPLEX DIFFERENTIAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
PO Gerasymchuk, IM Deykalo, SY Zaporozhan, DB Fira, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ.
PO Gerasymchuk, IM Deykalo, SY Zaporozhan, DB Fira, ...
Вісник наукових досліджень, 2017
2017
Нові підходи до вибору операційного втручання у хворих з поєднаними захворюваннями аноректальної зони
RV Buratynskyi, AY Hospodarskyi, RS Drevnitskyi, YF Chaykivskyi
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2016
2016
Нові підходи до вибору операційного втручання у хворих з поєднаними захворюваннями аноректальної зони
РВ Буратинський, АЯ Господарський, РС Древніцький, ЯФ Чайківський
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука, 95-98, 2016
2016
Дисбаланс цитокінової регуляції у хворих з політравмою
АІ Цвях, ІВ Яворська, ІЯ Господарський, АЯ Господарський
Імунологія та алергологія: наука і практика, 80-83, 2014
2014
Дослідження гістологічної та некрозапальної активності печінки у формуванні синдрому портальної гіпертензії.
IY Dzyubanovsky, TV Romaniuk, AJ Hospodarskyy, OI Slobodyanyuk, ...
Morphologia 7 (3), 33-36, 2013
2013
The role of the liver histological and necroinflammatory activity in the development of portal hypertension syndrome
D IYa, TV Romaniuk, AJ Hospodarskyy, OI Slobodyanyuk, B AYe
Morphologia 7 (3), 33-6, 2013
2013
Інтраопераційна оцінка життєздатності кишечника у хворих із товстокишковою непрохідністю
ЛЯ Ковальчук, АЯ Господарський, МО Гусак
Шпитальна хірургія, 134-135, 2012
2012
ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ З АНЕСТЕЗІОЛОГІЄЮ№ 2
ОВ Олійник, АР Вайда, АЯ Господарський, СЯ Костів, ІВ Чепіль, ...
Медична освіта, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20