Andriy Hospodarskyy, Господарський А.Я.
Andriy Hospodarskyy, Господарський А.Я.
TDMU, доцент кафедри загальної хірургії, Тернопільський державний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities
AI Tsvyakh, AJ Hospodarskyy
Telemedicine and e-Health 23 (12), 1011-1015, 2017
52017
Телемедицина і телеконсультація в хірургії
ОЛ Ковальчук, АЯ Господарський
Шпитальна хірургія, 176-178, 2001
22001
Результати комплексного диференційованого лікування хворих із синдромом діабетичної стопи
ПО Герасимчук, ІМ Дейкало, СЙ Запорожан, ДБ Фіра, ...
Вісник наукових досліджень, 77-80, 2017
12017
Інтраопераційна оцінка життєздатності кишечника у хворих із товстокишковою непрохідністю
ЛЯ Ковальчук, АЯ Господарський, МО Гусак
Шпитальна хірургія, 134-135, 2012
12012
Кислотопродукуюча функція залоз шлунка при І типі шлункових виразок до та після хірургічного лікування за даними внутрішньошлункової комп’ютерної РН–метрії
ЛЯ Ковальчук, ЮМ Футуйма, АД Беденюк, ОМ ГУСАК, ...
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЖУРНАЛ, 8, 2007
12007
Інноваційні підходи в організації телемедичної допомоги, її засоби та перспективи розвитку
АВ Павлишин, АІ Цвях, ПО Герасимчук, АЯ Господарський
Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку, 153-166, 2019
2019
Surgical tactics in patients with skeletal and abdominal trauma according to immunological status
AI Tsvyakh, IY Dziubanovskyi, AY Hospodarskyy, RS Drevnitskyy
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Вибір хірургічної тактики у постраждалих із скелетно-абдомінальною травмою з врахуванням імунологічного статусу
AI Tsvyakh, IY Dziubanovskyi, AY Hospodarskyy, RS Drevnitskyy
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 70-74, 2018
2018
Telerehabilitation of patients with injuries of the lower extremities
A Tsvyakh
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, e515-e516, 2018
2018
Telerehabilitation of patients with injuries of the elbow joint of the upper extremities
A Hospodarskyy
Annals of Physical and Rehabilitation Medicine 61, e516, 2018
2018
Реваскуляризація нижніх кінцівок в умовах ризику розвитку реперфузійних ускладнень
ІК Венгер, СЯ Костів, АЯ Господарський, ОБ Колотило, ОІ Зарудна, ...
Серце і судини, 76-79, 2018
2018
Telerehabilitation of Patients with Injuries of the Lower Extremities
AJ Hospodarskyy
TELEMEDICINE and e-HEALTH, 2017
2017
MODERN APPROACHES TO ORTHOPEDIC AND TRAUMA INTERNSHIP DOCTORS TRAINING IN THE SIMULATION TRAINING CENTER
SY Zaporozhan, AH Shulhai, AI Tsviakh, AY Hospodarskyi, IR Kopytchak, ...
Ternopil State Medical University, 2017
2017
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ОРТОПЕДІВ-ТРАВМАТОЛОГІВ В УМОВАХ СИМУЛЯЦІЙНОГО ТРЕНІНГОВОГО ЦЕНТРУ
SY Zaporozhan, AH Shulhai, AI Tsviakh, AY Hospodarskyi, IR Kopytchak, ...
Медична освіта, 2017
2017
RESULTS OF COMPLEX DIFFERENTIAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
PO Gerasymchuk, IM Deykalo, SY Zaporozhan, DB Fira, ...
Тернопільський державний медичний університет ім. ІЯ Горбачевського, 2017
2017
РЕЗУЛЬТАТИ КОМПЛЕКСНОГО ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СИНДРОМ ДІАБЕТИЧНОЇ СТОПИ.
PO Gerasymchuk, IM Deykalo, SY Zaporozhan, DB Fira, ...
Вісник наукових досліджень, 2017
2017
Сучасні підходи до підготовки лікарів-інтернів ортопедів-травматологів в умовах симуляційного тренінгового центру
СЙ Запорожан, АГ Шульгай, АІ Цвях, АЯ Господарський, ІР Копитчак, ...
Медична освіта, 95-97, 2017
2017
New approaches to choice of surgical treatment of patients with combined diseases of anorectal region
RV Buratynskyi, AY Hospodarskyi, RS Drevnitskyi, YF Chaykivskyi
Ternopil State Medical University, 2016
2016
Нові підходи до вибору операційного втручання у хворих з поєднаними захворюваннями аноректальної зони
RV Buratynskyi, AY Hospodarskyi, RS Drevnitskyi, YF Chaykivskyi
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковальчука, 2016
2016
Нові підходи до вибору операційного втручання у хворих з поєднаними захворюваннями аноректальної зони
РВ Буратинський, АЯ Господарський, РС Древніцький, ЯФ Чайківський
Шпитальна хірургія. Журнал імені ЛЯ Ковльчука, 95-98, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20