Наталія Гаврилова / Н.В. Гаврилова/ N.Gavrilova
Наталія Гаврилова / Н.В. Гаврилова/ N.Gavrilova
Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Удосконалення функціональної та фізичної підготовленості велосипедистів 13-16 років шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання у підготовчому періоді річного …
Н Гаврилова
142011
Методи дослідження творчих здібностей школярів: посібник-практикум
СМ Дмитрієва, НВ Гаврилова
Житомир, 2002
92002
Вдосконалення функції дихання велосипедистів 13-16 років шляхом застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання
ЮМФ Н.В. Гаврилова
Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Збірник наукових праць, 128-134, 2010
82010
Вплив ендогенно-гіпоксичного дихання та дозованих фізичних навантажень на вентиляційну функцію легень юних велоси
ЮМФ Н.В. Гаврилова
Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових статей …, 2010
72010
Вдосконалення функціональної підготовленості велосипедистів 13-14 років шляхом комплексного застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання» та фізичних навантажень
ЮМФ Н.В. Гаврилова
Фізична культура, спорт та здоров’я нації. Збірник наукових праць 2 (№ 12 …, 2011
62011
Химический состав галактических планетарных туманностей с учетом неоднородностей плотности газа в их оболочках
ВВ Головатый, НВ Гаврилова
Астрономический журнал 82 (5), 437-452, 2005
62005
Удосконалення процесу прийняття інвестиційних рішень на підприємстві
НВ Гаврилова
Актуальні проблеми розвитку економіки регіону, 143-148, 2012
42012
Фактори підвищення рівня інвестиційної привабливості підприємства
НВ Гаврилова
КНТУ, 2011
42011
Методи стабілізації грошової маси в обігу
НВ Гаврилова
КНТУ, 2011
42011
Прийняття інвестиційних рішень на автотранспортних підприємствах
НВ Гаврилова
Науковий збірник, 2009
42009
Оцінка діяльності ломбардних установ в Україні
НВ Гаврилова, ДС Ричкова
КНТУ, 2012
32012
Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13-16 років через застосування в тренувальному процесі нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії
НВГ Ю.М. Фурман
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві …, 2012
32012
Можливості застосування методики ендогенно-гіпоксичного дихання у навчально-тренувальному процесі велосипедистів 15-16 років
ЮМФ Н.В. Гаврилова
Спортивний вісник Придніпров’я, 117-121, 2011
32011
Напрями зниження інвестиційних ризиків підприємства
N Gavrilova
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2012
22012
Застосування ендогенно-гіпоксичного дихання в системі вдосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 13-16 років
НВ Гаврилова
Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту.-Дніпропетровськ, 2012
22012
Релігійна свідомість віруючих у перехідних суспільствах як об’єкт наукового дослідження
Л Филипович, Н Гаврилова, Г Єрьомічева, С Ігнатова
Релігія та соціум: часопис.–Чернівці: Чернів. нац. ун–т, 116-120, 2008
22008
Корекція маси тіла дітей засобами занять з оздоровчого фітнесу
І Бистра, Н Гаврилова, К Литвинова
СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ, 3-8, 2017
12017
Вплив ендогенно-гіпоксичного дихання на динаміку відновлення функції серцево-судинної системи плавців у підготовчому періоді макроциклу на етапі попередньої базової підготовки
І Грузевич, И Грузевич, О Мельник, А Мельник, Н Гаврилова, ...
Житомир: Вид-во ФОП Євенок ОО, 2016
12016
Удосконалення фізичної підготовленості велосипедистів 15–16 років шляхом застосування в тренувальному процесі методики ендогенно-гіпоксичного дихання”
НВ Гаврилова, ЮМ Фурман
Вісник Прикарпатського університету. Фізична культура, 81-84, 2013
12013
Підвищення функціональної підготовленості велосипедистів на етапах попередньої та спеціалізованої базової підготовки шляхом застосування нормобаричної гіперкапнічної гіпоксії
НВ Гаврилова
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фіз. культури та …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20