Бутенко Галина,  Butenko Halyna, Бутенко Г.О., Бутенко Г.А.
Бутенко Галина, Butenko Halyna, Бутенко Г.О., Бутенко Г.А.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Effectiveness of health tourism application as the basis of health related recreational technology in primary school pupils’ physical education
VO Kashuba, NN Goncharova, HO Butenko
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2016
322016
Physical condition of primary school children in school year dynamics
H Butenko, N Goncharova, V Saienko, H Tolchieva, I Vako
Journal of Physical Education and Sport, 543-549, 2017
212017
Use of health tourism as a basis for improving physical condition of primary school age children
H Butenko, N Goncharova, V Saienko, H Tolchieva
Journal of Physical Education and Sport, 34-39, 2017
142017
Ефективність використання засобів оздоровчого туризму як основи рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні молодших школярів
ВО Кашуба, НМ Гончарова, ГО Бутенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2016
112016
Вплив занять спортивним туризмом на фізичні якості студентів у процесі спортивно-педагогічного удосконалення
В Шкура, В Курілова, Г Бутенко
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали …, 2012
82012
Підвищення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання
Г Бутенко
Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016
72016
Efektyvnist vykorystannia zasobiv ozdorovchoho turyzmu yak osnovy rekreatsiino-ozdorovchoi tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni molodshykh shkoliariv [Efficiency of the use of …
VO Kashuba, NM Honcharova, HO Butenko
Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho …, 2016
62016
Опыт использования рекреационно-оздоровительной технологии повышения физического состояния детей младшего школьного возраста
Н Гончарова, Г Бутенко
Спортивна наука України, 32-38, 2015
52015
Practical implementation of the concept of health-forming technologies into the process of physical education of primary school age children
V Kashuba, N Goncharova, H Butenko
Journal of Education, Health and Sport 8 (6), 469-477, 2018
32018
Динаміка показників фізичної підготовленості молодших школярів в процесі фізичного виховання
Г Бутенко, H Butenko, Н Гончарова, N Honcharova
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, 30-35, 2017
32017
Організаційно-методичні умови здійснення рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів у процесі фізичного виховання
ВО Кашуба, НМ Гончарова, ГО Бутенко
Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових статей …, 2016
22016
Особливості рухової активності дітей молодшого шкільного віку
Н Гончарова, Г Бутенко, В Усиченко
Спортивний вісник Придніпров’я, 39-42, 2016
22016
Substantiation and working out of recreation health related technology on the basis of health related hiking and orienteering for junior school age children
NN Goncharova, HA Butenko
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
22015
Обґрунтування та розроблення рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів оздоровчого туризму та орієнтування для дітей молодшого шкільного віку
НМ Гончарова, ГО Бутенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
22015
Средства оздоровительного туризма и ориентирования как основа рекреационно-оздоровительной технологии для детей младшего школьного возраста
Г Бутенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2015
22015
Використання засобів оздоровчого туризму та орієнтування у фізичному вихованні дітей шкільного віку
Г Бутенко
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць, 41-47, 2014
2*2014
Физическая подготовка футболистов на этапе специализированной базовой подготовки
Г Бутенко, БЕ Душин
Актуальные научные исследования в современном мире, 31-35, 2018
12018
Досвід використання рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні школярів
В Кашуба, Н Гончарова, Г Бутенко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2015
12015
Современные взгляды на управление физическим состоянием детей школьного возраста в процессе физического воспитания
НН Гончарова, ГА Бутенко
Университетский спорт: здоровье и процветание нации : материалы V …, 2015
12015
Сучасні підходи до підвищення рівня фізичного стану дітей у процесі фізичного виховання
Г Бутенко
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць 1 (18), 37-42, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20