Бутенко Галина,  Butenko Halyna, Бутенко Г.О., Бутенко Г.А.
Бутенко Галина, Butenko Halyna, Бутенко Г.О., Бутенко Г.А.
Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка
Підтверджена електронна адреса в gnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Effectiveness of health tourism application as the basis of health related recreational technology in primary school pupils’ physical education
VO Kashuba, NN Goncharova, HO Butenko
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2016
362016
Physical condition of primary school children in school year dynamics
H Butenko, N Goncharova, V Saienko, H Tolchieva, I Vako
Journal of Physical Education and Sport, 543-549, 2017
282017
Use of health tourism as a basis for improving physical condition of primary school age children
H Butenko, N Goncharova, V Saienko, H Tolchieva
Journal of Physical Education and Sport, 34-39, 2017
182017
Ефективність використання засобів оздоровчого туризму як основи рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні молодших школярів
ВО Кашуба, НМ Гончарова, ГО Бутенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2016
172016
Practical implementation of the concept of health-forming technologies into the process of physical education of primary school age children
V Kashuba, N Goncharova, H Butenko
Journal of Education, Health and Sport 8 (6), 469-477, 2018
92018
Підвищення фізичного стану дітей молодшого шкільного віку засобами оздоровчого туризму в процесі фізичного виховання
Г Бутенко
Національний університет фізичного виховання і спорту України, 2016
92016
Опыт использования рекреационно-оздоровительной технологии повышения физического состояния детей младшего школьного возраста
Н Гончарова, Г Бутенко
Спортивна наука України, 32-38, 2015
92015
Вплив занять спортивним туризмом на фізичні якості студентів у процесі спортивно-педагогічного удосконалення
В Шкура, В Курілова, Г Бутенко
Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали …, 2012
82012
Efektyvnist vykorystannia zasobiv ozdorovchoho turyzmu yak osnovy rekreatsiino-ozdorovchoi tekhnolohii u fizychnomu vykhovanni molodshykh shkoliariv [Efficiency of the use of …
VO Kashuba, NM Honcharova, HO Butenko
Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho …, 2016
62016
Організаційно-методичні умови здійснення рекреаційно-оздоровчої діяльності школярів у процесі фізичного виховання
ВО Кашуба, НМ Гончарова, ГО Бутенко
Вісник Запорізького національного університету: збірник наукових статей …, 2016
62016
Особливості рухової активності дітей молодшого шкільного віку
Н Гончарова, Г Бутенко, В Усиченко
Спортивний вісник Придніпров’я, 39-42, 2016
62016
Динаміка показників фізичної підготовленості молодших школярів в процесі фізичного виховання
Г Бутенко, H Butenko, Н Гончарова, N Honcharova
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць, 30-35, 2017
42017
Використання засобів оздоровчого туризму та орієнтування у фізичному вихованні дітей шкільного віку
Г Бутенко
Фізична культура, спорт та здоров'я нації: збірник наукових праць, 41-47, 2014
3*2014
Substantiation and working out of recreation health related technology on the basis of health related hiking and orienteering for junior school age children
NN Goncharova, HA Butenko
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2015
22015
Обґрунтування та розроблення рекреаційно-оздоровчої технології на основі засобів оздоровчого туризму та орієнтування для дітей молодшого шкільного віку
НМ Гончарова, ГО Бутенко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2015
22015
Средства оздоровительного туризма и ориентирования как основа рекреационно-оздоровительной технологии для детей младшего школьного возраста
Г Бутенко
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г …, 2015
22015
Физическая подготовка футболистов на этапе специализированной базовой подготовки
Г Бутенко, БЕ Душин
Актуальные научные исследования в современном мире, 31-35, 2018
12018
Эффективность использования средств оздоровительного туризма как основы рекреационно-оздоровительной технологии в физическом воспитании младших школьников
ВА Кашуба, НН Гончарова, ГА Бутенко
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2016
12016
Досвід використання рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні школярів
В Кашуба, Н Гончарова, Г Бутенко
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2015
12015
Динаміка показників фізичного здоров’я дітей молодшого шкільного віку
Г Бутенко
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково …, 2015
12015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20