Світлана Коляда
Світлана Коляда
УМСФ, факультет управління, кафедра менеджменту ЗЕД
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економічна складова діяльності митних органів у системі забезпечення державних пріоритетів України: моногр
СП Коляда
Дніпропетровськ: АМСУ, 2007
112007
Энергетический анализ в СНГ: инновационный подход
КСП Антоненко Л.А.
АПК: экономика, управление., 65-72., 1997
91997
Современный менеджмент: стратегии эффективного лидера
СП Коляда
Лира, 2017
32017
Професіоналізація ризик-менеджменту–шлях від коучингу до фасилітації
ЛБВ Коляда СП
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 61-67, 2015
3*2015
Еволюція підходів до управління людськими ресурсами та її прояв у діяльності митних органів [Електроний ресурс]
СП Коляда, БВ Літовченко, НС Ковтун
Вісник Прикарпатського університету. Економіка, 2008
3*2008
Державна митна служба як суб’єкт забезпечення економічної безпеки України
СП Коляда
Науково-аналітичний щоквартальний збірник НІСД «Стратегічні пріоритети», 97-103, 2007
32007
Снижение энергоемкости продукции в растениеводстве
КСП Антоненко Л.А.
Економіка АПК., 49-52, 1996
31996
Удосконалення е-митниці-запорука розвитку митної справи в Україні
СП Коляда, ВІ Рябой
Бизнес Информ, 2016
22016
Погляд на управління транскордонним регіоном як суб’єктом господарювання
СП Коляда, ТО Пасічник, ГЯ Глуха
Європейський вектор економічного розвитку. 2011. № 2 (11).[Електронний …, 2011
22011
Реформування системи надання спрощень суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності в Україні
ІІ Бережнюк, СП Коляда
Бизнес Информ, 2018
12018
Тріади менеджменту–креативний підхід до розвитку організації
СП Коляда
Університет митної справи та фінансів, 2017
12017
УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ІІ БЕРЕЖНЮК, СП КОЛЯДА
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Економiчнi науки, 104-107, 2017
12017
ЗАВДАННЯ ВІЗІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ
СП Коляда
MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE, 416, 2020
2020
Візія–основа стратегічного лідерства
СП Коляда
2020
Лекції з нормативної дисципліни «Управління персоналом» підготовки ОКР «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 “Менеджмент”
СП Коляда
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
Лекції з нормативної дисципліни «Менеджмент» підготовки ОКР «бакалавр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073―Менеджмент
СП Коляда
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
Лекції з вибіркової навчальної дисципліни «Лідерство» підготовки фахівців ступеня вищої освіти «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 …
СП Коляда
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
ЛИЧНЫЙ БРЕНД КАК ПРОЯВЛЕНИЕ ЛИДЕРСТВА В ЦИФРОВОМ ОБЩЕСТВЕ
СП Коляда
Бизнес Информ, 2019
2019
Управління персоналом. Практикум: навч. посіб
ЮЄ Петруня, СП Коляда, НС Ковтун
Університет митної справи та фінансів, 2017
2017
Роль та місце транснаціональних корпорацій в глобалізації
КО Литвиненко, СП Коляда
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20