Світлана Коляда
Світлана Коляда
УМСФ, факультет управління, кафедра менеджменту ЗЕД
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник
ЮЄ Петруня, БВ Літовченко, ТО Пасічник, ВЮ Петруня, МФ Мормуль, ...
Університет митної справи та фінансів, 2020
162020
Економічна складова діяльності митних органів у системі забезпечення державних пріоритетів України: моногр
СП Коляда
Дніпропетровськ: АМСУ, 2007
142007
Энергетический анализ в СНГ: инновационный подход
КСП Антоненко Л.А.
АПК: экономика, управление., 65-72., 1997
121997
Современный менеджмент: стратегии эффективного лидера
СП Коляда
Лира, 2017
72017
Снижение энергоемкости продукции в растениеводстве
КСП Антоненко Л.А.
Економіка АПК., 49-52, 1996
61996
Лідерство: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл
КВ Комарова, СП Коляда
Дніпро, 2017
52017
Реформування системи надання спрощень суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності в Україні
ІІ Бережнюк, СП Коляда
Бизнес Информ, 2018
42018
Професіоналізація ризик-менеджменту–шлях від коучингу до фасилітації
ЛБВ Коляда СП
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 61-67, 2015
4*2015
Державна митна служба як суб’єкт забезпечення економічної безпеки України
СП Коляда
Науково-аналітичний щоквартальний збірник НІСД «Стратегічні пріоритети», 97-103, 2007
42007
УПРОЩЕНИЕ ПРОЦЕДУР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ІІ БЕРЕЖНЮК, СП КОЛЯДА
Вiсник Хмельницького нацiонального унiверситету. Економiчнi науки, 104-107, 2017
3*2017
Митні служби Китаю та Японії в контексті зовнішньої економічної діяльності
ГОО Коляда С.П, Алмаз Л. О.
Вісник АМСУ., 110-118, 2013
3*2013
Підходи до оцінки ефективності митної служби: основні аспекти
С Коляда, Т Левченко
Економічний аналіз, 284-287, 2012
32012
Еволюція підходів до управління людськими ресурсами та її прояв у діяльності митних органів [Електроний ресурс]
СП Коляда, БВ Літовченко, НС Ковтун
Вісник Прикарпатського університету. Економіка, 2008
3*2008
Удосконалення е-митниці-запорука розвитку митної справи в Україні
СП Коляда, ВІ Рябой
Бизнес Информ, 2016
22016
Погляд на управління транскордонним регіоном як суб’єктом господарювання
СП Коляда, ТО Пасічник, ГЯ Глуха
Європейський вектор економічного розвитку 2 (11), 2011
22011
Національна безпека країни та світові глобалізаційні процеси
КТІ Коляда С.П.
Вісник ІМВ., 3-9., 2003
22003
Тріади менеджменту–креативний підхід до розвитку організації
СП Коляда
Університет митної справи та фінансів, 2017
12017
ЗАВДАННЯ ВІЗІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ
СП Коляда
MODERN APPROACHES TO THE INTRODUCTION OF SCIENCE INTO PRACTICE, 416, 2020
2020
ЩОДО УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ ТА ПИТАНЬ ВИБОРУ ЗБЕРІГАЧІВ ТОВАРІВ, ПЕРЕДАНИХ МИТНИМИ ОРГАНАМИ НА ВІДПОВІДАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ Актуальність теми дослідження. Митні
О Вакульчик, О Гребельник, О Годованець, А Дубінін, Г Дейниченко, ...
ПРАВОВІ НОВЕЛИ, 27, 2020
2020
Візія–основа стратегічного лідерства
СП Коляда
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20