Маханець Л.Л.
Маханець Л.Л.
доцент, Чернівецький національний університет
Verified email at chnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності: навч. посіб.
ВВ Вітлінський, ЛЛ Маханець
К.: КНЕУ, 84, 2008
862008
Ризикологiя в зовнішньоекономiчнiй дiяльностi: навч. посiбник
ВВ Вiтлiнський, ЛЛ Маханець
К.: КНЕУ, 2008
112008
Моделювання ризику в зовнішньоекономічній діяльності
ЛЛ Маханець
дис.… канд. екон. наук: 08.03. 02, 2002
102002
Моделювання потоків інвестицій з використанням методів еконофізики
ВВ Вітлінський, ЛЛ Маханець, ОЮ Вінничук
Бізнес Інформ, 1, 2011
82011
Зовнішній борг і політичний ризик
ЛЛ Маханець
Фінанси України, 64-67, 2000
72000
Research of economic growth in the context of sustainable development: neural network approach
O Vinnychuk, V Grygorkiv, L Makhanets
Business Systems & Economics 3 (2), 153-166, 2013
52013
Research of economic growth in the context of sustainable development: neural network approach
O Vinnychuk, V Grygorkiv, L Makhanets
Business Systems & Economics 3 (2), 153-166, 2013
52013
Research of economic growth in the context of sustainable development: neural network approach
O Vinnychuk, V Grygorkiv, L Makhanets
Business Systems & Economics 3 (2), 153-166, 2013
52013
Ryzykolohiya v zovnishn'oekonomichniy diyal'nosti
VV Vitlins' kyy, LL Makhanets
Kyyiv: KNEU, 2008
52008
Застосування нейронних мереж до моделювання факторів ризику в іпотечному кредитуванні
ЛЛ Маханець, ОІ Ярошенко
Труды международной школысимпозиума „Анализ, моделирование, управление …, 2007
52007
Modeling situations in foreign economic activity
V Vitlinskyi, L Makhanets
The USV Annals of Economics and Public Administration 18 (1 (27)), 149-155, 2018
32018
Estimation of the financial system stability of the country
LL Makhanets
ONU herald 23 (5), 70, 2018
22018
Моделювання ризику в зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi: дис.… канд. екон. наук: 08.03. 02/Маханець Любов Леонiдiвна.-К., 2002.-204 с
ЛЛ Маханець
22002
Modeling the stability of the country's financial system
V Vitlinskyi, L Makhanets
8th International Conference on Monitoring, Modeling and Management of …, 2019
12019
Modeling the stability of the financial system of the country
V Vitlinskyi, L Makhanets
SHS Web of Conferences 65, 04015, 2019
12019
Моделювання оптимального розвитку узагальненої динамічної міжгалузевої економіки типу Канторовича
МВ Бойчук, ЛЛ Маханець
Причорноморські економічні студії, 113-115, 2019
12019
Застосування поняття прискорення для оцінювання рівня інфляції
ВВ Вітлінський, ЛЛ Маханець
Моделювання та інформаційні системи в економіці, 5-12, 2011
12011
Економічна безпека у цифровій економіці
ЛЛ Маханець, БО Маханець
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
2019
Оцінювання стійкості фінансової системи країни
ЛЛ Маханець
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 185-190, 2018
2018
Специфічні ризики цифрової економіки
ЛЛ Маханець, БО Маханець
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20