Катерина Ізбаш
Катерина Ізбаш
Одеський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене oduvs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення
СВ Пєтков, НО Армаш, ОВ Артеменко, ОІ Безпалова, СВ Блудова, ...
Центр учбової літератури, 2016
11*2016
Організаційно-правові засади роботи з персоналом органів досудового слідства МВС України
КС Ізбаш
Харків, 2008
92008
Зарубіжний досвід підготовки кадрів поліції в європейських країнах
КС Ізбаш
Південноукраїнський правничий часопис., 36-39, 2013
72013
Теоретичні, організаційні та правові питання роботи з персоналом органів досудового слідства МВС України
КС Ізбаш
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN …, 2011
52011
Представництво в адміністративному судочинстві України
КС Ізбаш
міжнародна науково-практична конференція «Верховенство права та правова …, 2015
4*2015
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
32017
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України
СМ Кавун, ОМ Клюєв, АА Стародубцев, КС Науменко, КС Ізбаш, ...
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України, 480, 2016
2*2016
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
КС Ізбаш
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал», с. 142-145, 2014
22014
Сутність, мета та форми управління персоналом органів досудового слідства
КС Ізбаш
Форум права, 211-214, 2008
22008
Управління органами національної поліції України: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.-580 с., 2017
12017
Громадські та виправні роботи як вид адміністративного стягнення
КС Ізбаш
Південноукраїнський правничий часопис, 112-117, 2013
12013
Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС
КС Ізбаш
Право і Безпека, 92-94, 2006
12006
Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика
КС Ізбаш
Право і безпека, 2005
12005
Judicial control over investigative (search) actions that require prior permission
V Nastyuk, V., Mikhailov, O., Izbash, E., & Kondratenko
Amazonia Investiga 9 (28), 151-158, 2020
2020
Докази в справі про адміністративне правопорушення та їх значення
КС Ізбаш
Роль та місце правоохоронних органів у розбудові демократичної правової …, 2020
2020
Proving and evidence in proceedings in cases on administrative offenses
ES Izbash
European Reforms Bulletin, 32-36, 2020
2020
Судовий контроль при здійсненні слідчих (розшукових) дій, які потребують попереднього дозволу.
КС Ізбаш
2020
Сучасний стан впливу мораторію на продаж та відчуження землі сільськогосподарського призначення в Україні
КС Ізбаш, НВ Домброван
Південноукраїнський правничий часопис 2 (№ 4), 116-119, 2019
2019
Управлінська діяльність керівників органів та підрозділів Національної поліції України
КС Ізбаш
Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку в …, 2019
2019
Права громадян на доступ до публічної інформації та особливості їх реалізації
КС Ізбаш, ДР Чорна
Стан та перспективи розвитку адміністративного права в Україні, 174-177, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20