Ізбаш Катерина Сергіївна
Ізбаш Катерина Сергіївна
Одеський державний університет внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене oduvs.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Науково-практичний коментар Кодексу України про адміністративні правопорушення [станом на 20 січня 2017 року]
НО Армаш, ОВ Артеменко, ОІ Безпалова, СВ Блудова, ДС Денисюк, ...
Київ: Центр учб. літ., 2017.-544 с., 2017
132017
Організаційно-правові засади роботи з персоналом органів досудового слідства МВС України
КС Ізбаш
Харків, 2008
102008
Зарубіжний досвід підготовки кадрів поліції в європейських країнах
КС Ізбаш
Південноукраїнський правничий часопис., 36-39, 2013
92013
Теоретичні, організаційні та правові питання роботи з персоналом органів досудового слідства МВС України
КС Ізбаш
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN …, 2011
62011
Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України. Судова практика з питань сімейних стосунків
СМ Кавун, ОМ Клюєв, АА Стародубцев, та Ізбаш, К.С., ін.
Київ: "Видавничий дім Професіонал", 2017., 2017
2*2017
Законодавче забезпечення правоохоронної діяльності: навчальний посібник
ВВ Сокуренко, ДВ Швець, МЮ Бурдін, АМ Клочко, ОВ Грищенко, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.–1164 с., 2017
22017
Управління органами національної поліції України: підручник
ВВ Сокуренко, ОМ Бандурка, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ...
Харків: Стильна типографія, 2017.-580 с., 2017
22017
ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ ОГЛЯД ПІДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛУ В ОРГАНАХ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
КС Ізбаш
Електронне наукове видання «Юридичний науковий електронний журнал», с. 142-145, 2014
22014
Сутність, мета та форми управління персоналом органів досудового слідства
КС Ізбаш
Форум права, 211-214, 2008
22008
On Special Features of Implementation of State Export Control over International Transfer of Goods
I Kravchenko, T Chernadchuk, K Izbash, Y Podorozhnii, S Melnyk
Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues 22 (5), 1-6, 2019
12019
Представництво в адміністративному судочинстві
ІВ Славінська, КС Ізбаш
Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2019
12019
Громадські та виправні роботи як вид адміністративного стягнення
КС Ізбаш
Південноукраїнський правничий часопис, 112-117, 2013
12013
Кадрова політика в органах досудового слідства МВС України: сутність та загальна характеристика
КС Ізбаш
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 323-329, 2008
12008
Система роботи з персоналом в органах досудового слідства МВС
КС Ізбаш
Право і Безпека, 92-94, 2006
12006
Сучасний стан кадрового забезпечення персоналу органів і підрозділів Національної поліції України
КС Ізбаш, ІВ Славінська
Юридичний науковий електронний журнал, 165-168, 2021
2021
International experience of public administration development: What can we learn from other countries?
K Izbash, M Balamush, S Denysyuk, S Miroshnichenko
DIXI 22 (№2), 1-13, 2020
2020
Адміністративно-правові аспекти системи заходів запобігання корупції в Україні
КС Ізбаш, ГВ Говорова
Стан та перспективи розвитку адміністративного права України: VІI міжнародна …, 2020
2020
Превентивні заходи реагування поліції на правопорушення
НВ Домброван, КС Ізбаш
Соціально-правові студії; Social & Legal Studios, 84-90, 2020
2020
Особливості ліберальної доктрини юридичної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів
БВ Кіндюк, КС Ізбаш
Особливості ліберальної доктрини юридичної відповідальності за незаконний …, 2020
2020
Сутність суспільно корисних робіт в системі адміністративних стягнень
КС Ізбаш
Правове регулювання суспільних відносин: перспективні напрями на шляху до …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20