Підписатись
Наталія Корчакова
Наталія Корчакова
доктор психологічних наук, доцент, Рівненський державний
Підтверджена електронна адреса в rshu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Феноменологія морального розвитку особистості: детермінація, механізми, генезис: Монографія
РВ Павелків
Рівне: Волинські обереги, 2009
272009
Просоціальний розвиток особистості
РВ Павелків, НВ Корчакова
монографія, 384 с., 2013
26*2013
Психологічні особливості особистісної самопрезентації в молодшому шкільному віці
НВ Корчакова
Дис.... канд. психол. наук: 19.00. 07, 2004
192004
Вікова генеза просоціальності особистості: дис.… д-ра психол. наук: 19.00. 07
НВ Корчакова
Київ, 2018
112018
Сутність явища самопрезентації та його діагностичний потенціал
НВ Корчакова
Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту …, 2000
62000
Вивчення стратегій самопрезентації в зарубіжній психології
НВ Корчакова
Актуальні проблеми психології 1, 78-85, 2002
52002
Використання самопрезентації у навчально-виховному процесі
НВ Корчакова
Наук. записки Національного університету “Острозька академія”.-Серія …, 2002
42002
Вікова генеза просоціальності особистості
НВ Корчакова
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2018
32018
Диспозиційні основи просоціальності
НВ Корчакова
Психологія: реальність і перспективи, 124-129, 2015
32015
Захист іншого як як особливий різновид просоціальної поведінки
НВ Корчакова
Проблеми сучасної психології: Зб. наук. пр. Кам’янецьк-Подільського …, 2015
3*2015
Егоїстична мотивація як перешкода у розвитку просоціальної поведінки підлітка
НВ Корчакова
Психологія: реальність і перспективи, 114-120, 2017
22017
Розвиток змістового компоненту просоціальної ідентичності у підлітковому віці
НВ Корчакова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
22016
Просоціальність як особистісна складова майбутньої професійної діяльності студентів-психологів
НВ Корчакова
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2014
22014
САМОПРЕЗЕНТАЦІЙНА СКЛАДОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИХОВАТЕЛЯ ДИТЯЧОГО САДКА
ВІ Безлюдна, НВ Корчакова
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2005
22005
Усвідомлення молодшими школярами сутності презентаційної ситуації та власних самопрезентаційних намірів
НВ Корчакова
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти …, 2003
22003
Поєднання освітньої та трудової діяльності як реалізація прагнення студентської молоді до економічної сепарації
Н Корчакова
НПУ імені МП Драгоманова, 2021
12021
РОЗВИТОК ПРОСОЦІАЛЬНОСТІ ПІДЛІТКІВ У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СТУКТУРИ ГРУПИ
Н Корчакова
Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського …, 2020
12020
Проблема просоціального розвитку особистості у структурі освітнього контенту
Р Павелків, Н Корчакова, В Безлюдна
Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського …, 2020
12020
Психологічні механізми вікової генези просоціальності особистості
НВ Корчакова
Психологія: реальність і перспективи. Збірник наукових праць Рівненського …, 2019
12019
Розвиток когнітивних та емоційних основ просоціальної поведінки дітей дошкільного віку
НВ Корчакова
Проблеми сучасної психології 34, 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20