Ігор Прокопа, Игорь Прокопа, Igor Prokopa
Ігор Прокопа, Игорь Прокопа, Igor Prokopa
ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення
О Бородіна, І Прокопа
Економіка України, 74-85, 2009
211*2009
Сільський розвиток в Україні: проблеми становлення
О Бородіна, І Прокопа
Економіка України, 74-85, 2009
1872009
Сільські території України: дослідження і регулювання розвитку
І Прокопа
Економіка України, 50-59, 2007
131*2007
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості: наук. доповідь/наук. ред
ВМ Геєць, ТО Осташко
Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2016
112*2016
Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення)
В Геєць, В Юрчишин, О Бородіна, І Прокопа
Економіка України 12, 4-14, 2011
98*2011
Забезпечення конкурентоспроможності аграрного сектора економіки України на внутрішньому і зовнішньому ринках: Наукова доповідь
ВМ Трегобчук, БЙ Пасхавер
К.: Інт-т екон. та прогнозув, 2007
94*2007
Соціальні аспекти розвитку сільських територій
ІВ Прокопа
Економіка АПК, 133, 2005
81*2005
Про довгострокову стратегію сталого розвитку агропромислового комплексу
ВМ Трегобчук, БЙ Пасхавер, АЕ Юзефович
Економіка АПК 7, 2005
542005
Депресивність аграрних територій: український вимір
І Прокопа, Л Шепотько
Економіка України 7, 2003
492003
Господарства населення в сучасному аграрному виробництві і сільському розвитку
ІВ Прокопа, ТВ Беркута
НАН України, 17, 2011
472011
Соціальна інфраструктура села: формування нового механізму розвитку
ІВ Прокопа
К.: Ін-т економіки НАН України, 1996
46*1996
Аграрний розвиток і саморозвиток громад: модернізація через взаємну адаптацію (теоретико-методологічний аспект)
ІВ Прокопа, ОМ Бородіна
Економіка України, 55-72, 2014
43*2014
Подолання структурних деформацій в аграрному секторі України: інституціалізація і модернізація малотоварного сільськогосподарського виробництва
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа
Економіка України, 88-96, 2015
38*2015
Аграрний сектор України на шляху до євроінтеграції
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа, ТО Зінчук
Ужгород: ІВА, 2006
37*2006
Теорія, політика та практика сільського розвитку
Р Бородіна, Прокопа, Попова
Київ; Ін-т екон. та прогнозув., 2010
35*2010
Українська модель аграрного розвитку та її соціоекономічна переорієнтація
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа, ОЛ Попова, СВ Киризюк, НМ Міщенко, ...
Київ, ДУ"Інститут економіки та прогнозування НАНУ", 2012
31*2012
Виробнича сфера села і сільське життєве середовище
ІВ Прокопа, ДО Мотруніч, ЛО Шепотько
К.: Інститут економіки, 2001
312001
Соціоекономічний розвиток сільського господарства і села: сучасний вимір
ОМ Бородіна, ІВ Прокоп
К.:[Поліграфічна дільниця ДУ" Ін-т економіки та прогнозування НАН України"], 2012
28*2012
Яка модель агросектора потрібна Україні?
О Бородіна, І Покопа
Дзеркало тижня, 8, 2012
26*2012
Інклюзивний сільський розвиток: науковий дискурс
ОМ Бородіна, ІВ Прокопа
Економіка і прогнозування, 70-85, 2019
25*2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20