Follow
Дикий Олег Вікторович, Дикий Олег Викторович, Dykyi Oleh
Title
Cited by
Cited by
Year
Cryptocurrency in the system of money laundering
V Dyntu, O Dykyi
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 75-81, 2018
332018
Кримінологічні засади вивчення і попередження злочинів у сфері обороту житлової нерухомості в Україні
ОВ Дикий
автореферат... канд. юрид. наук, спец 12, 2015
132015
Кримінологічна характеристика способів вчинення шахрайств в сфері обороту житлової нерухомості
ОВ Дикий
Часопис Академії адвокатури України, 33-40, 2014
62014
КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ ЗЛОЧИНЦЯ У СФЕРІ ОБОРОТУ ЖИТЛОВОЇ НЕРУХОМОСТІ
ОВ Дикий
Актуальні проблеми держави і права, 346-355, 2013
52013
До питання вивчення злочинності на сучасному ринку житлової нерухомості в Україні
ОВ Дикий
Актуальні проблеми держави і права: зб. наук. пр./редкол.: СВ Ківалов (голов…, 2012
42012
Недосконалість законодавчого регулювання відносин у сфері обороту житлової нерухомості в Україні як фактор породження і самовідтворення злочинності у вказаній сфері
ОВ Дикий
Молодий вчений, 40-43, 2016
32016
Загальна характеристика жертв злочинів в сфері обороту житлової нерухомості
ОВ Дикий
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія…, 2014
22014
ДОСЛІДЖЕННЯ ПІДХОДІВ ДО ВИКЛАДАННЯ КУРСУ АЛГОРИТМИ ТА СТРУКТУРИ ДАНИХ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ІТ-СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
ЮВ Прокоп, ОГ Трофименко, ОВ Дикий
Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки 71 (2), 216-220, 2021
1*2021
Анонімні повідомлення про злочини у діяльності Державного бюро розслідувань
ОВ Дикий, ОВ Дикий
Одеса: Юридична література, 2018
12018
Сучасні тенденції злочинності в Україні у контексті динаміки кримінального закону
ОВ Дикий, ОВ Дикий
12017
Окремі проблеми впровадження концепту" community policing" в Україні
ОВ Дикий
Одеса: Видавничий дім" Гельветика", 2017
12017
Житлова нерухомість як предмет злочинів проти власності
ОВ Дикий
Науковий вісник Ужгородського національного університету. - Ужгород. Сер…, 2014
12014
Synthesis method for S-boxes satisfying the criterion of correlation immunity of Boolean and 4-functions
EV Bakunina, OV Dykyi
Journal of Discrete Mathematical Sciences and Cryptography, 1-13, 2022
2022
Cryptocurrency as an instrument of terrorist financing
V Dyntu, O Dykyj
Baltic Journal of Economic Studies 7 (5), 67-72, 2021
2021
Кримінологічні теорії, емпіричні дослідження та превентивні практики: навч.-метод. посібник
ЛІ Аркуша, НО Федчун, ОВ Дикий, ІВ Загородній, МО Д’ячкова
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Пенітенціарна теорія і практика та права людини: навч.-метод. посібник: для здобувачів вищої освіти ступеня д-ра філософії, спец.–081 Право
ЛІ Аркуша, НО Федчун, ОВ Дикий, МО Д’ячкова, ВГ Пожар
Одеса: Фенікс, 2021
2021
Місце злочинної діяльності в понятійно-категоріальному апараті криміналістики
ВА Динту, ВА Динту, ОВ Дикий, ОВ Дикий
2021
ОБ’ЄКТИ КІБЕРЗАГРОЗ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ПІДПРИЄМНИЦТВА: ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТИ
СА Горбаченко, ОВ Дикий
Рекомендовано до друку та поширення через мережу Інтернет вченою радою…, 2021
2021
ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ У СФЕРІ КІБЕРЗАХИСТУ
A Andreichenko, S Нorbachenko, O Dykyi
Електронне фахове наукове видання" Кібербезпека: освіта, наука, техніка" 2…, 2020
2020
Modern methodological approaches to the study of cybercrime
O Dykyi
Одеса: Гельветика, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20