Lugovskaya G.G.| Lugovska G.G. | Lougovskaya G.G.| Луговська Г.Г. | Луговская Г.Г. | Любченко Г.Г.
Lugovskaya G.G.| Lugovska G.G. | Lougovskaya G.G.| Луговська Г.Г. | Луговская Г.Г. | Любченко Г.Г.
Palladin Institute of Biochemistry, National Academy of Sciences of Ukraine
Verified email at biochem.kiev.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Synthesis of polyurethanes and investigation of their hydrolytic stability
B Masař, P Čefelín, TE Lipatova, LA Bakalo, GG Lugovskaya
Journal of Polymer Science: Polymer Symposia 66 (1), 259-268, 1979
371979
Імуносенсори на основі поверхневого плазмонного резонансу для кількісного визначення розчинного фібрину та D-димеру людини
ПГ Гриценко, ЕВ Луговськой, КВ Костюкевич, ІМ Колеснікова, ...
Доповiдi Національної академії наук України, 155-160, 2009
22009
Макромолекулярні терапевтичні системи, що містять антибіотики цефалоспоринового ряду
ЛМ Жернова, ГГ Луговська, ОВ Починок, МВ Григор’єва, НА Галатенко
Доповіді НАН України 10, 139-143, 2001
2*2001
A study of the kinetics of dioxidine release from polyurethane cmposite and its antibacterial activity
GG Lougovskaya, AV Rudenko, MV Grigorieva, at al.
Dopovidi NANU 3, 146-148, 1999
2*1999
Аналіз винахідницької діяльності відділу біохімії вітамінів і коензимів Інституту біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України за період 1980-2015 рр.
ВМ Данилова, ІГ Черниш, РП Виноградова, ГГ Луговська, СП Юрасова
Укр. Біохім. Журн. 88 (1), 126-140, 2016
12016
Практичні розробки лабораторії технології біопрепаратів Інституту біохімії ім. ОВ Палладіна НАН України за період 1991–2010 рр.
ГГ Луговська, РП Виноградова, НЕ Луговська, ІГ Черниш, СП Юрасова, ...
The Ukrainian Biochemical Journal, 141-149, 2015
12015
Аналіз результатів технологічного аудиту визначення інноваційного потенціалу НТР
ОВ Мислицький, ЛІ Закрутько, ГГ Луговська, НЕ Луговська, ІГ Черниш
2019
Дослідження та обґрунтування доцільності впровадження об’єктів права інтелектуальної власності в сфері охорони здоров’я України
НЕ Луговська, ЛІ Закрутько, ОВ Мислицький, ІГ Черниш, ГГ Луговська
Клінічна та експериментальна патологія, 3-9, 2019
2019
Innovative activity of Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine: Problems and prospects
GG Lugovska, VM Danilova, SV Komisarenko
The Ukrainian Biochemical Journal 90 (1), 77-99, 2018
2018
Інноваційна діяльність Інституту біохімії ім. ОВ Палладіна НАН України: проблеми і перспективи
ГГ Луговська, ВМ Данилова, СВ Комісаренко
The Ukrainian Biochemical Journal, 77-99, 2018
2018
Scientific and practical activity of the department of neurochemistry of the palladin institute of biochemistry of NAS of ukraine
VM Danilova, RP Vynogradova, GG Lugovska
The Ukrainian Biochemical Journal 89 (2), 121-134, 2017
2017
Науково-практична діяльність відділу нейрохімії Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України
ВМ Данилова, РП Виноградова, ГГ Луговська
Укр. біохім. журн. 89 (2), 121-134, 2017
2017
Analysis of inventive activity of the department of vitamin and coenzyme biochemistry of Palladin Institute of Biochemistry NAS of Ukraine in the period of 1980-2015
RP Vynogradova, GG Lugovska, SP Yurasova
Ukrainian biochemical journal 88 (1), 126-140, 2016
2016
National academy of sciences of Ukraine. Palladin institute of biochemistry. Innovations for medicine and veterinary
VM Danilova, GG Lugovska, NE Lugovska, C I.G., SP Yurasova, ...
Booklet, 2016
2016
Національна Академія наук України, Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна. Винахідницька та інноваційна діяльність
ВМ Данилова, ГГ Луговська, НЕ Луговська, ІГ Черниш, СП Юрасова, ...
Буклет, 2016
2016
The history of creation and study of vitamin D medicines in the Laboratory of Medical Biochemistry of Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine for 1990-2015
NE Lugovska, GG Lugovska, IG Chernysh, SP Yurasova, VM Danilova
Ukrainian biochemical journal 87 (6), 162-172, 2015
2015
Practical development of laboratory of biologics technology of the Palladin Institute of Biochemistry of NAS of Ukraine for the period 1991-2010
GG Lugovska, RP Vynogradova, NE Lugovska, IG Chernysh, ...
Ukrainian biochemical journal 87 (5), 141-149, 2015
2015
Історія створення і вивчення препаратів вітаміну D в лабораторії медичної біохімії Інституту біохімії ім. ОВ Палладіна НАН України за період 1990–2015 рр.
НЕ Луговська, ГГ Луговська, ІГ Черниш, СП Юрасова, ВМ Данилова
The Ukrainian Biochemical Journal, 162-172, 2015
2015
Спосіб створення електронного центру віртуального офісу (віртуальних офісів) трансферу технологій
ОМ Фесенко, ВВ Тищенко, ВП Маслов, ОО Скляренко, АВ Рагуля, ...
2011
Спосіб диференційованого одержання фізіологічно активних композицій із тканин морських молюсків рапанів
ЗМ Даценко, СВ Комісаренко, Л Кечун, ІС Чекман, АМ Борода, ...
2009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20