Максим Разумей
Максим Разумей
Университет государственной фискальной службы Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsf.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зовнішньоторговельна безпека держави: управлінський аспект
ММ Разумей
Державне управління та місцеве самоврядування: збірник наукових праць, 5, 2010
152010
Митний кодекс України як нормативний інструмент управління зовнішньоторговельною безпекою держави
ММ Разумей
Теорія та практика державного управління, 506-513, 2013
32013
Електронна митниця як основа електронного урядування в митній службі України
ММ Разумей
Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Дні …, 2012
32012
Электронное государственное управление таможенным делом в Украине
ГЮ Кулик, МН Разумей
Государственное управление. Электронный вестник, 2014
22014
Особливості реалізації адміністративно-політичного механізму державного управління зовнішньоторговельною безпекою України
ММ Разумей
Демократичне врядування, 2014
22014
Механізми розвитку державної митної справи в контексті електронного управління
ММ Разумей
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 51-58, 2014
22014
Митна енциклопедія
ІГ Бережнюк, ПВ Пашко, ОІ Барановський, ОВ Батанов, ОВ Боровик, ...
Хмельницький: П П Мельник АА, 2014
12014
Сучасні принципи управління зовнішньоторговельною безпекою держави в умовах реформування митної служби України
ММ Разумей
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Державне управління, 194-199, 2011
12011
Фіскальні ризики у ракурсі функцій та завдань Державної митної служби України
ГЮ Разумей, ММ Разумей
Університет митної справи та фінансів, 2020
2020
Аналіз ризиків у митній справі: навчальний посібник 2017
ГЮ Разумей, ММ Разумей
Університет митної справи та фінансів, 2019
2019
Система управління ризиками в державній митній справі України
ПВ Пашко, АІ Брендак, СС Демченко, ВВ Жиленко, ОВ Комаров, ...
Хмельницький., 2019
2019
Розвиток регіонального ризик-менеджменту відповідно до міжнародних стандартів митного контролю
ММ Разумей
Науковий погляд: економіка та управління, 7-13, 2019
2019
Управління митними ризиками: теорія та практика
ПВ Пашко, ІГ Бережнюк, ІІ Бережнюк, АІ Брендак, ВВ Булана, ...
Ірпінь-Хмельницький., 2018
2018
Забезпечення безпеки у сфері зовнішньої торгівлі України засобами інтегрованого управління кордонами
ГЮ Разумей, ММ Разумей
Публічне управління та митне адміністрування, 154–161-154–161, 2016
2016
Концептуалізація оцінювання митних процедур в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності
ІГ Бережнюк, НІ Гавловська, ОО Лазунін, ОВ Комаров, ОС Нагорічна, ...
ПП Мельник АА, 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЮ БЕЗПЕКОЮ УКРАЇНИ
ММ Разумей
ББК 67.911. 221.5 Д 70 Редакційна колегія, 39, 2014
2014
Роль митної служби України у подоланні негативного сальдо зовнішньої торгівлі
М Разумей
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2012
2012
Разумей ГЮ
ММ Разумей
Науковий погляд: економіка та управління (правонаступник наукового журналу …, 0
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДНИК ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
ГЮ Разумей, ММ Разумей
“Вісник Академії митної служби України. Серія:“Державне управління”, 139, 0
КУДРЯВЦЕВА Марія Вікторівна, аспірант ДРІДУ НАДУ ЛАЩЕНКО Оксана Василівна, канд. наук з держ. упр., старш. викл. каф. менеджменту та упр. проектами ДРІДУ НАДУ
ІМ БЕЛЕЙ, ЄІ БОРОДІН, ОД БОЙЧУК, ПМ БУРЛАКОВ, ОЛ ВЕРГЕЙЧИК, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20