Yuriy Protsyk, Ю. С. Процик
Yuriy Protsyk, Ю. С. Процик
Associate Professor at Ukrainian National Forestry University
Підтверджена електронна адреса в nltu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Simulation of the heat conduction process in the claydite-block construction with taking into account the fractal structure of the material
V Shymanskyi, Y Protsyk
2018 IEEE 13th International Scientific and Technical Conference on Computer …, 2018
22018
Субгармонійні функції скінченного (λ,ε)-типу
ЮС Процик
Mat. Stud. 24 (1), 39-56, 2005
2*2005
Конформні перетворення та їх застосування в інженерно-технічних дослідженнях
ЄМ Федюк, ОІ Думанський, БО Бекас, ЮС Процик, ІД Капран, ...
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Фізико …, 2018
2018
Пружний та гранично-рівноважний стан пластинчастого елемента конструкції з криволінійним отвором за дії зосереджених сил
I Думанський, БО Бекас, ЮС Процик
Науковий вісник НЛТУ України 26 (1), 2016
2016
Asymptotic properties of subharmonic functions
YS Protsyk
Complex Analysis and its Applications, International Conference dedicated to …, 2011
2011
ON GROWTH MAJORANTS OF SUBHARMONIC FUNCTIONS
YS Protsyk, YV Vasyl’kiv
Matematychni Studii 36 (1), 73–76, 2011
2011
Асимптотичні властивості субгармонійних функцій
ЮС Процик
Міжнародна конференція «Сучасні проблеми аналізу», присвячена 70-річчю …, 2010
2010
Каноническая факторизация δ-субгармонических функций
ЮС Процык
Воронежская зимняя математическая школа, Современные методы теории функций и …, 2003
2003
Growth majorants and canonical representation of δ-subharmonic functions
YS Protsyk
Second International Conference, Mathematical Analysis and Economics, Sumy …, 2003
2003
Мажоранти зростання і канонічне зображення δ-субгармонійних функцій
ЮС Процик
Mat. Stud. 20 (1), 40-52, 2003
2003
Canonical Weierstrass integral for subharmonic functions of infinite order
YV Vasyl'kiv, YS Protsyk
International Conference on Functional Analysis and its Applications …, 2002
2002
Канонічний інтеграл Вейєрштрасса для субгармонійних функцій нескінченного порядку
ЮС Процик, ЯВ Васильків
Вісник Харківського національного університету 542, 118–130, 2002
2002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–12