Полюга Вячеслав Олексійович
Полюга Вячеслав Олексійович
Інститут регіональних досліджень ім. М. І. Долішнього НАН України
Verified email at mail.lviv.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Економічні і організаційні важелі регуляторної політики розвитку туризму
ВО Полюга
Полюга В’ячеслав Олексійович: дис.. на здобуття наук. ступеня к. е. н. за спец, 2005
302005
Рекреаційний потенціал Львівської області та стратегія його освоєння
ПВО Кравців В.С., Матолич Б.М., Гулич О.І.
Регіональна економіка, 133-143, 2002
10*2002
Методи активізації діяльності суб’єктів туристичного господарювання на ринку рекреаційних послуг
В Полюга
Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ …, 2004
92004
Аспекти статистичного вивчення стану туристичної галузі регіону
В Полюга
Регіональна економіка, 176-180, 2001
72001
Економiчнi i органiзацiйнi важелi регуляторної полiтики розвитку туризму
ВО Полюга
62005
Економiчнi i органiзацiйнi важелi регуляторної полiтики розвитку туризму: дис.… канд. екон. наук за спец. 08.02. 03-Органiзацiя управлiння, планування i регулювання економiкою …
ВО Полюга
52005
Науково–методичні підходи та алгоритми розробки регіональних програм розвитку рекреаційної сфери
ГОІ 73. Кравців В.С., Полюга В.О.
Соціально-економічні дослідження в перехідний період, 9-17, 2004
5*2004
Науково–методичні підходи та алгоритми розробки регіональних програм розвитку рекреаційної сфери
ВС Кравців, ВО Полюга, ОІ Гулич
Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ринкова трансформація …, 0
5
Стан та напрямки удосконалення економічного регулювання сталого лісокористування
ВО Полюга
Регіональна економіка, 131-138, 2010
32010
Специфіка та екзистенціальний характер філософування Василя Стуса
ВВ Полюга
22010
Методологічні засади дослідження регіонального ринку туристичних послуг
ВС Кравців, ВО Полюга
Збірник наук. праць. Економічні науки. Вип 2, 61-70, 2006
22006
Проблеми інвестування в основний капітал підприємств лісового господарства регіону
ВО Полюга, ДМ Полюга, ББ Беля
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 117-126, 2013
12013
Тенденції розвитку та реформування лісового сектора економіки (на прикладі Карпатського регіону)
ВО Полюга, ОР Бегень
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
12010
Екзистенційний контекст мемуарної та епістолярної спадщини Василя Стуса
В Полюга
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2009
12009
Концепт болю як аспект особистісного начала (на прикладі спадщини Василя Стуса)
ВВ Полюга
ББК 87.6 Ф 56 Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного …, 2008
12008
КІТЧ В МУЗИЦІ (РЕЦЕПЦІЯ ДОСВІДУ І ДІЙСНОСТІ)
В Полюга
Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2019
2019
Європейський досвід формування та реалізації політики розвитку гірських територій
ВО Полюга, ДМ Полюга
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 44-49, 2016
2016
Атрактори синергійності музичної освіти
В Полюга
Молодь і ринок, 44-47, 2016
2016
Екзистенційна парадигма музичної творчості
В Полюга
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Проблеми синергетики в контексті сучасної музичної освіти
ВВ Полюга
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 17-24, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20