Follow
Максим Куценко
Максим Куценко
Український державний університет залізничного транспорту
Verified email at kart.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Аналіз існуючих методів та методик розрахунку сортувальних пристроїв
МЮ Куценко, ІВ Берестов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 34-37, 2007
12*2007
До питання розробки методики визначення комплексного показника характеристики конструктивно-технологічних параметрів пристроїв регулювання швидкості відчепів
МЮ Куценко, ІВ Берестов
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 66-69, 2006
7*2006
Mathematical model for defining rational constructional technological parameters of marshalling equipment used during gravitational target braking of retarders
M Mezitis, V Panchenko, M Kutsenko, A Maslii
Procedia Computer Science 149, 288-296, 2019
62019
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНО ТЕХНОЛОГіЧНИХ ПАРАМЕТРіВ СОРТУВАЛЬНИХ ГіРОК
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6 (37)), 4-8, 2009
62009
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ КОНСТРУКТИВНО ТЕХНОЛОГіЧНИХ ПАРАМЕТРіВ СОРТУВАЛЬНИХ ГіРОК
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (6 (37)), 4-8, 2009
62009
До питання розробки методики комплексного розрахунку оптимальних конструктивних параметрів сортувальних гірок
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (3 (38)), 56-60, 2009
52009
Обґрунтування необхідності паспортизації сортувальних пристроїв залізниць України: Збірник наукових праць студентів і магістрів, вип. 65
ІВ Берестов, МЮ Куценко
Зб. наук. пр./Укр. держ. акад. залізн. трансп, 113-115, 2005
52005
Аналіз структури парку технічних засобів сортувальних гірок України та її вплив на основні показники роботи підсистеми розформування
МЮ Куценко, ОМ Огар, ОМ Ходаківський, ЯВ Басов
Вісник східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 171-175, 2009
3*2009
Improvement of the Organizational Technological Model of th Route Made Up of the Groups of Cars of Different Owners
AK S. Panchenko , O. Ohar , V. Kuleshov , M. Kutsenko
International Journal of Engineering & Technology, 266-269, 2018
2*2018
EVALUATION OF THE RAILWAY TRAFFIC SAFETY LEVEL USING THE ADDITIVE RESULTANT INDICATOR
YS O. Ohar, O. Rozsokha, M. Kutsenko
Eastern-european journal of enterprise technologies, 48-57, 2017
2*2017
Визначення максимальної довжини відчепу на сортувальних гірках південної залізниці в умовах використання нових уповільнювачів
МЮ Куценко, ЮЮ Єфіменко, ВВ Ворона, НМ Куріліна
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2014
22014
Аналіз конструктивних параметрів сортувальних гірок станцій Південної залізниці
ОВ Розсоха, МЮ Куценко, АС Кривоколісько, ОВ Сердюкова
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 4 (3 (46)), 13-17, 2010
22010
Підвищення енергоефективності функціонування сортувальних пристроїв на основі комплексної оптимізації конструктивних параметрів
МЮ Куценко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2009
22009
Комплексна оптимізація конструктивних параметрів сортувальних пристроїв Південної залізниці
МЮ Куценко
Восточно-европейский журнал передовых технологий 4 (7 (40)), 14-18, 2009
22009
Evaluation of the railway traffic safety level using the additive resultant indicator
YS O. Ohar, O. Rozsokha, M. Kutsenko
Eastern-european journal of enterprise technologies, 48-57, 2007
2*2007
A method of complex calculation of rational structural parameters of railway humps
J Panchenko, S., Ohar, O., Kutsenko, M., Smachilo
Acta Polytechnica, 370-377, 2018
1*2018
Вантажні перевезення на залізничному транспорті. Ч. 2
ОВ Лаврухін, АМ Котенко, АО Ковальов, ЯВ Запара
Український державний університет залізничного транспорту, 2016
12016
Вимоги до проектування основних пристроїв на роздільних пунктах. Проектування вантажних станцій. Ч. 6
ВІ Крячко, ІВ Берестов, КВ Крячко, МЮ Куценко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2010
12010
Комплексний розрахунок висоти і поздовжнього профілю сортувальних гірок з використанням ПЕОМ: методичні вказівки до виконання курсового та дипломного проектування з дисципліни …
ІВ Берестов, ОМ Огар, ГВ Шаповал, МЮ Куценко
Українська державна академія залізничного транспорту, 2010
12010
On the question of developing methods of complex calculation of optimal design parameters of sorting slides
ІВ Берестов, ОМ Огар, ОБ Ахієзер, МЮ Куценко
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (3), 56-60, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20