кафедра маркетингу і логістики, маркетинг і логістика
кафедра маркетингу і логістики, маркетинг і логістика
НУ "Львівська політехніка"
Немає підтвердженої електронної адреси - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інфраструктура логістичних процесів економічної діяльності
НБ Савіна
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009
212009
Інформаційне забезпечення управління логістичними витратами на підприємстві
ОІ Карий
Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук …, 0
12
Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємства
ОБ Мних
Національний університет" Львівська політехніка", 2009
72009
Формування конкурентної стратегії підприємства на засадах маркетингу і логістики
ОБ Мних, ОС Костюк
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2005
52005
Управління матеріальними потоками в логістичних збутових мережах
М Васелевський
М. Васелевський, 2002
42002
Формування системи логістичного обслуговування клієнтів промислового підприємства в ланцюгу поставок
НІ Хтей
ступеня канд. економ. наук: спец. 08.06. 01 «Економіка, організація і …, 2007
22007
Логістична концепція і реальна економіка України
НІ Чухрай
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2003
22003
Організаційно-методичні аспекти формування логістичних інформаційних систем
НВ Чорнописька
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2000
22000
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТА РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ
ЗС ЛЮЛЬЧАК
Кандидата екон. наук 8 (03), 0
2
Оцінювання і регулювання товарних запасів в дистрибуційній мережі
ІІ Білик
ІІ Білик, 0
2
Стратегія еластичності у формуванні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств
НР Кубрак
Національний університет" Львівська політехніка", 2011
12011
Удосконалення процесів формування системи логістики підприємств
НС Питуляк
Видавництво СумДУ, 2009
12009
Формування системи договірних відносин у процесі інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств
ОС Довгунь
Національний університет" Львівська політехніка", 2015
2015
кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу і логістики
НТ ГРИНІВ
Кримський економічний вісник, 23, 2014
2014
Логістика замінних частин автомобілебудівних підприємств
НВ Фігун
Національний університет" Львівська політехніка", 2013
2013
Логістичне управління використанням потенціалу енергогенеруючих підприємств в умовах оптового ринку електроенергії
АП Шот
Національний університет" Львівська політехніка", 2009
2009
Формування та розвиток систем управління підприємствами з виготовлення машинобудівної продукції індивідуального замовлення
І Петецький
Національний університет" Львівська політехніка", 2009
2009
Ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності машинобудівних підприємств на засадах маркетингу і логістики
МВ Сорока
Національний університет" Львівська політехніка", 2009
2009
Ідентифікація та оцінка ланцюга пропозиції промислового підприємства, автореф. на здобуття наук. ступеня ек. наук
Л Якимишин
Ужго, 2006
2006
Конкурентні переваги підприємства в контексті формування партнерської логістики
ОЄ Шандрівська, НІ Горбаль
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20