Follow
Irina Bondarevskaya
Irina Bondarevskaya
NGO Center for Personal and Social Transformations
Verified email at uem.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Навчальна програма тренінгової форми «Кар’єра і сім’я: ґендерна ідентичність жінок-менеджерів»
ІО Бондаревська
Актуальні проблеми психології 1, 21-22, 2008
182008
Young people’s citizenship activity in times of war threat: Case of Ukraine
I Bondarevskaya, B Krzywosz-Rynkiewicz, E Bondar
Citizenship Teaching & Learning 12 (2), 189-206, 2017
112017
Теорія соціальних репрезентацій: актуальні напрями досліджень
ВОМ І. О. Бондаревська
Вісник Одеського національного університету 16 (11), 19 - 30, 2011
8*2011
Ціннісні орієнтації як компонент смислового змісту гендерної ідентичності
ІО Бондаревська
Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім …, 2004
82004
Гендерна ідентичність жінок-менеджерів
ІО Бондаревська
Дніпропетровськ, 2011
7*2011
Психологічні особливості ґендерної ідентичності жінок-майбутніх менеджерів
ІО Бондаревська
спец. 19.00. 10 «організаційна психологія, 2009
7*2009
Теоретичні підходи до вивчення соціальної ідентичності
І Бондаревська
Соціальна психологія 4 (48), 14 - 25, 2011
62011
Citizenship identity model
I Bondarevskaya
Proceedings of the 4th international scientific and practical seminar …, 2016
52016
Феномен довіри в економічних та міжетнічних відносинах (аналіз зарубіжних досліджень)
ІО Бондаревська
Актуальні проблеми психології 11 (12), 42 - 50, 2015
52015
Ґендерна ідентичність як вид соціальної ідентичності
ІО Бондаревська, МО Бондаревська
Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка Національної АПН …, 2012
52012
Система атитюдів як компонент смислового змісту гендерної ідентичності
ІО Бондаревська
Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім …, 2004
52004
Емоційні чинники задоволеності шлюбом у чоловіків і жінок
ІО Бондаревська, АО Монська
Актуальні проблеми психології, 111-115, 2014
42014
Смисловий зміст гендерної ідентичності жінок-менеджерів і студенток факультету управління
ІО Бондаревська
Теоретичні і практичні проблеми психології 3 (14), 17-25, 2006
42006
Навчальна програма «Психологія економічної поведінки фахівця» з методиками артрозвитку
ІО Бондаревська, ВО Михайленко
Вісник післядипломної освіти.«Серія «Соціальні та поведінкові науки» 13 (42 …, 2020
32020
Гендерна ідентичність як детермінанта міжособистісної атракції
ІО Бондаревська
Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім …, 2003
32003
Citizenship activity of young Ukrainians: Democracy and human rights challenges
I Bondarevskaya, K Bondar, B Krzywosz-Rynkiewicz
Reconstructing Democracy and Citizenship Education, 160-178, 2022
22022
Art-development in adult education
I Bondarevskaya
Proceedings of the 8th international seminar: Political and economic self …, 2020
22020
Довіра новинним медіа, національна ідентичність та громадянська активність опору серед підлітків
ІО Бондаревська, ВО Михайленко
Проблеми сучасної психології, 16-22, 2019
22019
Психологический анализ доверия освещению проблем мигрантов новостными медиа
ІО Бондаревська, ВО Михайленко
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2018
22018
Orientation on team roles connection with general enterprising tendency among workers of production enterprises
I Bondarevskaya, A Bezdetko
The 14th European Congress of Psychology: Linking technology and psychology …, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20