Yaroslav Radysh (Ярослав Радиш)
Yaroslav Radysh (Ярослав Радиш)
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Подтвержден адрес электронной почты в домене nmapo.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування
ЯФ Радиш
К.: Вид-во УАДУ, 224-230, 2001
1562001
Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку
ЮВ Вороненко, ЯФ Радиш
Український медичний часопис, 55, 2006
522006
Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України (на прикладі надання населенню стоматологічної допомоги)
С Антонюк, Я Радиш
Вісник НАДУ 2, 147-152, 2005
212005
Історія виникнення, становлення та розвитку правового регулювання медичної діяльності на теренах України
ЮВ Вороненко, ЯФ Радиш
Український медичний часопис 1 (57), 45-49, 2007
202007
Медичне страхування: Навч. посібник/Національна академія держ. управління при Президентові України
ЯФ Радиш
К.: Видавництво НАДУ 88, 2005
182005
Рівень здоров’я громадян України як інтегральний показник соціальної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я
Я Радиш
Вісн. УАДУ.–К.: Вид-во УАДУ, 306-312, 2002
152002
Державне регулювання суспільних відносин у галузі охорони здоров’я України: історичні та правові аспекти
Я Радиш, Н Мєзєнцева, Л Буравльов
Медичне право, 26-37, 2008
142008
Системний підхід як напрям методології управління соціальними системами (на прикладі управління системою охорони здоров’я)
Д Карамишев, Я Радиш
Вісн. УАДУ, 58-65, 2006
132006
Історія військової медицини: навч. посіб.
ЯФ Радиш
К.: КВІУЗ, 1997
121997
Право–важлива складова програми післядипломної підготовки керівників системи охорони здоров’я України
ЮВ Вороненко, ЯФ Радиш
Український медичний часопис, 56, 2006
112006
Проблеми державного управління охороною здоров’я України
Я Радиш
Вісник НАДУ, 182-188, 2004
112004
Управління якістю медичної допомоги–складова державного управління охороною здоров’я
Л Голик, Я Радиш, Д Гак
Вісник уаду, 152-160, 2002
112002
Права людини на життя та охорону здоров’я–методологічна основа державного управління здоровоохоронною сферою: вступ до проблеми
ВВ Лещенко, ЯФ Радиш
Державне управління: теорія та практика, 104-113, 2014
102014
Державна політика галузі охорони здоров’я в контексті Концепції розвитку охорони здоров’я населення України
НП Кризина, ЯФ Радиш
Актуальні проблеми державного управління, 26, 2005
92005
Єдиний медичний простір України–нова парадигма розвитку національної системи охорони здоров’я: навч. посіб.
Я Радиш
Державна політика з охорони громадського здоров’я в Україні/[за ред. ІМ …, 2004
92004
До проблеми визначення вартості лікування пацієнта в амбулаторно-поліклінічних умовах
ВД Долот, ЛА Ляховченко, ЯФ Радиш
Економіка та держава, 109-114, 2011
82011
Категорійно-понятійний апарат ідеології здоров’я1 у дискурсі науки державного управління
ОА Федько, ЯФ Радиш
Економіка та держава, 102-106, 2010
82010
Механізми врегулювання міжвідомчих державно управлінських відносин у галузі охорони здоров'я в єдиному медичному просторі України
Я Радиш, О Мельник
Вісник УАДУ, 77-84, 2003
82003
Формування єдиного медичного простору як важливої складової реформування охорони здоров ‘я України
МП Бойчак, ЛА Голик, ЯФ Радиш
Охорона здоров ‘я України, 39-44, 2001
82001
Фінансування системи охорони здоров’я в Європі: досвід для України
ЛА Ляховченко, ОВ Поживілова, ЯФ Радиш
Економіка та держава, 112-117, 2011
72011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20