Підписатись
Yaroslav Radysh (Ярослав Радиш)
Yaroslav Radysh (Ярослав Радиш)
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education
Підтверджена електронна адреса в nmapo.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Державне управління охороною здоров’я в Україні: генезис, проблеми та шляхи реформування
ЯФ Радиш
К.: Вид-во УАДУ, 224-230, 2001
2292001
Медичне право в системі права України: стан і перспективи розвитку
ЮВ Вороненко, ЯФ Радиш
Український медичний часопис, 55, 2006
612006
Державне регулювання розвитку приватного сектора в охороні здоров’я України (на прикладі надання населенню стоматологічної допомоги)
С Антонюк, Я Радиш
Вісник НАДУ 2, 147-152, 2005
322005
Історія виникнення, становлення та розвитку правового регулювання медичної діяльності на теренах України
ЮВ Вороненко, ЯФ Радиш
Український медичний часопис 1 (57), 45-49, 2007
242007
Медичне страхування: навч. посіб.
ЯФ Радиш
К.: Вид-во НАДУ, 2005
222005
Державна політика у сфері охорони здоров’я: кол. моногр.: у 2 ч
ММ Білинська, ЯФ Радиш
Київ: НАДУ, 2013
202013
Рівень здоров’я громадян України як інтегральний показник соціальної політики та державного управління в галузі охорони здоров’я
Я Радиш
Вісник УАДУ, 306-314, 2002
192002
Права людини на життя та охорону здоров’я–методологічна основа державного управління здоровоохоронною сферою: вступ до проблеми
ВВ Лещенко, ЯФ Радиш
Державне управління: теорія та практика, 104-113, 2014
182014
Системний підхід як напрям методології управління соціальними системами (на прикладі управління системою охорони здоров’я)
Д Карамишев, Я Радиш
Вісн. УАДУ, 58-65, 2006
182006
Якість медичної допомоги–інтегральний показник соціальної ефективності управління системою охорони здоров’я
Д Карамишев, Я Радиш, Л Радиш
Вісник НАДУ при Президентові України, 415-420, 2005
182005
Управління якістю медичної допомоги–складова державного управління охороною здоров’я
Л Голик, Я Радиш, Д Гак
Вісник уаду, 152-160, 2002
172002
Державне управління реформуванням системи охорони здоров’я в Україні: навч.-наук. вид./за заг. ред. проф
ММ Білинська, ЯФ Радиш, ІВ Рожкова
ММ Білинської. Львів: НАДУ, 2012
152012
Медична реабілітація військовослужбовців як наукова проблема: теоретико-методологічні засади (за матеріалами літературних джерел)
ЯФ Радиш, ОМ Соколова
Економіка та держава, 103-106, 2012
152012
Фахівець у галузі управління охороною здоров'я України: пошук моделі
ОВ Поживілова, ЯФ Радиш, НО Васюк, ЛА Ляховченко
Інвестиції: практика та досвід, 76-83, 2011
152011
Державне управління в Україні: стан, проблеми та тенденції розвитку [Електронний ресурс]
Я Радиш
Буковинський вісник державної служби та місцевого самоврядування 1, 11-12, 2009
142009
Проблеми державного управління охороною здоров’я України
Я Радиш
Вісник НАДУ, 182-188, 2004
142004
Державна політика галузі охорони здоров’я в контексті Концепції розвитку охорони здоров’я населення України
НП Кризина, ЯФ Радиш
Актуальні проблеми державного управління, 26, 2005
132005
Історія військової медицини
ЯФ Радиш
Навч. посіб. К, 1997
131997
Єдиний медичний простір України–нова парадигма розвитку національної системи охорони здоров’я
СП Кошова, ВМ Михальчук, ЯФ Радиш
Державне управління: удосконалення та розвиток, 134-139, 2021
122021
Право–важлива складова програми післядипломної підготовки керівників системи охорони здоров’я України
ЮВ Вороненко, ЯФ Радиш
Український медичний часопис, 56, 2006
122006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20