Тетяна Кривошея
Тетяна Кривошея
доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету
Verified email at vspu.net
Title
Cited by
Cited by
Year
Взаємозв’язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи I ступеня
ТМ Кривошея
Тетяна Михайлівна Кривошея.–Вінниця, 2003.–257 с, 0
10
Развитие творческих способностей младших школьников в контексте взаимосвязи их умственной и эстетической деятельности (на материалах изучения математики)
ТМ Кривошея
Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития …, 2016
72016
Взаємозв’язок образного і логічного мислення як шлях до гармонізації розумової діяльності дошкільників
Т Кривошея
Імідж сучасного педагога, С.25 – 27, 2015
52015
Педагогічні умови реалізації взаємозв’язку розумової та естетичної діяльності молодших школярів у процесі вивчення математики
ТМ Кривошея
Херсон, 2018
42018
Рedagogical conditions of mental activity, that saves health of preschool children in the formation of elementary mathematical concepts
T Kryvosheya
Child Psychopedagogy Journal (Romania), С. 55-65., 2015
42015
Умственное развитие детей старшего дошкольного возраста в процессе формирования элементарных математических представлений в контексте современных инноваций
ТМ Кривошея
Социально-педагогическая и медико-психологическая поддержка развития …, 2015
22015
Блоки Дьєнеша як засіб розвитку логічного мислення дітей у контексті європейських освітніх підходів
Т Кривошея
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських …, 2014
22014
Проблема взаємозв’язку розумової та естетичної діяльності особистості в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського
Т Кривошея
Актуальні проблеми спадщини В.О.Сухомлинського: Збірник матеріалів науково …, 2013
1*2013
Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку: Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти в контексті європейських освітніх стратегій …
ТМ Кривошея
Вінниця, ФОП Корзун ДЮ, 110-116, 2012
12012
ПРОБЛЕМА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РОЗУМОВОЇ ТА ЕСТЕТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ
ТМ Кривошея
РОЗДІЛ І, 3, 2009
12009
Реалізація компетентністного підходу до вивчення математики в контексті ідей Нової української школи
ТМ Кривошея
Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І …, 2019
2019
Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста в контексте осуществления здоровьесберегающей умственной деятельности
ТМ Кривошея
Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы: Сборник материалов Х …, 2019
2019
Еcological aesthetics: educational potential in the conditions of higher pedagogical education
H Tarasenko, T Kryvosheya, B Nesterovych
Contemporary innovative and information technologies of social development …, 2019
2019
Розвиток здатності діяти «в думці» у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку: аспект наступності
ТМ Кривошея
Молодий вчений., С. 153 – 158., 2019
2019
Використання технологій формування елементарних математичних уявлень в контексті особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання дітей дошкільного віку
ТМ Кривошея, ЛВ Любчак
International research and practice conference «Modern methods, innovations …, 2017
2017
Використання інтерактивних технологій навчання у фаховій підготовці майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу
ЛВ Любчак, ТМ Кривошея
Переяслав-Хмельницький, 2017
2017
Конструювання з будівельного матеріалу як засіб формування у дітей молодшого дошкільного віку сенсорних еталонів та елементарних математичних уявлень
ТМ Кривошея
Актуальні проблеми дошкільної та початкової освіти : збірник матеріалів …, 2017
2017
Особистісно-орієнтовані засади концепції національного виховання С.Ф.Русової
ТМ Кривошея
Реалізація ідей В.О.Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх …, 2017
2017
Підготовка майбутніх вихователів ДНЗ до формування елементарних математичних уявлень дітей в умовах інклюзивної освіти
ТМ Кривошея
Освіта дітей з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії …, 2016
2016
Смілива дослідниця української педагогіки
Т Кривошея
Реалізація ідей В.О.Сухомлинського в практиці роботи сучасних освітніх …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20