Valentyna Smal
НазваПосиланняРік
Туризм і сталий розвиток
В Смаль, ІВ Смаль
В. Смаль, І. Смаль, 163-173, 2005
362005
Світовий досвід розвитку екологічного туризму
ВВ Смаль, ІВ Смаль
Український географічний журнал, 58-64, 2003
182003
Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять
ІВ Смаль, ВВ Смаль
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/smal. htm, 2003
132003
Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих громадах
В Смаль, О Позняк
Режим доступу (з 09.06. 2016): http://pleddg. org. ua/wpcontent/uploads/2016 …, 2016
112016
Трансформація господарства постіндустріальних країн: наукові засади суспільно-географічного дослідження: Монографія
ВВ Смаль
К.: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011
72011
Економіка-на-знаннях": до розвитку концепції
ВВ Смаль
Економічна та соціальна геогра-фія.–2009.–Вип 59, 41-53, 0
6
Велике переселення: скільки в Україні переміщених осіб і як склалася їх доля
В Смаль
voxukraine, 2016
52016
Велике переселення: скільки в Україні переміщених осіб і як склалася їх доля [Електронний ресурс]
В Смаль
Режим доступу: http://www. epravda. com. ua/publications/2016/07/7/598316, 2016
52016
Глобалізація: головні фактори та наслідки розвитку
ВВ Смаль, ІВ Смаль
Географія та основи економіки в школі, 37-43, 2005
52005
Tourism and sustainable development
V Smal, I Smal
Turyzm i stalyi rozvytok ], Visnyk L’vivs’ koho universytetu, 163-173, 2005
42005
A Great Migration: What is the Fate of Ukraine’s Internally Displaced Persons
V Smal
http://voxukraine.org/2016/06/30/great-migration-how-many-internally …, 2016
32016
Теоретико-методологічні підходи до вивчення економіки знань
ВВ Смаль
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2010
22010
Travel and tourism in the USA: industry development trends
V Smal
Часопис соціально-економічної географії, 69-74, 2016
12016
Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем
ВВ Смаль
Географія та туризм, 86-93, 2013
12013
До вивчення економіки знань: формування системи показників
В Смаль
Часопис соціально-економічної географії 13 (2), 21-26, 2012
12012
Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій
ВВ Смаль
Географія та туризм, 27-34, 2010
12010
Internally displaced persons: social and economic integration in hosting communities
O Poznyak, V Smal
http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/IDP-REPORT_V.Smal_ENG.pdf, 2016
2016
Соціальне підприємництво: підходи до визначення та ідентифікації
ВВ Смаль, ВО Кокоть
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2016
2016
Сучасні тенденції розвитку туристичної індустрії США
V Smal
Часопис соціально-економічної географії 20 (1), 69-74, 2016
2016
Сучасні світові тенденції міжнародного руху капіталу
ВВ Смаль
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20