Valentyna Smal
НазваПосиланняРік
Туризм і сталий розвиток
В Смаль, ІВ Смаль
Вісник Львівського університету. Серія географічна.–Львів, 163-173, 2005
372005
Педагогічні ідеї Івана Франка
ВЗ Смаль
Рад. школа,, 1966
211966
Світовий досвід розвитку екологічного туризму
ВВ Смаль, ІВ Смаль
Український географічний журнал, 58-64, 2003
202003
Внутрішньо переміщені особи: соціальна та економічна інтеграція в приймаючих громадах
В Смаль
Режим доступу (з 09.06. 2016): http://pleddg. org. ua/wpcontent/uploads/2016 …, 2016
152016
Рекреація, туризм і дозвілля: тлумачення і співвідношення понять
ІВ Смаль, ВВ Смаль
Режим доступу: http://tourlib. net/statti_ukr/smal. htm, 2003
152003
Трансформація господарства постіндустріальних країн: наукові засади суспільно-географічного дослідження
ВВ Смаль
Ніжин: ПП Лисенко ММ, 2011
82011
Велике переселення: скільки в Україні переміщених осіб і як склалася їх доля
В Смаль
voxukraine, 2016
72016
Велике переселення: скільки в Україні переміщених осіб і як склалась їх доля/Валентина Смаль
В Смаль
Економічна правда, 24-25, 2016
72016
Економіка-на-знаннях": до розвитку концепції
ВВ Смаль
Економічна та соціальна географія.–2009.–Вип 59, 41-53, 0
6
Tourism and sustainable development
V Smal, I Smal
Turyzm i stalyi rozvytok ], Visnyk L’vivs’ koho universytetu, 163-173, 2005
52005
Глобалізація: головні фактори та наслідки розвитку
ВВ Смаль, ІВ Смаль
Географія та основи економіки в школі, 37-43, 2005
52005
Чернігівщина: природа, населення, господарство (комплексне географічне дослідження)
МО Барановський, ОВ Барановська, ВВ Смаль, ІВ Смаль
Ніжин: наука-сервіс, 2000
52000
A Great Migration: What is the Fate of Ukraine’s Internally Displaced Persons
V Smal
http://voxukraine.org/2016/06/30/great-migration-how-many-internally …, 2016
32016
Туризм в Італії: тенденції, виклики, шляхи подолання проблем
ВВ Смаль
Географія та туризм, 86-93, 2013
22013
Теоретико-методологічні підходи до вивчення економіки знань
ВВ Смаль
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 0
2
Travel and tourism in the USA: industry development trends
V Smal
Часопис соціально-економічної географії, 69-74, 2016
12016
До вивчення економіки знань: формування системи показників
В Смаль
Часопис соціально-економічної географії 13 (2), 21-26, 2012
12012
Туризм виробничої спадщини як продукт постіндустріальних трансформацій
ВВ Смаль
Географія та туризм, 27-34, 2010
12010
СОЦІАЛьНЕ пІДпРиЄМНиЦТВО: пІДХОДи ДО ВиЗНАЧЕННЯ ТА ІДЕНТифІКАЦІї
ВВ Смаль, ВО Кокоть
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2016
2016
Internally displaced persons: social and economic integration in hosting communities
O Poznyak, V Smal
http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2016/10/IDP-REPORT_V.Smal_ENG.pdf, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20