Євдокія Петрівна Голобородько
Євдокія Петрівна Голобородько
КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської ради
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Загальні питання інтерактивного навчання
ЄП Голобородько
Збірник наукових праць: Інтерактивне навчання: Досвід впровадження/За заг …, 2000
152000
Формування комунікативної компетенції майбутніх фахівців-аграрників у процесі їх мовної освіти
М Баранова, Ф Бацевич, І Бім, О Біляєва, Є Голобородько, С Іванової, ...
Випуск 22, 22, 2006
112006
Сучасні аспекти професійного становлення: реалії і перспективи
ЄП Голобородько
Педагогічний альманах, 83-86, 2010
92010
Основні психологічні теорії мотивації та їх значення сьогодні
ЄП Голобородько, ОВ Малихіна
Наша школа, 46-50, 2002
82002
Педагогічна онтософія: проблеми і перспективи: Науковопедагогічні праці: У 2 т.–Т. 2: Методика викладання української мови. Загальна педагогіка. Педагогіка вищої школи …
ЄП Голобородько
Херсон, ВАТ ХМД, 324-329, 2007
72007
Соціально-культурні чинники сучасності і статус учителя
ЄП Голобородько
Херсон: ВАТ ХМД, 395-399, 2007
62007
До питання мовної особистості вчителя й учня початкових класів
ЄП Голобородько
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2006
52006
Роль післядипломної освіти в розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови
ЄП Голобородько, ЛП Марецька
Педагогічний альманах, 77-81, 2012
42012
Аспекти підготовки сучасного вчителя
ЄП Голобородько
Педагогічні науки 36, 14-17, 2001
42001
Концептуальні засади формування мовної особистості на сучасному етапі
ЄП Голобородько
ЄП Голобородько [Електронний ресурс]–Режим доступу 12, 13, 0
3
Історичні передумови становлення акме-педагогіки
ЄП Голобородько
Таврійський вісник освіти, 5-12, 2017
22017
Викладач вищого навчального закладу: реалії та перспективи
ЄП Голобородько
Науковий вісник ХДМІ, 1, 2009
22009
Олена Кулик
МС Вашуленко, ЄП Голобородько, НБ Голуб, СУ Гончаренко, ...
2017
Розвиток позитивного мислення вчителів у системі післядипломної освіти
ЄП Голобородько
2016
В. Сухомлинський. Сто порад учителеві (Частина ІІ): із досвіду використання в умовах інноваційних освітніх технологій
ЄП Голобородько
Педагогічний альманах, 189-196, 2015
2015
Формування цілісної особистості
ЄП Голобородько
Таврійський вісник освіти, 80-83, 2015
2015
Освітні моделі інтеграції мовно-мовленнєвих знань учнів
ВГ Заєць
Мовні і концептуальні картини світу, 163-167, 2015
2015
Полікультурна освіта і виховання в умовах Школи гуманітарної праці
Є Голобородько
Рідна школа, 12-13, 2014
2014
ББК 74.26+ 81.2 УКР У74
ЄП Голобородько, КЮ Голобородько
2013
Значення лекції в навчально-виховному процесі. Важко
Є Голобородько, Н Голуб, Л Мацько, М Пентилюк, О Семеног
ББК 74.00 Т 33, 223, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20