Євдокія Петрівна Голобородько
Євдокія Петрівна Голобородько
КВНЗ "Херсонська академія неперервної освіти" Херсонської ради
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Загальні питання інтерактивного навчання
ЄП Голобородько
Збірник наукових праць: Інтерактивне навчання: Досвід впровадження/За заг …, 2000
172000
Формування комунікативної компетенції у майбутніх фахівців соціально-культурної діяльності
ВВ Романова
Х.: Харківський національний пед. ун-т ім. ГС Сковороди, 2006
132006
Сучасні аспекти професійного становлення: реалії і перспективи
ЄП Голобородько
Педагогічний альманах, 83-86, 2010
92010
Тестування в системі моніторингу якості знань студентів
ІІ Карташова, ВМ Прохоренков
82011
Педагогічна онтософія: проблеми і перспективи: Науковопедагогічні праці: У 2 т.–Т. 2: Методика викладання української мови. Загальна педагогіка. Педагогіка вищої школи …
ЄП Голобородько
Херсон, ВАТ ХМД, 324-329, 2007
82007
До питання мовної особистості вчителя й учня початкових класів
ЄП Голобородько
Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія …, 2006
82006
Основні психологічні теорії мотивації та їх значення сьогодні
ЄП Голобородько, ОВ Малихіна
Наша школа, 46-50, 2002
72002
Аспекти підготовки сучасного вчителя
ЄП Голобородько
Педагогічні науки 36, 14-17, 2001
62001
Соціально-культурні чинники сучасності і статус учителя/Голобородько ЄП
ЄП Голобородько
Педагогічні науки: зб. наук. праць. Вип 26, 28-30, 0
6
Роль післядипломної освіти в розвитку соціокультурної компетентності вчителів української мови
ЄП Голобородько, ЛП Марецька
Педагогічний альманах, 77-81, 2012
42012
Викладач вищого навчального закладу: реалії та перспективи
ЄП Голобородько
Науковий вісник ХДМІ, 1, 2009
42009
Історичні передумови становлення акме-педагогіки
ЄП Голобородько
Таврійський вісник освіти, 5-12, 2017
32017
Концептуальні засади формування мовної особистості на сучасному етапі
ЄП Голобородько
ЄП Голобородько [Електронний ресурс]–Режим доступу 12, 13, 0
3
Акме-виховання національної особистості
ВМ Антонов, ЄП Голобородько
Педагогічний альманах, 10-18, 2017
22017
Особистісно орієнтований підхід до навчання як чинник мовленнєвого розвитку учнів
О Кулик
Педагогічний процес: теорія і практика, 114-119, 2017
22017
Особливості акмеологічного розвитку учителя в системі післядипломної освіти
ЄП Голобородько
Акмеологія–наука ХХІ століття, 270-278, 0
2
HERMENEUTICS IN PEDAGOGY: INNOVATION ASPECT
ВМ Антонов, ЄП Голобородько
Научный взгляд в будущее 3 (5), 48-52, 2017
2017
НАСТУПНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ТЕКСТОТВОРЧИХ УМІНЬ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ МОВНОЇ ОСВІТИ CONTINUITY IN THE FORMATION OF TEXT-MAKING SKILLS OF JUNIOR PUPILS IN CONDITIONS OF …
О Глазової, І Гнатенко, Є Голобородько, А Кухти, А Ляшкевич, ...
НЕПЕРЕРВНІСТЬ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ АКТИВНО-ПАТРІОТИЧНОЇ ПОЗИЦІЇ ДИТИНИ У …, 2016
2016
Розвиток позитивного мислення вчителів у системі післядипломної освіти
ЄП Голобородько
2016
В. Сухомлинський. Сто порад учителеві (Частина ІІ): із досвіду використання в умовах інноваційних освітніх технологій
ЄП Голобородько
Педагогічний альманах, 189-196, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20