Кафедра фізичного виховання ОНЕУ
Кафедра фізичного виховання ОНЕУ
Підтверджена електронна адреса в oneu.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Соціальна цінність модусу здоров’я
ВМ Копа
О.: Б, 2006
172006
Соціальна валеологія: навч. посіб
ВМ Копа
Львів: Новий Світ-2000, 7, 2014
62014
К универсальному критерию уровня физического здоровья на занятиях по физическому воспитанию студентов
ВМ Копа
Физическое воспитание студентов 6, 45-48, 2011
62011
Механізм реалізації соціокультурного ідеалу здоров’я
ВМ Копа
Мультиверсум. Філософський альманах. Ін–т філософії НАН України: зб. наук …, 2004
62004
МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ У ВНЗ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
ТВ Долинська
Відповідальні за випуск, 152, 2015
42015
Моніторинг індивідуальної і соціальної цінності здоров’я і здорово го способу життя на прикладі студен тської аудиторії
ВМ Копа
Матеріали VII міжна родної науково практичної конфе ренції “Наука і освіта …, 2004
42004
Спроба аналізу функціонального стану сучасних студентів технічного вишу
ВМ Копа
22012
Валеометричні маркери функціонального віку сучасного студента
ВМ Копа
Наукові праці [Одеської національної академії харчових технологій], 563-568, 2012
12012
Попытка анализа функционального состояния современных студентов технического высшего учебного заведения
ВМ Копа
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2012
12012
Щодо універсального критерію рівня фізичного здоров’я на заняттях з фізичного виховання студентів
ВМ Копа
12011
Пошук інформативних процедур тестування на заняттях з фізичного виховання
ВМ Копа
Актуальні проблеми транспортної медицини, 2009
12009
Экспресс-методы диагностики психофизического состояния на занятиях по физическому воспитанию студентов высшего учебного заведения
ВМ Копа
Фізико-хімічний інститут ім. ОВ Богатського НАН України, 2007
12007
Функціональний вік сучасного студента
ВМ Копа, НВ Браславська, ОІ Колесник, ВВ Нерян, ТВ Полуніна, ...
2018
Планування та організація самостійної роботи студентів на заняттях з фізичного виховання
ТВ Полуніна
Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку, 298-300, 2017
2017
Функціональний вік студента як похідна від фізичної тренованості
ВМ Копа
2017
Індекси здоров’я–складові до самостійних тренувальних занять з фізичного виховання та спорту
ВМ Копа
2016
Соцопитування з питань здоров’я та фізичного виховання молоді на допомогу викладачу фізичної культури
ТВ Полуніна
ХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 2015, 439-442, 2015
2015
Значущість здоров’я та фізичної культури студентської молоді України
ТВ Полуніна
Матеріали науково-методичної конференції, 266-268, 2015
2015
Щодо аналізу факторів, які заважають студентам додатково займатися спортом
АВ Соколов
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015
2015
Социологический анализ взаимосвязи здоровья и физического воспитания студентов экономического ВУЗа
НВ Браславская, НВ Браславська
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія …, 2015
2015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20