Юлія Чорток, Yulija Chortok, Yu.Chortok, Yuliia Chortok
Юлія Чорток, Yulija Chortok, Yu.Chortok, Yuliia Chortok
Подтвержден адрес электронной почты в домене econ.sumdu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Экономика развития
ЛГ Мельник, АВ Кубатко, ИМ Бурлакова, ТА Васильева, АЛ Гавриленко, ...
Университетская книга, 2017
1852017
Економіка підприємства
ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Кубатко, СА Петровська, СА Петровская, ...
Університетська книга, 2012
1232012
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, АС Ігнатченко, ...
Сумський державний університет, 2020
622020
Studying Features of Vehicle Type Selection by Trade and Logistics Enterprise. Mechanism of economic regulation.–2019.–№ 3.–С. 73–82
OV Kubatko, YV Chortok, OS Honcharenko, RM Nechyporenko, ...
552019
Ecological and Economic Evaluation of Transport System Functioning According To the Territory Sustainable Development
OB O. Lyulyov, Yu. Chortok, T. Pimonenko
International Journal of Ecology & Development™ 30 (3), 1-10, 2015
472015
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
462018
Устойчивое развитие: теория, методология, практика
ЛГ Мельник, ИИ Коблянская, ТВ Несторенко, ТА Акимова, ...
ИТД" Университетская книга", 2009
422009
Management of renewable energy innovative development in Ukrainian households: problems of financial support
I Sotnyk, I Shvets, L Momotiuk, Y Chortok
372018
Мотиваційні механізми дематеріалізаційних та енергоефективних змін національної економіки
ІМ Сотник, ВГ Боронос, ТА Васильєва, ІО Галиця, ИА Галица, ...
Університетська книга, 2016
302016
Гармонизация социально-экономического развития как магистральное направление повышения конкурентоспособности современного государства
СГ Емельянов, ИВ Минакова, ВВ Коварда, ЕИ Масалов, ЛГ Мельник, ...
АПЛИТ, 2011
302011
Формування організаційно-економічного механізму управління еколого орієнтованою регіональною логістичною системою
ЮВ Чорток, АО Родимченко
Економічний часопис-ХХІ, 60-63, 2014
28*2014
Formation of the mechanism of corporate social and environmental responsibility of the trading company
Y Chortok, A Yevdokymova, Y Serpeninova
Journal of Environmental Management & Tourism 9 (5 (29)), 1011-1018, 2018
232018
The implementation of Corporate Social and Environmental Responsibility practices into competitive strategy of the company
N Hakobyan, A Khachatryan, N Vardanyan, YV Chortok
Sumy State University, 2019
222019
Корпоративна соціально-екологічна відповідальність та партнерство стейкхолдерів задля сталого розвитку
ІО Макаренко, АВ Бондар, ОС Гончаренко, ЮВ Єльнікова, ...
Сумський державний університет, 2020
182020
Формування еколого-економічного механізму управління логістичною системою торговельного підприємства
ЮВ Чорток
Видавництво СумДУ, 2010
17*2010
Еколого-економічні механізми реалізації потенціалу енерго-та ресурсозбереження національної економіки
ІМ Сотник, МІ Сотник, ЮО Мазін, ЮВ Чорток, ІІ Коблянська, ...
Сумський державний університет, 2017
162017
Теоретические подходы к эколого-экономическому обоснованию дематериализации экономики
ЮВ Чорток, АС Гончаренко
ООО" Планета+", 2013
152013
Increase of environmental and economic efficiency of implementation of information and communication technologies as an innovative direction of resource saving
ІМ Sotnyk, OM Volk, YV Chortok
Actual problems of economics 9 (147), 229-235, 2013
14*2013
Забезпечення сталого розвитку регіону на основі дематеріалізації діяльності регіональних логістичних центрів
ЮВ Чорток, ОС Гончаренко, ЛГ Мельник
Одеський національний економічний університет, 2013
132013
Логістичні стратегії та логістичні процеси на торговельних підприємствах
ЮВ Чорток, ЮВ Чорток, АВ Євдокимов, АВ Евдокимов, АО Родимченко, ...
ПВНЗ «Університет економіки і підприємництва»; ПП «Інститут економіки і …, 2012
13*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20