Подписаться
Мареніченко Валерій
Мареніченко Валерій
КЗВО "ДАНО" ДОР"
Подтвержден адрес электронной почты в домене dano.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Механізми реалізації державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні
ВВ Мареніченко
Дніпропетровський ДАЕУ, 2017
202017
Механізми державного регулювання інноваційного розвитку малого та середнього бізнесу
ВВ Сиченко, ВВ Мареніченко
Вісник Академії митної служби України. Серія: Державне управління, 52-57, 2015
192015
Derzhavne upravlinnia rehionalnym rozvytkom na zasadakh yevropeiskykh standartiv [State management of regional development based on European standards]
VV Sychenko, VV Marenichenko
Publichne upravlinnia ta rehionalnyi rozvytok 4, 441-463, 2019
102019
State regulation of formation small and medium businesses quality development based on grading
VV Sychenko, VV Marenichenko, OV Kozyrieva, SI Strapchuk
82017
Соціальний ефект від державного регулювання якісного розвитку малого та середнього бізнесу
ВВ Мареніченко
Дніпропетровський державний аграрний університет, 2013
82013
Механізми державного регулювання розвитку інформаційного суспільства
ВВ Сиченко, АМ Пугач, ВВ Мареніченко, ММ Хитько
Інвестиції: практика та досвід, 76-80, 2020
72020
Механізми реалізації державно-приватного партнерства у сфері малого та середнього бізнесу
ВВ Сиченко, ВВ Мареніченко
Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету, 162-165, 2015
62015
Mekhanizmy realizatsii derzhavnoho rehuliuvannia yakisnoho rozvytku maloho ta serednoho biznesu v Ukraini [Mechanisms for the implementation of state regulation of qualitative …
VV Marenichenko
Candidate’s thesis, 2017
52017
Університетська освіта в Україні та Болонський процес: навчальний посібник і термінологічний словник/за ред. АФ Головчука
АФ Головчук, ТД Іщенко, ОО Акімов, ВВ Мареніченко, МП Хоменко
К.: Аграрна освіта, 2007
52007
State management of regional development on the basis of European standards
V Sychenko, V Marenichenko
Public Administration and Regional Development, 441-463, 2019
42019
Антикризове управління в системі малого та середнього бізнесу
ВВ Мареніченко
Scientific Progress & Innovations, 191-193, 2012
42012
Державне управління регіональним розвитком на засадах європейських стандартів
ВВ Сиченко, ВВ Мареніченко
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 2019
32019
Економіко-організаційні засади якісного розвитку малого та середнього бізнесу
ВВ Мареніченко
Право та державне управління, 104-109, 2016
32016
Якісний розвиток системи вищої освіти і Болонського процесу в умовах інтеграції України та ЄС
ВВ Мареніченко
Молодий вчений, 147-150, 2015
32015
Механізми державного регулювання дотримання вимог щодо екологічної безпеки у сфері малого та середнього бізнесу
В Мареніченко
Публічне адміністрування: теорія та практика, 2013
32013
Розвиток системи публічного управління в контексті компетентнісного підходу
ВВ Сиченко, ВВ Мареніченко
Ємельянова ТВ, 2022
22022
Напрями розвитку публічного управління через удосконалення механізмів реалізації сервісної держави
ВВ Мареніченко, ММ Хитько, ЮО Ліснєвська
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА; ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ І ПРАВОВИХ УЧЕНЬ, 231, 2021
22021
Механізми лобізму в системі державного управління
ВВ Мареніченко, МО Сичова, ВВ Гаркавий
Університет митної справи та фінансів, 2019
22019
Державне регулювання якісного розвитку малих та середніх підприємств на основі рейтингу Doing business
В МАРЕНІЧЕНКО
Розвиток форм та методів сучасного менеджменту, економіки і права в умовах …, 2016
22016
Механізми екологічної безпеки в державному управлінні
ВВ Мареніченко
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Державне управління …, 2016
22016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20