Кафедра економіки та менеджменту
Кафедра економіки та менеджменту
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Теоретико-методичні засади формування у майбутніх маркетологів професійної компетенції: Монографія
МВ Вачевський
К.: ВД «Професіонал, 2005
1042005
Корпорації: управління та культура: монографія
АЕ Воронкова, ММ Баб'як, ЕН Коренєв, ІВ Мажура
Дрогобич: Вимір, 119-172, 2006
882006
Управління і регулювання банківською інвестиційною діяльністю: монографія
СК Реверчук, ЛГ Кльоба, МБ Паласевич
Львів: Вид-во" Тріада плюс, 2007
602007
Маркетинг в сферах послуг: навч. посіб
МВ Вачевський, ВГ Скотний
Київ: Центр навчальної літератури, 2004
472004
Маркетинг. Формування професійної компетенції: підручник
МВ Вачевський
К.: Професіонал 512, 2005
432005
Соціально-економічні аспекти використання інтелектуальної власності в сучасних умовах
МВ Вачевський
К.: ЦНЛ, 2004
422004
Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної діяльності: підручник
МВ Вачевський, ВГ Кремень, ВМ Мадзігон, ВГ Скотний, ГЄ Левченко, ...
К.: ВД Професіонал, 2005
262005
Маркетинг для менеджера
МВ Вачевський, МІ Долішній, ВГ Скотний
Стрий: Просвіта, 1993
241993
Маркетингово-орієнтоване управління рекреаційними інноваційними підприємствами/Микола Васильович Одрехівський
МВ Одрехівський
Дрогобич: РВ ДДПУ, 2009
232009
Розвиток малого і середнього підприємництва у регіоні
ММ Баб’як
Актуальні проблеми економіки, 77-83, 2004
212004
Формування системи фінансової безпеки України в умовах глобалізації
БЮ Кишакевич
Науковий вісник НЛТУ України 22 (7), 2012
202012
Методичні підходи до оцінювання впливу складників тріади потенціалу на сталий розвиток підприємства
АІ Бурда
Науковий вісник НЛТУ України 19 (12), 2009
202009
Управління кредитним ризиком через сек’юритизацію активів банку
БЮ Кишакевич
Економічний простір, 117-125, 2008
202008
Роль освіти як фактора економічного зростання в умовах перехідної економіки
СО Михаць
СО Михаць, 2004
202004
Розвиток рекреаційної сфери в Карпатському регіоні
МВ Вачевський, ОМ Свінцов, ВФ Кузнєцов
Український бальнеологічний журнал, 99-104, 2001
202001
Організаційна структура системи управління інтелектуальною власністю
МВ Вачевський
Актуальні проблеми економіки, 34, 2004
192004
Посилення інтелектуалізації праці та тенденції її структурних зрушень в Україні
НА Гук
Актуальні проблеми економіки, 116, 2011
182011
Соціальна відповідальність бізнесу як соціально-економічний феномен
І Ворончак
Відповідальна економіка, 90-103, 2009
182009
Інноваційний потенціал: фактори впливу
ТІ Городиський
Науковий вісник НЛТУ України 17 (2), 2007
182007
Валеологічні інноваційні центри: економічні проблеми створення і функціонування
МВ Одрехівський
Львів: Світ, 1997
181997
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20