Мирослав Савчин
Мирослав Савчин
доктор психологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Підтверджена електронна адреса в drohobych.net
НазваПосиланняРік
Вікова психологія: Навчальний посібник
МВ Савчин, ЛП Василенко
К.: Академвидав 360, 2005
4572005
Духовний потенціал людини
МВ Савчин
Івано-Франківськ: Плай, 2001
2282001
Психологія відповідальної поведінки
М Савчин
Misto NV, 2008
2142008
Педагогічна психологія: Навч. посіб
МВ Савчин
К.: Академвидав 422, 2007
1642007
Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості
МВ Савчин
Савчин МВ–К, 1997
981997
Духовна парадигма психології: монографія
М Савчин
Akademvydav, 2013
632013
Загальна психологія: навч. посіб.
МВ Савчин
К.: Академвидав 464, 4, 2011
512011
Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти
НФ Шевченко
Дис.... докт. психол. н, 2005
432005
Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу
МВ Савчин
К.: Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України 186, 2004
432004
Відповідальність: смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості
МВ Савчин
Педагогіка і психологія, 10-18, 1996
401996
Методологеми психології: монографія
М Савчин
Akademvydav, 2013
392013
Рефлексія як механізм вдосконалення професійної діяльності фахівця
М Савчин, М Студент
Педагогіка і психологія професійної освіти, 137-146, 2002
392002
Соціальна психологія
МВ Савчин
Дрогобич: Відродження, 2000
392000
Соціальна психологія
ОВ Швачко
К.: Вища школа, 112, 2002
292002
Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей
ОІ Власова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
232006
Моральна свідомість та самосвідомість особистості:[монографія]
МВ Савчин
Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009
202009
Проблеми вивчення відповідальності як соціально-психологічної якості людини
МВ Савчин
Педагогіка і психологія, 30-38, 1994
181994
Порівняльне правознавство. Загальна частина: навчальний посібник
МВ Савчин
К.: Центр навчальної літератури, 127-128, 2005
162005
Дидактичні засади розробки навчально-методичного комплексу з курсу хімії основної школи
МВМ Савчин
НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
162005
Вступ до спеціальності: Психолог, практичний психолог:[навчальний посібник]
МВ Савчин, ЗС Гавриш
Івано-Франківськ: Місто НВ, 2007
142007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20