Мирослав Савчин
Мирослав Савчин
доктор психологічних наук, професор Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана
Verified email at drohobych.net
TitleCited byYear
Вікова психологія: Навчальний посібник
МВ Савчин, ЛП Василенко
К.: Академвидав 360, 2005
5082005
Духовний потенціал людини
МВ Савчин
Івано Фран ківськ: Вид во “Плай” Прикарпатського ун ту, 2001
2472001
Психологія відповідальної поведінки
М Савчин
Misto NV, 2008
2372008
Педагогічна психологія: Навч. посіб
МВ Савчин
К.: Академвидав 422, 2007
1842007
Психологічні основи розвитку відповідальної поведінки особистості
МВ Савчин
Савчин МВ–К, 1997
1041997
Духовна парадигма психології: монографія
М Савчин
Akademvydav, 2013
702013
Загальна психологія: навч. посіб.
МВ Савчин
К.: Академвидав 464, 4, 2011
602011
Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу
МВ Савчин
К.: Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України 186, 2004
472004
Рефлексія як механізм вдосконалення професійної діяльності фахівця
М Савчин, М Студент
Педагогіка і психологія професійної освіти, 137-146, 2002
472002
Формування професійної свідомості практичних психологів у системі вищої освіти
НФ Шевченко
Дис.... докт. психол. н, 2005
442005
Соціальна психологія
МВ Савчин
Дрогобич: Відродження, 2000
422000
Відповідальність: смисловий принцип мотиваційної регуляції поведінки особистості
МВ Савчин
Педагогіка і психологія, 10-18, 1996
411996
Методологеми психології: монографія
М Савчин
Akademvydav, 2013
402013
Соціальна психологія
ОВ Швачко
К.: Вища школа, 112, 2002
302002
Психологічна структура та чинники розвитку соціальних здібностей
ОІ Власова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2006
272006
Моральна свідомість та самосвідомість особистості: монографія
МВ Савчин, ІМ Галян
Дрогобич: РВВ ДДПУ імені Івана Франка, 2009
222009
Проблеми вивчення відповідальності як соціальнопсихологічної якості людини
МВ Савчин
Педагогіка і психологія.–Вісник АПН України, 30-37, 1994
191994
Здатності особистості: монографія/Мирослав Савчин
М Савчин
К.: ВЦ «Академія, 2016
182016
Порівняльне правознавство. Загальна частина: навчальний посібник
МВ Савчин
К.: Центр навчальної літератури, 127-128, 2005
182005
Дидактичні засади розробки навчально-методичного комплексу з курсу хімії основної школи
МВМ Савчин
НПУ ім. МП Драгоманова, 2005
162005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20