Follow
Галина Михайлівна Воляник (Halyna Volyanyk)
Галина Михайлівна Воляник (Halyna Volyanyk)
к.е.н., доцент, Національний лісотехнічний універет України (National Forestry University of Ukraine
Verified email at nltu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Контролінг у системі управління підприємством
ГМ Воляник, НС Марушко
Науковий вісник НЛТУ України 19 (4), 151-155, 2009
402009
Інформаційні системи ведення обліку: сучасний стан і тенденції розвитку
НС Марушко, ГМ Воляник
Науковий вісник НЛТУ України 25 (3), 370-377, 2015
102015
Соціальний аудит як інструмент соціальної безпеки підприємства
НС Марушко, ГМ Воляник
Вісник Національного університету Львівська політехніка. Менеджмент та …, 2013
92013
Аналіз залученого капіталу підприємства в процесі його формування
НС Марушко, ГМ Воляник
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
92010
Нелегальні фінансові потоки: базові дефініції та класифікація
НС Марушко, ГМ Воляник
Науковий вісник НЛТУ України 33 (2), 60-66, 2023
52023
Модернізація обліку в установах державного сектору економіки
СЄ Шутка, ГМ Воляник, НІ Колінько
Публічне управління і адміністрування в Україні, 53-60, 2022
52022
Структурування витрат підприємства, як невід’ємна складова при розробленні його виробничої програми
МК Бондарчук, ГМ Воляник, ОБ Курило
Экономика: реалии времени, 73-77, 2015
52015
Прогнозування та регулювання розвитку промислових підприємств
ГМ Воляник
Воляник Галина Михайлівна, 2001
52001
Побудова моделі інвестування санаційних інновацій в інтегрованих структурах
МК Бондарчук, ГМ Воляник
Науковий вісник НЛТУ України 24 (1), 320-326, 2014
42014
Фінансовий облік як інформаційне джерело для визначення рівня економічної безпеки підприємства
ГМ Воляник, МК Бондарчук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2013
42013
Аналіз забезпеченості основними засобами та управління ефективністю їх використання суб'єктом господарювання державного сектору
ГМ Воляник, СЄ Шутка, НІ Колінько
Науковий вісник НЛТУ України 31 (6), 68-73, 2021
32021
Особливості кваліметрії стовбурної деревини
ІМ Сопушинський, ВО Маєвський, ГМ Воляник, ІІ Харитон
Науковий вісник НЛТУ України 24 (11), 150-154, 2014
32014
Контролінг як складова управління санацією в об'єднаннях підприємств
МК Бондарчук, ГМ Воляник
Науковий вісник НЛТУ України 23 (14), 115-120, 2013
32013
Принципи формування і функціонування ефективного механізму транскордонного співробітництва
НІ Колінько, ГМ Воляник
Науковий вісник НЛТУ України 14 (4), 325-328, 2004
32004
Екологічний облік як засіб еколого-економічної безпеки підприємств
ГМ Воляник, ВП Галушка
URL: https://www. lvduvs. edu. ua/documents_pdf/visnyky/nvse/02_2010/vgmebp. pdf, 2010
22010
АУТСОРСИНГ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ
НІ Колінько, ГМ Воляник
The XIV International Science Conference «Current issues of modern science …, 2021
12021
Особливості обліку товарних операцій та оптимізація внутрішнього контролю на підприємствах торгівлі// Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ …
МНС Воляник Г.М.
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 165-173, 2018
12018
Особливості фінансового обліку електронних грошей
ГМ Воляник, ВП Мороз
Бухгалтерський облік, аналіз і аудит в системі інформаційного забез, 137, 2017
12017
Удосконалення інформаційного забезпечення діагностики фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання
СВ Приймак, ГМ Воляник
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2015
12015
Фінансовий облік електронних грошей: сучасний стан та перспективи розвитку
ГМ Воляник, ВП Мороз
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20