Подписаться
Євгенія Линдіна/Evgeniya Lyndina/Yevheniia Lyndina/Евгения Лындина
Євгенія Линдіна/Evgeniya Lyndina/Yevheniia Lyndina/Евгения Лындина
Бердянський державний педагогічний університет (BSPU) Кафедра ППтЛ
Подтвержден адрес электронной почты в домене bdpu.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вибрані праці з логопедії
ЄФ Соботович, укладачі, ВВ Тищенко, ЄЮ Линдіна
К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015
422015
Внесок науково-педагогічної спадщини Є.Ф.Соботович у розвиток вітчизняної логопедії : монографія
ЄЮ Линдіна
82018
Внесок науково-педагогічної спадщини Є.Ф.Соботович у розвиток вітчизняної логопедії : автореф. дис. ...канд.пед.наук
ЄЮ Линдіна
Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2016
82016
Внесок науково-педагогічної спадщини Є.Ф.Соботович у розвиток вітчизняної логопедії : дис. ... канд.пед.наук : спец. 13.00.03
ЄЮ Линдіна
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2016
82016
Developing Grammatical Competence in Preschoolers
K Kruty, S Kurinna, L Zhuravlova, S Zнеinova, H Lopatina, Y Lyndina
Revista Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala 13 (3), 20-37, 2021
62021
Research of the problem of autism and autistic disorders: Theoretical Aspect
N Bazyma, Y Lyndina, O Rasskazova, G Kavylina, O Litovchenko, ...
Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala 14 (2), 301-317, 2022
42022
TECHNIQUES FOR THE CORRECTION OF LANGUAGE DISORDERS AMONG CHILDREN WITH PSYCHO-PHYSICAL DEVELOPMENT PECULIARITIES
eYEVHENIIA LYNDINA, aLARYSA ZHURAVLOVA, bNATALIIA LESHCHII, cANNA ZAMSHA ...
A D A L T A J O U R N A L O F I N T E R D I S C I P L I N A R Y R E S E A R …, 2021
3*2021
Імплементація європейських стандартів і рекомендацій у сфері інклюзивної вищої освіти в Україні: виклики та можливості
H Mytsyk, A Popova, N Tsybuliak, Y Lyndina
UNESCO Chair Journal Lifelong Professional Education in the XXI Century 2 (8 …, 2023
22023
ЛОГОПЕДИЧНА ДОПОМОГА ДІТЯМ У 60-70 РР. XX СТ. В УКРАЇНІ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ
Є Линдіна
2*2020
INNOVATIVE ACTIVITY OF A PEDAGOG IN THE MODERN EDUCATIONAL PROCESS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
DK Іvan Bakhov , Yevheniia Lyndina , Liudmyla Malimon , Tetyana Okolnycha
Journal of Critical Reviews, 409-411, 2020
22020
Наукова активність науково-педагогічних працівників університету: рефлексії впливу умов сучасності
А ПОПОВА, Є ЛИНДІНА, Н МАЦЕЙКО
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету …, 2023
12023
Interdisciplinary Links of Speech Therapy for Individuals or Children with Special Needs
Y Lyndina
Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională 14 (4), 260-273, 2022
12022
Історична ретроспектива логопедичної допомоги в системі освіти України
ЄЮ Линдіна
Розвиток освітніх систем в умовах євроінтеграційних трансформацій: матеріали …, 2021
12021
Технології логопедичного обстеження
ЄЮ Линдіна
Бердянськ: БДПУ, 2019
12019
Внесок науково-педагогічної спадщини Євгенії Федорівни Соботович у розвиток вітчизняної логопедії
ЄЮ Линдіна
12016
Загальна характеристика системи корекційної роботи з удосконалення шляхів подолання первинного недорозвитку мовлення, розробленої ЄФ Соботович
ВВ Тищенко, ЄЮ Линдіна
Ministry of Education and Science of Ukraine National Pedagogical Drahomanov …, 0
1
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛОГОПЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ОСОБАМ ІЗ ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (ООП)
Є Линдіна
Наука і техніка сьогодні, 2024
2024
ВНЕСОК НАУКОВЦІВ У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ЛОГОПЕДІЇ В УКРАЇНІ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
Є Линдіна
Особлива дитина: навчання і виховання 114 (2), 50-68, 2024
2024
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ ЛОГОПЕДІВ В УКРАЇНІ
Є Линдіна
Перспективи та інновації науки, 2024
2024
ВІД ІСТОРИЧНИХ ПЕРЕДУМОВ ДО СУЧАСНИХ ПРАКТИК: ІНТЕГРАЦІЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ МОВЛЕННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ
ЄЮ Линдіна
Inclusion and Diversity, 49-54, 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20