Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення
Кафедра практики англійського усного і писемного мовлення
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
НазваПосиланняРік
STEM-освіта: досвід упровадження в країнах ЄС та США
ОА Коваленко, О Сапрунова
Рідна школа, 2016
232016
Педагогічні умови розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів гуманітарного профілю у процесі науково-дослідної роботи
ОВ Єгорова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія.-Зб …, 2009
152009
Когнітивно-семантичні та функціональні особливості градації в російській мові
ТВ Подуфалова
Харківській національний педагогічний університет імені ГС Сковороди.–Харків …, 2007
152007
Світові тенденції навчання іноземних мов у початковій школі та їх реалізація в Україні
О Коваленко
Іноземні мови в сучасній школі, 12-13, 2012
92012
Особливості здійснення контролю навчально-пізнавальної діяльності студентів за допомогою альтернативних методів оцінювання: метод портфоліо
АВ Будко
Теорія та методика навчання та виховання, 31-43, 2014
52014
Теоретичні і методичні основи навчаннѐ академічно обдарованих учнів початкової школи (дис.... д-ра пед. наук: 13.00. 09)
ОА Коваленко
Кривий Ріг (Kovalenko, OA (2011). Theoretical and methodological foundations …, 2011
52011
Формування міжособистісних відносин студентів-першокурсників у навчально-виховному процесі педагогічного університету
ОВ Маріна
Х., 2009, 2010
52010
Пізнавальна активність особистості: сутність, рівні, компоненти
ОВ Єгорова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
52006
Науково-дослідницька робота студентів у вищих навчальних закладах
ОВ Єгорова
Народна освіта: Науково-методичний електронний педагогічний журнал …, 2006
52006
Особливості перекладу англійської кінотермінології українською мовою
ОВ Зосімова
ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013
42013
Навчання обдарованих учнів у початковій школі (теоретичний і методичний аспекти):[монографія]/Оксана Анатоліївна Коваленко
ОА Коваленко
Х.: ХНПУ імені ГС Сковороди, 2010
42010
К вопросу о переводе реалий
ВЛ Лаврухина
Русская филология, 47-50, 2013
32013
Стимулювання майбутніх учителів до участі у науково-дослідній роботі
ОВ Єгорова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
32008
Способи перекладу назв американських і британських мультфільмів українською мовою
ОВ Зосімова
Лінгвістичні дослідження, 206-212, 2018
22018
Деякі теоретичні питання ідентифікації здібних і обдарованих дітей старшого дошкільного віку
О Коваленко, О Щербаков, О Щербакова
Рідна школа, 24-28, 2013
22013
СТАНОВЛЕННЯ ПОНЯТТЯ “ПЕДАГОГІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ” В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ США
О Коваленко
Вісник Львівського університету. Серія Педагогіка.–2010.–Вип 26, 180-185, 2010
22010
Образ світу в українській бароковій поезії
ОВ Зосімова
Видавництво СумДУ, 2008
22008
Мотив" марнота марнот" в українській поезії другої половини ХVІІ–початку ХVІІІ століття
ОВ Зосімова, ОВ Зосимова
Харківський національний педагогічний університет імені ГС Сковороди (ХНПУ), 2007
22007
Дослідницькі уміння як складова творчої особистості
О Єгорова
Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. пр. Вип. ХХХ.–Слов’янськ …, 2006
22006
Концепт людина як основа антропоцентризму (на матеріалі творів ФС Фіцджеральда)
ВІ Соляник
Лінгвістичні дослідження, 169-171, 2019
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20