Подписаться
Пашко Павло Володимирович
Пашко Павло Володимирович
Другие именаPavlo Pashko / Пашко Павло Володимирович, Pavel Pashko / Pavlo Pashko / Пашко Павло Володимирович / Пашко Павел Владимирович
National Technical University of Ukraine “Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute”
Подтвержден адрес электронной почты в домене lll.kpi.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Митна безпека (теорія, методологія та практичні рекомендації): монографія
ПВ Пашко
Пашко ПВ–Одеса: Пласке, 2009
203*2009
Митна політика та митна безпека України
ПВ Пашко, ПЯ Пісной
Фінанси України, 74-85, 2006
108*2006
Митна політика та митна безпека: концептуальне визначення і шляхи забезпечення
ПВ Пашко, ІГ Бережнюк, ОП Грабельник, ІГ Калєтнік
К.: Знання, 2012
96*2012
Instruments and detectors on the base of scintillator crystals ZnSe (Te), CWO, CsI (Tl) for systems of security and customs inspection systems
VD Ryzhikov, AD Opolonin, PV Pashko, VM Svishch, VG Volkov, ...
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators …, 2005
612005
Умови та чинники забезпечення митної безпеки
ПВ Пашко
Митна справа, 67, 2010
602010
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири: монографія/авторський колектив; за заг. ред. ПВ Пашка, ЛЛ Тарангул
ТЛЛ інші, Пашко П.В., Пашко Д.В.
К.: ТОВ «Новий друк 570, 2015
47*2015
Інституційний механізм реалізації митної політики
ПВ Пашко
Фінанси України, 153-155, 2004
372004
Митна безпека України
П Пашко, ПЯ Пісной
Вісник НАДУ при Президентові України, 138-143, 2006
35*2006
Функції митної політики
ПВ Пашко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 16-22, 2009
322009
Основи митної справи: підручник
ПВ Пашка
К.: Знання 651, 2008
32*2008
Понятійний апарат системи забезпечення митної безпекоспроможності
ПВ Пашко
Актуальні проблеми економіки, 2009
25*2009
Митний аудиторський контроль
П Пашко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 89-101, 2012
24*2012
Митні інтереси та митна безпека
ПВ Пашко
Митна справа, 2007
242007
Щодо окремих питань забезпечення ефективності митного контролю
ПВ Пашко, ІГ Бережнюк, АІ Кредісов, ОП Гребельник, МД Стеблянко, ...
Митна безпека, 6-13, 2010
202010
Реалізація функцій митної політики України в умовах глобалізації
П Пашко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-12, 2009
192009
Щодо термінів «митна політика» та «митна справа»
ПВ Пашко
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 41-46, 2012
162012
Митна політика та митна безпека України: монографія
ПВ Пашко
ПВ Пашко, ІГ Бережнюк.–2013.–338 с, 2013
15*2013
Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні
ВП Науменко, ПВ Пашко, ВА Руссков
К.: Знання, 2004
15*2004
ПОНЯТТЯ «МИТНА БЕЗПЕКА» B СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
ОО Нєдобєга, ОВ Осадчук, ЄМ Рудніченко, ПВ Пашко
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 106, 2016
132016
Umovy ta chynnyky zabezpechennia mytnoi bezpeky [Terms and factors provide customs security]
PV Pashko
Mytna sprava–Customs business 1 (67), 5-16, 2010
132010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20