Оксана Плотницька
Оксана Плотницька
Житомирський державний університет імені Івана Франка, кафедра мистецьких дисциплін і методик
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики
ОВ Плотницька
Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2005
122005
Психолого-педагогічні основи художньо-творчого розвитку особистості майбутнього вчителя
ОВ Плотницька
Донецький національний технічний університет, 2009
42009
Теоретичні основи процесу формування художньо-аналітичних умінь у майбутніх учителів музики
ОВ Плотницька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 230-232, 2005
42005
Інтеграція різних видів мистецтва у процесі викладання дисциплін художньо-естетичного циклу: Навчальний посібник /О . В. Плотницька.
ОВ Плотницька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка - 156 c., 2019
32019
Змістово-структурна характеристика художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики
ОВ Плотницька
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Вип. 29/За…, 2005
32005
Художньо-аналітичні уміння як важливий компонент формування художньої компетентності майбутнього вчителя музики
ОВ Плотницька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 32-34, 2003
32003
Застосування феномену інтеграції дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва
ОВ Плотницька
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 116-119, 2016
22016
Проблема інтеграції предметів художньо-естетичного циклу у професійній підготовці майбутніх учителів музики
ОВ Плотницька
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 89-91, 2003
22003
Історія театру та кіномистецтва: Інструктивно-методичні матеріали до практичних/семінарських занять з навчальної дисципліни / Укладач О.В. Плотницька
ОВ Плотницька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 60 с., 2019
12019
Педагогічна технологія та етапи формування художньо-аналітичних умінь майбутнього вчителя музики
ОВ Плотницька
Молодь в умовах нової соціальної перспективи: Матер. Міжнар. наук.-практ…, 2004
12004
Особливості формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики
ОВ Плотницька
Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Зб. наук. пр. Вип. 22/За…, 2002
12002
Майстерність комунікації в підготовці майбутніх учителів інтегрованого курсу Мистецтво в новій українській школі
ОВ Плотницька
Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті, 185-187, 2020
2020
Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: монографія
НЄ Колесник, ТЄ Яворська, ВВ Танська, ОО Максимова, ОМ Піддубна, ...
Вид. ОО Євенок, 2019
2019
Арт-терапія–важливий чинник духовного розвитку дітей з особливими освітніми потребами
ОВ Плотницька, ІМ Суботницький, ВВ Рутецький
Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної освіти: зб. наук. праць…, 2019
2019
Феномен інтегративної освіти як механізм особистісного розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва
ОВ Плотницька
Наукові записки, 113-117, 2019
2019
Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі
М Сторощук, ОВ Плотницька
Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому…, 2019
2019
Музично-естетичне виховання та формування художньо-естетичних цінностей учнівської молоді
ГА Плотницька О.В.
Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення нової української…, 2019
2019
Специфіка опанування техніки співацького дихання в дитячому хоровому колективі
СМ Плотницька О.В.
Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення нової української…, 2019
2019
Актуальні аспекти викладання дисциплін художньо-естетичного циклу у професійній підготовці студентів мистецького профілю: Параграф у колективній монографії за заг. ред. В.Є…
ОВ Плотницька
Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової…, 2019
2019
Основи хореографічного, сценічного та екранного мистецтва: Інструктивно-методичні матеріали до практичних/семінарських занять з навчальної дисципліни / О.В. Плотницька.
ОВ Плотницька
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 60 с., 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20