Підписатись
Сергій Футорний
Сергій Футорний
завідувач кафедри спортивної медицини НУВФСУ
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи
СМ Футорный
Саммит-книга, 2014
742014
Современные подходы к здоровьесбережению студентов в процессе физического воспитания
ЕВА В. А. Кашуба, С. М. Футорный
Физ. воспитание студентов, 50–58, 2012
702012
Optimization of the processes of adaptation to the conditions of study at school as a component of health forming activities of primary school-age children
V Kashuba, S Futornyі, O Andrieieva, N Goncharova, I Carp, O Bondar, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2018
692018
Проблема дефицита двигательной активности студенческой молодежи
СМ Футорный
Физическое воспитание студентов, 75-79, 2013
652013
Иммунологическая реактивность спортсменок как одно из направлений современной спортивной медицины
СМ Футорный
Теория и практика физической культуры 1, 16-19, 2004
512004
Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання
СМ Футорний
Київ: НУФВСУ, 2015
502015
К вопросу использования информационных технологий в процессе физического воспитания студенческой молодёжи
НЛГ В. А. Кашуба, С. М. Футорный
Слобожанський науково-спортивний вісник, 157–163, 2011
452011
Анализ использования здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи
ЕВА В. А. Кашуба, С. М. Футорный
Теория и методика физ. культуры, 73–81, 2012
422012
Із досвіду використання інформаційних технологій у процесі занять фізичним вихованням різних груп населення
В Кашуба, С Футорний
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2016
312016
Modern aspects of the ecological culture implementation in the physical education process of different population groups
S Futornyi, O Maslova, O Shmatova, O Osadcha, T Rychok, M Hopey, ...
Journal of Physical Education and Sport, 2020
272020
A modern view on the use of information technologies in the process of physical education of student youth
V Kashuba, I Asaulyuk, A Diachenko
Journal of Education, Health and Sport 7 (2), 765-775, 2017
272017
Двигательная активность и ее влияние на здоровье и продолжительность жизни человека
СМ Футорный
Физическое воспитание студентов, 79-83, 2011
272011
Actual issues of improving the process of student`s physical education through the application of modern health-saving technologies
25. Futornyi S.
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки, 26–30, 2014
262014
Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
СМ Футорний
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
252013
From the experience of using informational technologies in the process of physical education practicing of different groups of the population [Iz dosvidu vykorystannya …
V Kashuba, S Futornyi
Molodizhnyi naukovyi visnyk Skhidnoyevropeyskoho natsionalnoho universytetu …, 2016
242016
Використання веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді
В Кашуба, С Футорний, М Дудко
Спортивний вісник Придніпров'я, 69-75, 2015
242015
Здоровье спортсменок—один из актуальных вопросов современной спортивной медицины
ЛГ Шахлина, С Футорный
Спортивная медицина 1, 9-12, 2003
232003
Оцінювання та аналіз складових здорового способу життя студентської молоді
ОВА В. О. Кашуба, С. М. Футорний
Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту, 59–65, 2012
222012
Характеристика стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів
ОР Сергій Футорний
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 99–105, 2013
19*2013
Информационные технологии и Internet-ресурсы в формировании здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания
С Футорний, М Караватська
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
172013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20