Сергій Футорний
Сергій Футорний
завідувач кафедри спортивної медицини НУВФСУ
Підтверджена електронна адреса в uni-sport.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Современные подходы к здоровьесбережению студентов в процессе физического воспитания
ЕВА В. А. Кашуба, С. М. Футорный
Физ. воспитание студентов, 50–58, 2012
482012
Здоровьесберегающие технологии в процессе физического воспитания студенческой молодежи
СМ Футорный
Саммит-книга, 2014
452014
Анализ использования здоровьесберегающих технологий в процессе физического воспитания студенческой молодежи
ЕВА В. А. Кашуба, С. М. Футорный
Теория и методика физ. культуры, 73–81, 2012
342012
К вопросу использования информационных технологий в процессе физического воспитания студенческой молодёжи
НЛГ В. А. Кашуба, С. М. Футорный
Слобожанський науково-спортивний вісник, 157–163, 2011
332011
Иммунологическая реактивность спортсменок как одно из направлений современной спортивной медицины
СМ Футорный
Теория и практика физической культуры, 16-19, 2004
322004
Проблема дефицита двигательной активности студенческой молодежи
СМ Футорный
Физическое воспитание студентов 3, 2013
242013
Теоретико-методичні основи інноваційних технологій формування здорового способу життя студентів в процесі фізичного виховання
СМ Футорний
Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України.-Київ, 2015
232015
Двигательная активность и ее влияние на здоровье и продолжительность жизни человека
СМ Футорный
Физическое воспитание студентов 4, 79-83, 2011
212011
Actual issues of improving the process of student`s physical education through the application of modern health-saving technologies
25. Futornyi S.
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського нац. ун-ту ім. Л. Українки, 26–30, 2014
202014
Із досвіду використання інформаційних технологій у процесі занять фізичним вихованням різних груп населення
В Кашуба, Ф Сергій
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім …, 2015
192015
Шляхи удосконалення організації фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів
СМ Футорний
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2013
172013
Здоровье спортсменок—один из актуальных вопросов современной спортивной медицины
ЛГ Шахлина, СМ Футорный
Спортивная медицина, 5-12, 2003
172003
Про необхідність здоров’язберігаючих технологій в процесі фізичного виховання студентської молоді
СМ Футорный
Слобожанський науково-спортивний вісник 2 (29), 26–30, 2012
15*2012
An Increased Level Students Theoretical Knowledges for Building a Physical Fitness in the Process of Physical Education/Sergii Futornyi
S Futornyi
Молодіж. наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Л. Українки.–Луцьк, 25-27, 2012
152012
Використання веб-ресурсів у процесі фізичного виховання студентської молоді
ВО Кашуба, ВА Кашуба, СМ Футорний, СМ Футорный, МВ Дудко, ...
Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту, 2015
142015
Оцінювання та аналіз складових здорового способу життя студентської молоді
ОВА В. О. Кашуба, С. М. Футорний
Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту, 59–65, 2012
14*2012
К проблеме формирования основ здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания
СМ Футорный
Педагогіка, психологія та мед.-біол. проблеми фіз. виховання і спорту, 127–130, 2011
132011
К проблеме формирования основ здорового образа жизни студентов в процессе физического воспитания
СМ Футорный, ВА Кашуба
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2011
132011
Характеристика стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів
С Футорний, О Рудницький
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 99-105, 2013
122013
Характеристика стану здоров’я студентів вищих навчальних закладів
ОР Сергій Футорний
Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 99–105, 2013
12*2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20