Follow
Зоряна Дзюбата
Зоряна Дзюбата
Other namesZoriana Dziubata
ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Distance English as a second language teaching in synchronous-asynchronous learning environment
Z Dziubata
Pedagogical Discourse, 7-12, 2020
72020
Innovative teaching technologies as a way to increase students’ competitiveness
Z Dziubata, NV Shkoliar, SV Kravets, OM Galynska, NS Levchyk
INTERNATIONAL JOURNAL OF EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES., 2021
52021
Формування комунікативних умінь майбутніх аграрників у сфері читання засобами інтеграції навчальних дисциплін у ВНЗ
ЗІ Дзюбата
Педагогічний дискурс, 163-168, 2013
32013
Модель формування комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах
ЗІ Дзюбата
Вісник національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
32011
Обґрунтування ефективності використання інтеграції навчальних дисциплін у аграрних ВНЗ як засобу формування комунікативних умінь
ЗІ Дзюбата
Збірник наукових праць Педагогічні науки 1 (58), 314-317, 2011
12011
СТАН СФОРМОВАНОСТІ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ АГРАРНИКІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЇХ ПІДГОТОВКИ В АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
ЗІ Дзюбата
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах…, 2010
12010
Критерії та рівні сформованості комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін
ЗІ Дзюбата
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах…, 2010
12010
Dziubata Zoriana. Synchronous and asynchronous online ESL teaching in response to Covid-19.
D Zoriana
Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення…, 2021
2021
Skills of Effective Communication as a Part of 21st Century Skills
Z Dziubata
Рекомендовано Вченою радою ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний…, 2020
2020
Motivating students in zno exam preparation
Z Dziubata
Сталий розвиток аграрної сфери: інженерно-економічне забезпечення…, 2020
2020
Роль мотивації у формуванні іншомовної комунікативної компетентності студентів агротехнічних вищих навчальних закладів освіти
З Дзюбата
2019
Scaffolding in ESP Classrooms in Agrarian and Agrotechnical Higher Educational Institutions
Z Dziubata
Сучасні напрями та перспективи розвитку агро-та електроінженерії…, 2019
2019
ROLE OF STUDENTS’ACADEMIC MOTIVATION IN FOREIGN LANGUAGE ACQUISITION IN AGRO-TECHNICAL HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
Z Dziubata
Журнал" Молодь і ринок", 2019
2019
Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) в аграрних і технічних вищих навчальних закладах освіти в Eкраїні
З Дзюбата
Дрогобич: Коло, 2018
2018
CLIL programmes in higher agrarian and technical educational institutions in Ukraine
Z Dzuibata
Молодь і ринок, 46-49, 2018
2018
CLIL Programmes in higher agrarian and technical educational Institutions in Ukraine
Z Dziubata
Журнал" Молодь і ринок", 2018
2018
Блог як засіб інтенсифікації процесу формування іншомовних комунікативних умінь студентів аграрних і технічних ВНЗ
З Дзюбата
Молодь і ринок, 90-94, 2017
2017
Англійська мова як мова викладання (ЕМІ) у вищих навчальних закладах освіти
Z Dziubata
Pedagogical Discourse, 45-49, 2016
2016
Інтегративний підхід до організації самостійної роботи над формуванням комунікативних умінь майбутніх аграрників у процесі їх підготовки у ВНЗ
З Дзюбата
Молодь і ринок, 40-44, 2016
2016
Формування професійних комунікативних умінь усного мовлення майбутніх аграрників у процесі інтеграції навчальних дисциплін у ВНЗ
Z Dziubata
Pedagogical Discourse, 45-51, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20